Trao giải

Trao Giải EVENT Tháng 08 - Máy Chủ NORIA

 

 

 

Sau đây là danh Sách các bạn đoạt giải tháng 08/2022 Máy chủ NORIA :

 

ĐUA TOP BANG HỘI TRANH HÙNG THÁNG 08/2022

Top

Tên Bang Hôi

Tên Chủ Guid

Phần Thưởng
>= 12.000.000 

Bang Hội : CCDVNA

Chủ Guild : CeLesTiaL

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Và chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

♦ Nâng cấp 01 Wing 3 đang sử dụng lên wing Season 8 tương đương

♦ Thêm 01 Otion vào Wing đang sử dụng 

 

Lưu ý : Wing nâng cấp là wing có sẵn ko được lấy wing từ Top guild khác để nâng cấp 

 

>= 12.000.000 

Bang Hội : Guild

Chủ Guild : Rumba

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Và chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

♦ Nâng cấp 01 Wing 3 đang sử dụng lên wing Season 8 tương đương

♦ Thêm 01 Otion vào Wing đang sử dụng 

 

Lưu ý : Wing nâng cấp là wing có sẵn ko được lấy wing từ Top guild khác để nâng cấp 

 

>= 12.000.000 

Bang Hội :AUTOPK 

Chủ Guild : KhaNhi

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Và chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

♦ Nâng cấp 01 Wing 3 đang sử dụng lên wing Season 8 tương đương

♦ Thêm 01 Otion vào Wing đang sử dụng 

 

Lưu ý : Wing nâng cấp là wing có sẵn ko được lấy wing từ Top guild khác để nâng cấp 

 

>= 12.000.000 

Bang Hội :BIGMOM 

Chủ Guild : Vonsagen

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Và chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

♦ Nâng cấp 01 Wing 3 đang sử dụng lên wing Season 8 tương đương

♦ Thêm 01 Otion vào Wing đang sử dụng 

 

Lưu ý : Wing nâng cấp là wing có sẵn ko được lấy wing từ Top guild khác để nâng cấp 

 

>= 12.000.000 

Bang Hội : SanBox

Chủ Guild : ThienAnh

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Và chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

♦ Nâng cấp 01 Wing 3 đang sử dụng lên wing Season 8 tương đương

♦ Thêm 01 Otion vào Wing đang sử dụng 

 

Lưu ý : Wing nâng cấp là wing có sẵn ko được lấy wing từ Top guild khác để nâng cấp 

 

>= 12.000.000 

Bang Hội : TDXeHoi

Chủ Guild : Ferrari

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Và chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

♦ Nâng cấp 01 Wing 3 đang sử dụng lên wing Season 8 tương đương

♦ Thêm 01 Otion vào Wing đang sử dụng 

 

Lưu ý : Wing nâng cấp là wing có sẵn ko được lấy wing từ Top guild khác để nâng cấp 

 

>= 10.000.000

Bang Hội : TOPTOP

Chủ Guild : BronDark

 

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Nâng cấp 01 Wing 2,5 đang sử dụng lên wing 3 tương đương

 

Lưu ý : Wing nâng cấp là wing có sẵn ko được lấy wing từ Top guild khác để nâng cấp

 

>= 10.000.000

Bang Hội : MINMAX

Chủ Guild : MayBach

 

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Nâng cấp 01 Wing 2,5 đang sử dụng lên wing 3 tương đương

 

Lưu ý : Wing nâng cấp là wing có sẵn ko được lấy wing từ Top guild khác để nâng cấp 

>= 10.000.000

Bang Hội : BODOIDAY

Chủ Guild : ConKu2m

 

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Nâng cấp 01 Wing 2,5 đang sử dụng lên wing 3 tương đương

 

Lưu ý : Wing nâng cấp là wing có sẵn ko được lấy wing từ Top guild khác để nâng cấp 

>= 10.000.000

Bang Hội : yeuvo

Chủ Guild : 686868

 

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Nâng cấp 01 Wing 2,5 đang sử dụng lên wing 3 tương đương

 

Lưu ý : Wing nâng cấp là wing có sẵn ko được lấy wing từ Top guild khác để nâng cấp 

>= 7.000.000

Bang Hội : DEUX

Chủ Guild : Ramases

 

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Nâng cấp 01 Wing 2 đang sử dụng lên wing 2,5 tương đương

 

Lưu ý : Wing nâng cấp là wing có sẵn ko được lấy wing từ Top guild khác để nâng cấp 

>= 7.000.000

Bang Hội : FOUR

Chủ Guild : Hathor

 

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Nâng cấp 01 Wing 2 đang sử dụng lên wing 2,5 tương đương

 

Lưu ý : Wing nâng cấp là wing có sẵn ko được lấy wing từ Top guild khác để nâng cấp 

>= 7.000.000

Bang Hội : AAAA

Chủ Guild : HaoHao

 

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Nâng cấp 01 Wing 2 đang sử dụng lên wing 2,5 tương đương

 

Lưu ý : Wing nâng cấp là wing có sẵn ko được lấy wing từ Top guild khác để nâng cấp 

>= 5.000.000

Bang Hội : GietHet

Chủ Guild : CuongNhiCa

 

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Nâng cấp 01 Wing 2 đang sử dụng lên wing 2,5 tương đương

 

 

>= 5.000.000

Bang Hội : TANSAT

Chủ Guild : Pharaoh

 

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Và chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

Cánh Cấp 2 Luck + MNL

 Set Cấp 5 + 02 Otion + Luck + op4

 

 

>= 5.000.000

Bang Hội : CHUASOAI

Chủ Guild : DungSYMG

 

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Và chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

Cánh Cấp 2 Luck + MNL

 Set Cấp 5 + 02 Otion + Luck + op4

 

 

>= 5.000.000

Bang Hội : UNDER

Chủ Guild : Narmer

 

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Và chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

Cánh Cấp 2 Luck + MNL

 Set Cấp 5 + 02 Otion + Luck + op4

 

 

>= 5.000.000

Bang Hội : TH50

Chủ Guild : LyBach

 

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Và chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

Cánh Cấp 2 Luck + MNL

 Set Cấp 5 + 02 Otion + Luck + op4

 

>= 5.000.000

Bang Hội : ZERO

Chủ Guild : Khufu

 

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Và chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

Cánh Cấp 2 Luck + MNL

 Set Cấp 5 + 02 Otion + Luck + op4

>= 5.000.000

Bang Hội : LauXanh

Chủ Guild : LeOanh

 

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Và chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

Cánh Cấp 2 Luck + MNL

 Set Cấp 5 + 02 Otion + Luck + op4

 

Các chủ Guild đoạt giải vui lòng liên hệ Fanpage hoặc zalo GM phụ trách : 082.4841.333 để đăng ký nhận giải 

 

 

 

 

Các bạn đoạt giải vui lòng inbox Fanpage để đăng ký nhận giải . BQT sẽ tiến hành trao giải cho các bạn trước ngày 14/09

 

BTC Sự kiện - Mu Hà Nội