Trao giải

Trao Giải EVent Tháng 01 Máy Chủ Thần Long

 

Sau đây là danh Sách các bạn đoạt giải tháng Tháng 01 Máy chủ Thần Long :

 

ĐUA TOP RS CHỦNG TỘC THÁNG 01-2021
Chủng Tộc Tên Nhân Vật  Phần Thưởng
DK KiemCui Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )
DW SockLaKill Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )
ELF anhthu0912 Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )
MG HieuMuc Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )
DL gamongdo3 Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )
RF RFVN2 Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )
SUM SUGARDADDY Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

 

Các bạn đoạt giải vui lòng liên hệ fanpage để tiến hành đăng ký nhận giải . 

 

 

 

 

 

EVENT ĐUA TOP QUÂN HÀM
Top Tên Nhân Vật Phần Thưởng
1 SUGARDADDY

Set Cấp 8 + 13 Luck + 03 Otion ( Tự chọn )

 

Các bạn đoạt giải vui lòng inbox Fanpage BQT sẽ tiến hành trao giải cho các bạn ngày 05/01

 

 

Các bạn đoạt giải vui lòng inbox Fanpage BQT sẽ tiến hành trao giải cho các bạn ngày 05/02

 

BTC Sự kiện - Mu Hà Nội