Trao giải

Trao Giải Event Vua Nạp Tháng 4 Đợt 2- Kalima 3

 

Dưới đây là danh sách các bạn đoạt giải Event Vua Nạp Thẻ Tháng 4 Đợt 2 

 

TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ TIỀN NẠP PHẦN THƯỞNG
1 NgocTrjnh 91.000.000

 

Quyền lợi thêm Otion vào Wing 3

18 Dá Hộ Mệnh

Thêm 01 Otion vào 09 Item 

và nhiều quyền lợi khác 

2 ThanhChien 70.000.000

Quyền lợi lên Wing 2.5 

14 Đá hộ mệnh 

Thêm 01 Otion vào 07 Item

3 VuKa 40.000.000

Wing 2 MNL

08 Đá hộ mệnh 

Thêm 01 Otion 04 Item

TOP > 10 TR CongNguyen 11.000.000

Wing 2 Trắng

Thêm 01 Otion vào 01 Item 

02 DHM

TOP > 10 TR 1stMrC 10.200.000

Wing 2 Trắng

Thêm 01 Otion vào 01 Item

02 DHM

TOP > 10 TR Vagobond 10.000.000

Wing 2 Trắng

Thêm 01 Otion vào 01 Item

02 DHM

TOP > 10 TR MAX99 10.000.000

Wing 2 Trắng

Thêm 01 Otion vào 01 Item

02 DHM

TOP > 10 TR zNamThienz 10.000.000

Wing 2 Trắng

Thêm 01 Otion vào 01 Item

02 DHM

TOP > 10 TR Tuan 10.000.000

Wing 2 Trắng

Thêm 01 Otion vào 01 Item

02 DHM

TOP > 10 TR SUMMO 10.000.000

Wing 2 Trắng

Thêm 01 Otion vào 01 Item

02 DHM

 

 

Chi tiết về phần thưởng ứng với các nhân vật các bạn xem :  Tại đây 

 

Các bạn đoạt giải vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline để đăng ký nhận giải . Quyền lợi lên wing chậm nhất ngày 18/04 các bạn phải nộp wing . Sau 30/04 quyền lợi sẽ bị hủy bỏ 

 

BTC Sự Kiện - Mu Hà Nội 

Thông Báo