Tin Tức

Lịch Công Thành Chiến Tháng 05/2024 Các Máy Chủ

 

 

Sau đây là lịch CTC Tháng 05/2024 các máy chủ : 

 

1. Lịch Công Thành Chiến Máy Chủ Phục Hưng

 

 

 Thời Gian Tổ Chức:  19/05/2024

 

 

2. Lịch Công Thành Chiến Máy Chủ KALIMA 2

 

 

 Thời Gian Tổ Chức:  26/05/2024

 

 

3. Lịch Công Thành Chiến Máy Chủ LORENCIA 1

 

 

 Thời Gian Tổ Chức:  19/05/2024

 

 

 

4. Lịch Công Thành Chiến Máy Chủ HUYỀN THOẠI

 

 

 Thời Gian Tổ Chức:  26/05/2024

 

 

 

 

5. Lịch Công Thành Chiến Máy Chủ DAVIAS

 

 

 Thời Gian Tổ Chức:  26/05/2024

 

*** Chi tiết các bạn xem tại : https://docs.google.com/document/d/1dtR6kFy0t5Lxxuctm4b5ld0pDiKWstlnLuyQIG35nn0/edit?usp=sharing