Sự kiện

Event Tết Nguyên Đán 2024 - Máy Chủ LORENCIA 3

 

 

 

1.  TOP QUÝ TỘC NẠP NGÀY - EVENT TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024 

 

Tặng 20% cho các mã nạp dưới 1.000.000 Và 50% cho các mã nạp >= 1.000.0000

 

 

♦ Thời gian : Từ 00:00 Ngày 29/01/2024 đến 23:59 ngày 17/02/2024

 

♦ Nội Dung : 

 

- Chọn các nhân vật có Tổng Gcoin nạp ít nhất 5.000.000 VNĐ mới được tính top

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP Nạp 

PHẦN THƯỞNG

Top nạp < 500.000

 

Tặng 20% Gcoin

 

>= 500.000

Tặng 20% Gcoin

 

 

♦ SÓI TINH THƯỜNG  HẠN SỬ DỤNG 07 NGÀY

Lưu ý : Các Quà là Sói HSD được cộng dồn ngày vào quà HSD đã nhận trước đó 

 

>= 1.000.000

Tặng 50% Gcoin

 

 

 

♦ SÓI TINH TẤN CÔNG  HẠN SỬ DỤNG 07 NGÀY

Lưu ý : Các Quà là Sói  HSD được cộng dồn ngày vào quà HSD đã nhận trước đó 

 

>= 2.000.000

Tặng 50% Gcoin

 

01 Ring hoặc Pen + 01 Otion + 3% HP 

♦ SÓI TINH PHÒNG THỦ HẠN SỬ DỤNG 10 NGÀY

Lưu ý : Các Quà Là Sói  HSD được cộng dồn ngày vào quà HSD đã nhận trước đó

 

>= 5.000.000   

Tặng 50% Gcoin

 

Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

Nâng cấp 01 ITem bất kỳ lên +13 

01 Lông vũ ( HHHT ) 

---------------------------------------------------

Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

01 Ring hoặc Pen + 01 Otion + 3% HP 

Thêm 01 Otion vào 01 Ring ( Pen ) Exc ( tối đa 03 dòng exc / Item )  

-------------------------------------------------------------------

 

SÓI TINH HOÀNG KIM HẠN SỬ DỤNG 15 NGÀY 

Lưu ý : Các Quà có HSD được cộng dồn ngày vào quà HSD đã nhận trước đó 

 

Đặc Biệt danh riêng cho TOP NẠP >=  10.000.000   

Tặng 50% Gcoin        

 

♦ SÓI TINH HOÀNG KIM HẠN SỬ DỤNG 20 NGÀY 

♦ 01 Wing 2 + Luck + MNL  ( Hạn sử dụng 15 Ngày )

♦ Nâng cấp 02 ITem bất kỳ lên 1+ (hoặc +13) 

-----------------------------------------------------------

► Chọn 1 trong 4 phần phưởng sau : 

♦ 01 VŨ KHÍ RỒNG + LUCK + 01 OTION ( TỰ CHỌN )

♦ Nâng cấp Vũ khí rồng Exc đang sử dụng lên Vũ khí 380 tương đương  ( có thể nhận chùy vương ) 

♦ Nâng cấp 01 Item lên 1+ ( Hoặc +13 ) ( được áp dụng cho trang sức )

♦ thêm 01 Otion vào 01 Item exc hoặc đồ thần ( trừ đồ tím và wing ) 

-------------------------------------------------------------

Chọn 1 trong 2 Phần thưởng sau : 

01 Ring ( hoặc pen ) + 2 Otion + 3% HP

Thêm 01 Otion vào 02 Ring ( Pen) có sẵn ( Max 03 OTion )

--------------------------------------------------

Lưu ý : Các Quà có HSD được cộng dồn ngày vào quà HSD đã nhận trước đó 

 

Đặc Biệt danh riêng cho TOP NẠP >=  10.000.000   

Từ Ngày thứ 2 trở đi 

 

Ngoài phần thưởng được nhận ở mốc 10 ngày 1 sẽ được nhận thêm : 

Chọn 1 trong 2 Phần thưởng sau :

Quyền nâng cấp 01 Item bất kỳ lên 01+ 

Thêm 01 dòng Luck vào 01 ITem bất kỳ ( trừ trang sức ) 

 

 

Lưu ý : 

- Top nạp  ko cần phải xet TOP vì vậy sẽ trao thưởng ngay sau khi kết thúc ngày 

- Hộp quà Ring ( hoặc pen ) ném ra đất sẽ được 01 Ring ( hoặc pen ) Exc + 1 Otion ngẫu nhiên 

- Nếu Gcoin nạp bằng nhau sẽ tính theo thời gian nạp sớm nhất

 

 

2. EVENT NẠP THẺ THÁNG - EVENT TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024

 

♦ Thời gian : Từ 00:00 Ngày 29/01/2023 đến 23:59 ngày 17/02/2024

 

♦ Nội Dung : 

 

- Kết thúc Event chọn ra 10 Nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất và > 5.000.000 để trao thưởng 

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP 

PHẦN THƯỞNG
Top nạp >= 5.000.000

 

 

Wing 2 + Luck + MNL 

( Được phép chuyển + từ wing đang sử dụng sang wing mới nhận ) 

 

Top nạp >= 10.000.000

 

Chọn 1 trong 3 phần thưởng sau :

