Hệ Thống Ép Đồ

Thêm Dòng Thuộc Tính ( Ngọc Custom )Vào Vật Phẩm Excellent

Chào các bạn ! 

Kể từ bây giờ các bạn có thể dùng 9 loại ngọc Custom Jewel để thêm dòng tính năng ( Otion ) và các vật phẩm Exckhông áp dụng cho Ring Pen và Wing ) mà bạn muốn . đây là một tính năng rất hay , sau đây mình sẽ giới thiệu với các bạn về 9 loại ngọc Custom Jewel và hướng dẫn cách tạo ra 9 viên ngọc này cũng như các gia cường vào vật phẩm . 

I. Giới thiệu về 9 loại ngọc Custom Jewel :
 

 

Tên Loại Ngọc Công Dụng Yêu Cầu
Tạo dòng may mắn cho vật phẩm Exc Item +6 Luck + op 4
Tạo Dòng Skill
cho vật phẩm Exc
Item +6 + op 4
Tạo dòng Khả năng tránh đòn 10% trên Set đồ 
và 
Phục hồi hp khi giết quái vật Hp/8 trên Vũ khí
Item Exc +6 Luck + op 4
Tạo ra dòng phản hồi 5% lục tấn công trên Set 
Và 
Gia tăng tốc độ tấn công +7 trên vũ khí
Item Exc +6 Luck + op 4
Tạo ra dòng
Gia tăng lượng HP lên +4% trên set 
 
Tạo ra dòng tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 10% trên vũ khí
Item Exc +6 Luck + op 4
Tạo ra dòng gia tăng lượng mana lên +4% trên Set 
Và 
Gia tăng sức tấn cộng + cấp đô/20 trên vũ khí
Item Exc +6 Luck + op 4
Ra dòng : Tăng lượng Zen rơi ra + 30% trên Set 
Và 
Phục hồi mana khi giết quái vật +mana/8
Item Exc +6 Luck + op 4
Ra dòng : Giảm sức sát thương + 4% trên set
Và 
Gia tăng sức sát thương +2% trên vũ khí
Item Exc +6 Luck + op 4


( Đang cập nhật )
Ra Món thần Trên set cũng như vũ khí Item Exc +6 Luck + op 4

 

( lưu ý : không áp dụng cho Ring , Pen và Cánh ) 

 

II. Hướng dẫn tạo ngọc Custom Jewel : 

1. Nguyên liệu cần có :
05 ngọc Ước Nguyện (B)
05 Ngọc Tâm linh (S)
05 Ngọc sáng tạo ( Cre ) 
05 Ngọc Hỗn nguyên ( C)
 

2. Cách thức tạo ngọc : 

Tìm gặp NPC BOT tọa độ (130 ,127 ) tại Lorencia sau đó thực hiện giao dịch trao đổi số nguyên liệu trên với NPC BOT 
lỷ lệ trao đổi thành công là 75% 

Thất bại : tất cả nguyên liệu sẽ biến mấtIII. Hướng dẫn Thêm dòng tính năng vào vật phẩm : 

+.Tiến hành gia cường thêm dòng tính năng bằng cách đập thẳng viên ngọc Custom Jewel vào vật phẩm cần thêm dòng tính năng mà bạn muốn ( tương tự như tính năng đập Life ( ngọc sinh mệnh ) ) .

Yêu cầu : Iteam cần gia cường phải có cấp độ +6 + op 4 + luck (tùy từng loại ngọc)

Thất bại : Item bị giảm xuống 1 cấp độ và Mất dòng luck , op hoặc Skill 
 

Chúc các bạn thành công !