Hệ Thống Ép Đồ

Ép Cánh 1 | Wing 1

Hướng dẫn ép Cánh 1 (Wing 1)


► Giới thiệu Wing 1 game Mu Online:

- Cánh hỗ trợ nhân vật tăng tốc độ di chuyển cộng thêm tăng điểm sát thương trong phạm vi cho phép. Tùy thuộc vào cấp độ của cánh mà khả năng hấp thụ cũng như phòng thủ sẽ khác nhau.
- Khi nhân vật đạt cấp độ 180 có thể trang bị cánh cấp 1. 
- Các loại cánh cấp 1: 

 
Cánh Quỷ
Satan Wings

Sử dụng cho: Chiến Binh | Đấu Sĩ

 
Cánh Thiên Đàng
Heaven Wings

Sử dụng cho: Phù Thủy | Đấu Sĩ | Rune Wizard

 
Cánh Tiên Nữ
Fairy Wings

Sử dụng cho: Tiên Nữ | Rune Wizard

 
Cánh Vũ Linh
Mistery Wings

Sử dụng cho: Thuật Sĩ


 

► Cách ép Wing 1 game Mu Online:

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Những Nguyên liệu cần thiết để tạo Wing 1:

Vũ khí Chao +

 

Ngọc Hỗn Nguyên
=
Wing 1
x1 x1
Lv. tối thiểu +4 +Op4 hoặc cao hơn
Tỷ lệ thành công tùy thuộc vào món đồ, tỷ lệ thành công cao nhất là 100%

 CHÚ THÍCH:
Vũ khí Chao cấp càng cao, op càng cao thì xác suất % thành công càng cao.
- Chi phí Zen cho việc tạo Cánh cấp 1 Phụ thuộc vào tỷ lệ % thành công.
Nếu thành công, bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong các loại cánh lv1 sau: cánh quỷ, cánh thiên đàng, cánh tiên nữ, cánh vũ linh.
Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, vũ khí chao sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.

MẸO:
- Khi bạn thêm Ngọc Ước Nguyện (Bless) vào trong kết hợp, tỷ lệ thành công tăng thêm +5% cho mỗi viên Bless.
- Khi bạn thêm Ngọc Tâm Linh (Soul) vào trong kết hợp, tỷ lệ thành công tăng thêm +3% cho mỗi viên Soul.

 

► Cách ép vũ khí Chao game Mu Online:

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Tạo vũ khí Chaos".
- Những Nguyên liệu cần thiết để tạo vũ khí Chao:

  • Một hoặc nhiều item bất kỳ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
  • 1 viên Ngọc Hỗn Nguyên

CHÚ THÍCH:
Tỉ lệ thành công: tối đa 100%. 
- Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 3 loại vũ khí Chao: búa chao (Chaos Dragon Axe), cung chao (Chaos Nature Bow), gậy chao (Chaos Lightning Staff).
Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.