Tin Tức

Cập nhật cách tính Top Danh Vọng và Quân Hàm

 

Chào các bạn,

 

 Nhằm tạo điều điện cho các gamer tham gia sự kiện đua TOP Danh Vọng và Quân Hàm một cách trực quan nhất thì ai có điểm Thành Tích và Danh Vọng cao hơn sẽ đoạt TOP (Trong trường hợp bằng cấp Quân Hàm và Danh Vọng)


- Với TOP Danh Hiệu: Trong trường hợp cùng cấp  BQT sẽ tính ai có điểm Danh Vọng cao hơn sau khi kết thúc TOP  người đó sẽ đoạt TOP
- Với TOP Quân Hàm: Trong trường hợp cùng cấp  BQT sẽ tính ai có điểm Thành Tích cao hơn sau khi kết thúc TOP  người đó sẽ đoạt TOP


* Và một số nhân vật lợi dụng lỗi game để chuộc lợi cho bản thân ăn TOP không mất phí sẽ bị loại khỏi TOP.
Danh sách lợi dụng lỗi như sau:

 

1. PhanTom
2. LeTien
3. KiemCui
4. a1b9
5. ZmacarongZ
6. Daibang02
7. DaiBang03
8. Cherry
9. zPunz
10. King
14. Zeus
15. RedBull
16. SofaPlaza

17.TBeo

 

Ban Điều Hành Sự Kiện thông báo