Trao giải

Trao Giải Sự Kiện Đua Top Tháng 01 - Máy Chủ Hà Nội 1

Sau đây là danh sách các bạn đoạt giải đua Top tháng 12 máy chủ Noria và Hà Nội 1

 

ĐUA TOP RESET THÁNG 01
TOP TÊN NHÂN VẬT PHẦN THƯỞNG
1 Suleiman 1.000.000 Gcoin
2 XinhGaix 500.000 Gcoin

 

Gcoin bqt đã trao vào web nhân vật đoạt giải 

 

CÔNG THÀNH ĐẠI CHIẾN THÁNG 01
LIÊN MÌNH DÀNH CHIẾN THẮNG PHẦN THƯỞNG
No1zGiet 4.000.000 Gcoin

 

Phần thưởng CTC BQTđã trao vào web của chủ guild LM 

 

BQT Mu Hà Nội