Sự kiện

Event Vua Nạp Thẻ Đợt 2 - Tháng 03 - PHỤC HƯNG

 

1. EVENT CHỦNG TỘC NẠP NGÀY - THÁNG 03 - ĐỢT 1

 

♦ Thời gian : Từ 00:00 30/03/2024 đến 23:59 ngày 06/04/2024

 

♦ Nội Dung : 

 

- Chọn các nhân vật có Tổng Gcoin nạp ít nhất 5.000.000 VNĐ mới được tính top

 

♦ Phần Thưởng : 

SỐ TIỀN NẠP 

PHẦN THƯỞNG
>= 3.000.000

 

01 Hộp quà Ring ( hoặc pen ) 

Hộp quà Ring ( hoặc pen ) ném ra đất sẽ được 01 Ring ( hoặc pen ) Exc + 1 Otion ngẫu nhiên 

 

       >= 5.000.000          

 

chọn 1 trong 2 Phần thưởng sau : 

 

♦ 01 Ring ( hoặc pen ) + 1 Otion + 3% HP

 

♦ Thêm 01 Otion vào 01 Ring ( Pen) có sẵn ( Max 2 OTion )

 

Đặc Biệt danh riêng cho TOP NẠP >=  10.000.000            

 

 

 

♦ Nâng cấp 01 ITem bất kỳ lên + 1+ ( Hoặc + 13 ) 

 

Và chọn 1 trong 2 Phần thưởng sau : 

 

♦ 01 Ring ( hoặc pen ) + 1 Otion + 3% HP

 

♦ Thêm 01 Otion vào 01 Ring ( Pen) có sẵn

 

 

 

 

Lưu ý : 

- Phần thưởng trao sau 00h của ngày hôm sau , liên hệ fanpage để nhận giải 

 

- Hộp quà Ring ( hoặc pen ) ném ra đất sẽ được 01 Ring ( hoặc pen ) Exc + 1 Otion ngẫu nhiên 

 

 

2. EVENT NẠP THẺ THÁNG - THÁNG 03 ĐỢT 1

 

♦ Thời gian : Từ 00:00 30/03/2024 đến 23:59 ngày 06/04/2024

 

♦ Nội Dung : 

 

- Kết thúc Event chọn ra 10 Nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất và > 5.000.000 để trao thưởng 

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP 

PHẦN THƯỞNG

Top nạp >= 5.000.000

 

Wing 2 Thường ( Tự Chọn ) 

Hoặc 

Thêm 01 Dòng bất kì vào Wing 2 có sẵn ( lưu ý Wing 2 chỉ có 1 dòng exc là MNL ) 

 

 

Top nạp >= 10.000.000

 

Wing 2 + Luck ( Tự Chọn ) 

Hoặc 

01 Set cấp 4 + Luck + 02 Otion ( tự chọn )

* Đặc biệt : Tặng 1+ cho khách hàng đã đua mốc Event 10tr trở lên ở các Event trước

 

Top nạp >= 15.000.000

 

Wing 2 + MNL + MNL  Hoặc 01 Set cấp 4 + Luck + 02 Otion ( tự chọn )

Thêm 01 Otion vào 01 ITem exc bất kỳ ( trừ wing và Exc tím ) 

* Đặc biệt : Tặng 1+ cho khách hàng đã đua mốc Event 10tr trở lên ở các Event trước

 

Top nạp >= 20.000.000

 

Thêm 01 Otion vào 02 ITem exc bất kỳ ( trừ wing và Exc tím )

Và Chọn 1 trong 04 phần thưởng sau : 

• Nâng cấp Wing 2,5 đang sử dụng lên Wing 3 tương đương

• Thêm 01 Otion vào 01 Wing 3 trở lên 

• Wing 2 + Luck + MNL + 13 

• 01 Set cấp 5 + Luck + 02 Otion ( tự chọn )

* Đặc biệt : Tặng 1+ cho khách hàng đã đua mốc Event 10tr trở lên ở các Event trước 

 

Top nạp >= 30.000.000

 

01 Set cấp 6 + Luck + 02 Otion  Hoặc Nâng Cấp Set Event đang sử dụng lên 01 cấp độ 

Và Chọn 1 trong 02 phần thưởng sau : 

Wing 2 + Luck + MNL + 13 

Nâng cấp Wing đang sử dụng lên 01 cấp ( ví dụ wing 2 lên wing 2.5 .v.v.v. ) 

* Phần quà Đặc biệt :  Dành cho khách hàng đã đua mốc Event 20tr trở lên ở các Event trước sẽ được chọn 1 trong 2 phần quà sau : 

• Tặng 01 Set thần + Luck

• Thêm 01 dòng Exc vào 01 Set thần 

Đặc Biệt 

Top nạp >= 50.000.000 

 

 

01 Item Thần hoặc 380 + Luck + 02 Otion ( có thể nhận chùy vương ) 

01 Set Item Cấp 7 Luck + 02 Otion Hoặc Nâng Cấp Set Event đang sử dụng lên 01 cấp độ 

Nâng cấp 02 Item Bất kỳ lên 1+ ( hoặc + 13 ) 

Wing 2.5 Luck + MNL  Hoặc nâng cấp wing đang sử dụng lên 01 cấp độ 

 

* Phần quà Đặc biệt :  Dành cho khách hàng đã đua mốc Event 20tr trở lên ở các Event trước sẽ được chọn 1 trong 2 phần quà sau : 

• Tặng 01 Set thần + Luck

• Thêm 01 dòng Exc vào 01 Set thần 

 

 

Lưu ý : 

- Với Top nạp BQT sẽ trao thưởng luôn ngay sau khi nạp tới mốc mà ko cần chờ tới kết thúc sự kiện 

 

-  chỉ nhận  phần thưởng ở mốc bạn nạp , ko được nhận các phần thưởng ở mốc nạp thấp hơn 

 

- Phần thưởng có thể giao dịch và không có hạn sử dụng 

 

- Phần thưởng được đổi 01 lần duy nhất trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận thưởng 

 

- Phần thưởng sẽ được trao ngày khi bạn chọn được mốc nạp phù hợp với mình . Liên hệ fanpage hoặc Zalo GM phục trách 0824841333 để nhận thưởng

BTC Sự Kiện Mu Hà Nội 

Thông Báo