Sự kiện

Khai Mở Event Vua Nạp Thẻ Đợt 3 BARRACKS - Tháng OPEN BETA

 

 

4. ĐUA TOP VUA NẠP HÀNG NGÀY - THÁNG OPEN BETA ĐỢT 3

 

♦ Thời gian : Từ 24/04 đến hết ngày 03/05

 

♦ Nội Dung : 

 

- Mỗi ngày chọn ra 06 nhật vật có số tiền nạp nhiều nhất và > 5.000.000 để trao thưởng 

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP 

PHẦN THƯỞNG

TOP 1  NẠP NGÀY 

Chon 1 trong 3 phần thưởng sau : 

♦ Nhận Ring Hoặc PEN + 01 Otion + 3%HP 

 Quyền thêm 01 Otion vào Ring (Pen) có sẵn

♦ Nâng cấp 01 Item bất kỳ lên + 11

 

Đặc Biệt :  Top 1 Nạp ngày > 10.000.000 ngoài phần thưởng bên trên sẽ được nhận thêm 1 trong 2 phần thưởng sau :

♦ Nhận 01 Item thần ( Nếu muốn ) Hoặc 01 Item 380 Exc trở xuống + 01 Otion ( Trừ Exc tím ) 

♦ Quyền Nâng cấp 01 ITem bất kỳ lên + 13 ( Với điều kiện Item nâng cấp phải từ +11 trở lên )

 

TOP 2 - 6 NẠP NGÀY 

Chon 1 trong 2 phần thưởng sau :

♦ Hộp quà Ring ( Pen ) Hoặc Hộp quà 380

♦ Nâng cấp 01 Item bất kỳ lên +10 

 

Đặc Biệt :  Top 2 - 6 Nạp ngày > 10.000.000 ngoài phần thưởng bên trên sẽ được nhận thêm 1 trong 2 phần thưởng sau :

♦ Nhận RING Hoặc PEN + 01 Otion + 3%HP Hoặc Quyền thêm 01 Otion vào Ring (Pen) có sẵn

♦ Quyền Nâng cấp 01 ITem bất kỳ lên + 12 ( Với điều kiện Item nâng cấp phải từ +10 trở lên ) 

 

TOP 1  NẠP 2 NGÀY LIÊN TIẾP

( Ko áp dụng cho cho trường hợp đã nhận quà của mốc Đặc Biệt ) 

Được đổi quà nạp thứ 2 lấy 1 trong 2 phần thưởng sau : 

♦ Nhận 01 Item thần ( Nếu muốn ) Hoặc 01 Item 380 Exc trở xuống + 01 Otion ( Trừ Exc tím ) 

♦ Quyền Nâng cấp 01 ITem bất kỳ lên + 13 ( Với điều kiện Item nâng cấp phải từ +11 trở lên )

TOP 2- 6  NẠP 2 NGÀY LIÊN TIẾP

Được đổi quà nạp thứ 2 lấy 1 trong 2 phần thưởng sau : 

♦ Nhận RING Hoặc PEN + 01 Otion + 3%HP Hoặc Quyền thêm 01 Otion vào Ring (Pen) có sẵn

♦ Quyền Nâng cấp 01 ITem bất kỳ lên + 12 ( Với điều kiện Item nâng cấp phải từ +10 trở lên ) 

 

 

Lưu ý :  

 

- Phần thưởng có thể giao dịch và không có hạn sử dụng

 

- Phần thưởng trao ngày sau 00:05 hàng ngày , Liên hệ GM hotline để nhận thưởng

 

- Hộp quà RING , PEN ném ra đất sẽ được 100% ring , pen Exc + 1 Otion ngẫu nhiên 

 

- Trường hợp tích lũy được 03 hộp quà ring , pen có thể đổi lấy 01 Ring hoặc Pen + 3%HP + 1 Otion ( tự chọn ) 

 

- Liên Hệ GM Hotline : 0815.66.11.66 hoặc Fanpage để đổi hộp quà 

 

5. EVENT ĐUA TOP VUA NẠP THÁNG OPEN BETA - ĐỢT 3 

 

♦ Thời gian : Từ 24/04 đến 23:59 ngày 03/05/2021 

 

♦ Nội Dung : 

 

- Kết thúc Event chọn ra các Nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất và > 5.000.000 để trao thưởng 

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP 

PHẦN THƯỞNG

TOP NẠP >= 15.000.000

CÁNH CẤP 2 LUCK + MNL

TOP NẠP >= 10.000.000

CÁNH CẤP 2 + MNL

TOP NẠP >= 8.000.000

CÁNH CẤP 2 LUCK 

TOP NẠP >= 5.000.000

CÁNH CẤP 2 

 Phần thưởng sẽ được trao ngay sau khi đạt mốc  tuy nhiên đây ko phải là Event tích lũy vì vậy chỉ nhận được 01 phần thưởng trên bảng . Liên hệ Hotline hoặc fanpage để nhận thưởng

Đặc Biệt : 

 

Với TOP nạp > 30.000.000 Nếu không muốn nhận Wing 2 Luck MNL bên trên có thể chọn 1 trong 2 quyền lợi sau :

 

* Nâng cấp Wing 2.5 đang sử dụng sang Wing 3 tương đương ( Wing các bạn phải có sẵn ) 

 

* Nâng cấp Wing 2 đang sử dụng sang Wing 2.5 tương đương ( Wing các bạn phải có sẵn ) 

 

Ngoài ra : 

 

• Top nạp > 10.000.000 sẽ được quyền thêm 01 Otion vào 01 Item Exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc tím ) + 02 Viên Đá Hộ Mệnh 

 

• Top nạp > 20.000.000 sẽ được quyền thêm 02 Otion vào 02 Item Exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc tím )+ 04 Viên Đá Hộ Mệnh

 

• Top nạp > 30.000.000 sẽ được quyền thêm 01 Otion vào 03 Item Exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc tím ) + 06 Viên Đá Hộ Mệnh

• .v..v..

 

Lưu ý : 

 

- Nạp ATM qua STK GM sau 23:30 mà kho kịp lên TOP , BQT ko chịu trách nhiệm 

 

- Phần thưởng có thể giao dịch và không có hạn sử dụng , có thể nhận phần thưởng luôn ngày khi đạt mốc mà ko cần đợi kết thúc Event 

 

- Phần thưởng được đổi 01 lần duy nhất trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận thưởng 

 

BQT Sự Kiện - MU Hà Nội

Thông Báo