Trao giải

Trao Giải EVent Tháng 03 Máy Chủ Thần Long

 

Sau đây là danh Sách các bạn đoạt giải tháng Tháng 03 Máy chủ Thần Long :

 

ĐUA TOP RS CHỦNG TỘC THÁNG 03-2021
Chủng Tộc Tên Nhân Vật  Phần Thưởng
DK DKVN2

Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc

01 Ring + 01 Otion

DW CamDoVip

Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc

01 Ring + 01 Otion

ELF HinXinhGai

Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc

01 Ring + 01 Otion

MG HieuMuc

Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc

01 Ring + 01 Otion

DL gamongdo3

Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc

01 Ring + 01 Otion

RF RFVN2

Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc

01 Ring + 01 Otion

SUM SUGARDADDY

Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc

01 Ring + 01 Otion

 

Các bạn đoạt giải vui lòng liên hệ fanpage để tiến hành đăng ký nhận giải . 

 

EVENT ĐUA TOP QUÂN HÀM

Top

Tên Nhân Vật Phần Thưởng

1

CamDoVip Nâng Cấp 01 Set Item Cấp 3 Trở lên = 01 Set 380 tương đương

 

 

 

EVENT ĐUA TOP DANH HIỆU

Top

Tên Nhân Vật Phần Thưởng

1

SUGARDADDY 

Cấp Danh Hiệu : Bất Diệt Giả

Nâng Cấp Tối Đa 01 Cánh 2,5 Luck MNL = 01 Cánh Cấp 3 tương đương 

1

HieuMuc

Cấp Danh Hiệu : Tiêm Diệt Giả

Nâng Cấp Tối Đa 01  Cánh 2,5 MNL = 01 Cánh Cấp 3 tương đương

Các bạn đoạt giải vui lòng inbox Fanpage BQT sẽ tiến hành trao giải cho các bạn ngày 05/01

 

Các bạn đoạt giải vui lòng inbox Fanpage BQT sẽ tiến hành trao giải cho các bạn ngày 05/04

 

BTC Sự kiện - Mu Hà Nội