Xem thêm

Thông Tin OPEN BETA - Máy Chủ GAION 20:00 - 09/09/2021

Cập nhật lúc 06-09 13:30 * MU Hà Nội chính thức ra OPEN BETA Máy chủ GAION vào 20:00 ngày 09/09/2021. * Một máy chủ v...

Lớp Nhân Vật Phiên Bản Season 6.0

7 chủng tộc nguyên bản từ Webzen

Chủng tộc - Chiến Binh

Chiến Binh

Suốt thời hoàng kim của mình, từng thế hệ Chiến Binh đã chiến đấu để bảo vệ cho những dân tộc của MU nhưng thời gian đó đã trôi qua rất lâu rồi.

Chiến Binh là hiện thân của sức mạnh và quyền lực.

Cấp độ khởi tạo : 0