Sự Kiện Trong Game

Công Thành Chiến | Castle Siege

Giới thiệu Sự kiện Công Thành Chiến (Castle Siege)

 

Công Thành Chiến (CTC) là 1 sự kiện hấp dẫn trong game Mu Online, các liên minh sẽ chiến đấu nhau để giành quyền giữ thành.

- Liên minh nào chiến thắng trong sự kiện Công Thành Chiến sẽ có rất nhiều quyền lợi như: thiết lập mức thu thuế, được phép đi vào vùng đất thử thách nằm sâu trong Valley of Loren.

  • 3 phần quan trọng trong sự kiện Công Thành Chiến:

Phần 1: Đăng ký tham gia sự kiện Công Thành Chiến.
Phần 2: Hướng dẫn chơi sự kiện Công Thành Chiến.
Phần 3: Quyền lợi chủ thành.

 Phần 1: Đăng ký tham gia sự kiện công thành chiến

1. Điều kiện để tham gia CTC : Guild phải có nhiều hơn 20 thành viên, các thành viên phải có level > 220.

2. Thời gian đăng ký : Có tối đa 3 Hội (liên minh) tham gia 1 lần Công thành. Nếu có hơn 3 Hội đăng ký thì chỉ có 3 Hội (liên minh) có vị trí cao nhất mới có đủ tiêu chuẩn để tham gia trận Seige Warfare.

3. Cách đăng ký :

- Mỗi server có 1 tòa thành và có thời gian thực hiện CTC riêng biệt. Để đăng ký Chủ guild vào đúng server có thông báo CTC, ấn nút M sau đó chọn di chuyển đến Castle, đi đến gần cây cầu sẽ gặp GuardMans, đứng trước ông ta gõ /attackcs (nếu muốn về phe Tấn Công) hoặc gõ /defendcs (nếu muốn theo phe Phòng thủ). Bạn muốn rút khỏi danh sách tham gia CTC để đổi phe thì gõ /surrender . Sau khi gõ và nhận được thông báo thành công, bạn có thể kiểm tra bằng cách gõ /siegeinfo .

Chú ý : chỉ có chủ Guild Lãnh Đạo phe Công thành mới có quyền thực hiện phong ấn. Các thành viên và chủ guild khác đứng gần bàn phong ấn sẽ không có tác dụng

4. Mục tiêu của phe tấn công:

- Phá hủy 6 cổng thành
- Phá hủy 4 bức tượng bảo vệ thành để vào tháp rồng
- Bảo vệ cho chủ Guild Lãnh Đạo thực hiện phong ấn ( để biết cách phong ấn hãy xem mục 5 phần 2). Phong ấn phải được giữ trong 1 phút và nếu 2 bước cần thiết cho việc phong ấn bị hủy bỏ hoặc chủ Guild Lãnh Đạo bị giết thì việc phong ấn sẽ thất bại.
- Nếu vẫn còn thời gian sau khi phong ấn đã thành công, cuộc chiến sẽ vẫn tiếp tục nhưng hai đội tấn công và phòng thủ sẽ bị đổi chỗ cho nhau. Khi việc phong ấn hoàn tất thì Hội đó sẽ trở thành chủ thành.


5. Mục tiêu của phe phòng thủ :

- Ngăn cản phe Tấn công thực hiện mục đích và thực hiện phong ấn lại nếu phe Tấn công hoàn thành phong ấn nhưng vẫn còn thời gian.


6. Những chú ý trong trận chiến
- Không tính PK cho đội công và thủ trong khu vực đang diễn ra CTC nhưng sẽ áp dụng cho các nhân vật khác không thuộc hai đội trên. 2 đội Công và Thủ đánh nhau không cần ấn CTRL
- Chủ Hội sẽ có biểu tượng hình vương miện trên đỉnh đầu thay cho biểu tượng kiếm hay khiêng.
- Những nhân vật khác sẽ không có bất kỳ biểu tượng nào.
- Tất cả các nhân vật có mặt trong quá trình Công thành đều có thể bị tấn công.
- Biểu tượng của Hội sẽ có những nhóm màu riêng biệt để xác định như màu trắng cho đội phòng thủ và màu đỏ cho đội tấn công.

 

 Phần 2: Hướng dẫn chơi sự kiện công thành chiến

1. Sơ đồ của trận chiến

- Các ô chữ nhật là vị trí cổng thành
- Các hình tròn là vị trí các bước tượng
- Bên Công Thành phải phá hủy được 6 cổng thành và 4 bức tượng để được phép vào tháp rồng (hay còn gọi là nhà ánh sáng)

Sơ đồ của trận chiến


2. Cổng thành

- Cổng thành có sức chống đỡ /độ bền (HP) cao và chỉ có thể bị tấn công khi đang diễn ra trận Công thành

Cổng Thành


3. Tượng bảo vệ

- Cổng ánh sáng là nơi dẫn đến tháp rồng
- Tháp rồng là tòa tháp khổng lồ nằm trên đỉnh của tòa thành. Tòa thành được chia ra thành một hành lang bảo vệ và một tầng lầu. Trên tầng lầu cao nhất của tháp Rồng, là nơi phong ấn với dấu hiệu niêm phong của chủ thành.
- Lối vào tháp Rồng được bảo vệ bởi vòng bảo vệ, nơi ngăn chặn sự xâm nhập của đội tấn công. Cần phải phá hủy 4 pho tượng để có thể đến được tháp Rồng