Nâng cấp wing 2 đang sử dụng lên wing 2.5 tương đương 

Set Item cấp 5 + Luck + 02 Otion 

Nâng cấp 01 set Item Exc đang sử dụng lên 01 cấp ( Max cấp 6 ) 

******** Đặc biệt sẽ được trải nghiệm cưỡi 01 Ngựa Hỏa Vương ( HSD 03 Ngày ) 

 

Top nạp >= 15.000.000

 

Chọn 1 trong 3 phần thưởng sau :

Nâng cấp wing đang sử dụng lên 01 cấp độ ( Max wing 3 )

Set Item cấp 6 + Luck + 02 Otion 

Nâng cấp 01 set Item Exc đang sử dụng lên 01 cấp ( Max cấp 7 ) 

******** Đặc biệt sẽ được trải nghiệm cưỡi 01 Ngựa Hỏa Vương ( HSD 03 Ngày ) 

 

Top nạp >= 20.000.000

 

Nâng cấp 01 Item Bất kỳ lên 1+ ( hoặc + 13 ) 

► Và chọn 1 trong 4 phần thưởng sau : 

Wing 2.5 Luck + MNL ( được chuyển + từ wing đang sử dụng sang wing mới nhận )

Nâng cấp wing đang sử dụng lên 01 cấp độ ( Max wing 4 ) 

Set Item Exc Cấp 7 + Luck + 02 Otion ( Tự chọn ) 

Nâng Cấp Set Iem exc đang sử dụng lên 01 cấp ( Max cấp 8 ) 

 

 

******** Đặc biệt sẽ được trải nghiệm cưỡi 01 Ngựa Hỏa Vương ( HSD 07 Ngày )

 

****** Đặc biệt dành riêng cho các bạn top nạp đã từng nạp >= 50.000.000 trước đồ được thêm 01 quyền lợi : 

Nâng wing đang sử dụng lên 01 cấp ( Max wing 4 ) hoặc thêm 01 otion vào wing đang sử dụng

 

Đặc Biệt

Top nạp >= 30.000.000 

 

 

Nâng cấp 02 Item Bất kỳ lên 1+ ( hoặc + 13 ) 

-----------------------------------------------------

► Và chọn 1 trong 2 phần thưởng sau :

01 Item 380 + Luck + 03 Otion ( có thể nhận chùy vương ) 

Thêm 01 Otion vào 03 ITem Exc ( được phép thêm vào đồ thần hoặc Exc tím , Có thể thêm dòng luck ) 

-----------------------------------------------------

► Và chọn 1 trong 3 phần thưởng sau : 

Wing 2.5 Luck + 01 Otion  ( được chuyển + từ wing đang sử dụng sang wing 3 mới nhận ) 

Set Item Exc Cấp 7 + Luck + 03 Otion ( Tự chọn ) ( được chuyển + từ set ITem đang sử dụng sang set Item mới nhận ) 

Nâng Cấp Set Iem exc đang sử dụng lên 01 cấp ( Ví dụ cấp 6 lên 7 , 7 lên 8 )

------------------------------------------------

******** Đặc biệt sẽ được trải nghiệm cưỡi 01 Ngựa Hỏa Vương ( HSD 10 Ngày ) 

 

****** Đặc biệt từ ngày dành riêng cho các bạn top nạp đã từng nạp >= 50.000.000 trước đồ được thêm 01 quyền lợi : 

Nâng wing đang sử dụng lên 01 cấp ( Max wing 4 ) hoặc thêm 01 otion vào wing đang sử dụng 

 

Đặc Biệt 

Top nạp >= 50.000.000 

 

 

Nâng cấp 03 Item Bất kỳ lên 1+ ( hoặc + 13 ) 

01 Item 380 + Luck + 03 Otion ( có thể nhận chùy vương ) 

Thêm 01 Otion vào 03 ITem Exc ( được phép thêm vào đồ thần,  Exc tím , Có thể thêm dòng luck ) 

--------------------------------------------------------------------

 Và chọn 1 trong 3 phần thưởng sau : 

Wing 3 + Luck + 01 Otion ( được chuyển + từ wing đang sử dụng sang wing mới nhận )

Set Item Exc Cấp 8 + Luck + Full Otion ( được chuyển + từ set ITem đang sử dụng sang set Item mới nhận ) 

01 Set Item thần Full Exc ( được chuyển + từ set ITem đang sử dụng sang set Item mới nhận ) 

-------------------------------------------------

************* Đặc biệt sẽ được trải nghiệm cưỡi 01 Ngựa Hỏa Vương ( HSD 20 Ngày ) 

 

****** Đặc biệt dành riêng cho các bạn top nạp đã từng nạp >= 50.000.000 trước đồ được thêm 01 quyền lợi : 

Nâng wing đang sử dụng lên 01 cấp ( Max ss 8 ) hoặc thêm 01 otion vào wing đang sử dụng

 

 

Lưu ý : 

- Với Top nạp lần BQT sẽ trao thưởng luôn ngay sau khi nạp tới mốc bạn muốn nhận thưởng mà ko cần chờ tới kết thúc sự kiện

 

- Event ko phải Event tích lũy nạp 

 

- Phần thưởng có thể giao dịch và không có hạn sử dụng 

 

- Phần thưởng được đổi 01 lần duy nhất trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận thưởng 

 

- Liên hệ fanpage hoặc Zalo GM : 0824841333  để nhận thưởng