Cổng Ánh Sáng


4. Dấu hiệu phong ấn

- Trên đỉnh của tòa tháp Rồng nơi để phong ấn có dấu niêm phong của chủ thành. Khi chủ Hội đã thành công trong việc phong ấn tại điểm phong ấn, đội tấn công và đội phòng thủ sẽ thay đổi vị trí cho nhau. Hội nào chính thức niêm ấn khi cuộc Công thành chấm dứt sẽ trở thành Chúa thành.
- Để thực hiện phong ấn, chủ Hội Lãnh Đạo phe Công Thành sẽ đứng sát dấu hiệu tại vị trí khuyết của bàn phong ấn. Khi đó sẽ xuất hiện dòng chữ "Bắt đầu cho phép đăng ký công thành" và có một cột màu vàng tăng dần, đợi đến khi cột màu vàng đó chạy hết, đợi thêm 1 phút để thực hiện việc phong ấn. Phong ấn thành công sẽ hiện lên dòng chữ xanh "Đã đăng ký thành công"

Dấu hiệu phong ấn


 Phần 3: Quyền lợi chủ thành

1. Hệ thống nén chủ thành

Hiện tại xuất hiện item đặc biệt không drop được bằng kỹ năng nén chuyên dùng của chủ thành chiếm thành ở khe núi Loren, có thể nén item bình thường, item excellent. Vì nén chủ thành chỉ giới hạn một ngày một lần nên có thể nén.

1.1. Nén chủ thành có thể thử nén thông qua NPC Senior.

1.2. Nếu trên cửa sổ nén xuất hiện đủ các item cần nén thì nút nén được kích hoạt.

Nguyên liệu nén: Ngọc bảo hộ (30 viên) + bọc ngọc Ước Nguyện (một bọc 30 viên) + bọc ngọc Tâm Linh (một bọc 30 viên) + 1,000,000,000 Zen.

1.3. Khi sử dụng chức năng nén, các items sẽ ngẫu nhiên được tạo thành, có thể là những items bình thường, items hoàn hảo hoặc là những items không rớt ra từ các quái vật hiện tại.

1.4. Trường hợp cần chú ý khi nén:

- Nếu thiếu ngọc cần khi nén thì không nén được.
- Nếu thiếu Zen (1,000,000,000 Zen) cần trong thùng đồ cá nhân của nhân vật thì không thể nén được.
- Chỉ có thể nén 1 lần trong 1 ngày.
- Phát sinh item không drop được từ monster hiện tại, nên item được tạo ra khi nén là một trong số excellent item, item bình thường.
- Chỉ có chủ thành (master liên minh guild phe thủ thành) mới có thể nén.


2. Mở rộng vùng đất thử thách

“Vùng đất thử thách” nối với khe núi Loren được mở rộng gấp 2.5 lần trước kia. Vùng đất thử thách là khu vực săn bắn chuyên dùng có thể giới hạn nhân vật bình thường ở phe chủ thành vào. Việc vào vùng đất thử thách (ngoại trừ các thành viên của guild chủ thành) phải đóng phí tuỳ theo sự quyết định của chủ thành.

Hình dạng hiện tại của vùng đất thử thách

Hình dạng của vùng đất thử thách được mở rộng

3. Hệ thống Seige Warfare

- Một khi thành đã có chủ sở hữu, việc mua bán trên toàn server đó sẽ được tính thuế dựa theo mức thuế mà chủ thành đưa ra. Việc đưa ra mức thuế sẽ được chủ thành điều chỉnh thông qua NPC Senior ở Tháp Rồng.
- Senior là người bảo vệ và nâng cấp 6 Cổng thành và 4 Tượng bảo vệ (không thể sửa chữa và nâng cấp trong quá trình Công thành).
- Chỉ có Chủ thành mới có thể lấy tiền thuế từ NPC Senior.
- Chỉ có Chủ thành mới có thể điều chỉnh mức thuế.
- Có thể kiểm tra trạng thái của Cổng thành bằng cách click chuột vào NPC Senior.
- Các chức năng của Thành chủ yếu được trả bằng Zen.

NPC Senior

4. Điều chỉnh thuế

- Chủ thành có thể thu hoặc trả thuế thông qua các NPC thương gia.
- Việc điều chỉnh thuế chỉ có thể thông qua NPC bô lão.
- Sau khi Seige Warfare, mức thuế sẽ được xác lập 2 giờ sau đó và chỉ thay đổi khi đến lần Seige Warfare tiếp theo.
- Chỉ có Chủ Hội – Chủ thành – mới có thể điều chỉnh được tỉ lệ thuế.
- Thuế sẽ được áp dụng đối với giá của các món đồ khi nút “Áp dụng” được kích hoạt.
- Việc điều chỉnh thuế không hạn chế.
- Thuế thu được sẽ thể hiện dưới dạng zen nơi NPC Senior.
- Thuế không áp dụng cho các NPC: Sevina, Marlon, Guild Master, Charon, Messenger of Archangel.
- Mức thuế có thể được điều chỉnh tự do (tối đa là 3%).
- Duy nhất Chủ thành mới có thể hủy bỏ lệnh này.
- Có thể lấy 50 triệu Zen trong một lần thu thuế.
- Phí tổn để cho việc giữ gìn /nâng cấp sẽ bị trừ đi từ thùng đồ.
(Việc hoạt động của thành trong tương lai đòi hỏi zen là chủ yếu)
- Thu hồi không hạn chế.

Bảng điều chỉnh thuế.
Khi đồng ý với mức thuế vừa chọn thì nhấp chuột vào Nút Áp dụng.
Mức thuế thu được sẽ thể hiện nơi NPC bô lão và chỉ duy nhất chủ thành mới thu hồi lại được