Sự kiện

Event Tết Nguyên Đán 2024 - KALIMA 2

 

Thân gửi các game thủ Mu Hà Nội
 

 

Sau đây BQT xin giới thiệu các Sự kiện Tri Ân nạp thẻ máy chủ Davias 2 - Event Tết NGUYÊN ĐÁN 

Event duy nhất 01 năm có 01 lần 

 

 

 

 EVENT TRI ÂN NẠP THẺ - EVENT TẾT NGUYÊN ĐÁN MÁY CHỦ KALIMA 2 

 

 

 Thời gian :

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 29/01/2023

- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 19/02/2023 Nội dung : 

 

• Mỗi ngày sẽ chọn ra TOP nhân vật có số tiền nạp lớn hơn > 2.000.000 để trao thưởng 

 

 Phần thưởng : 

 

TOP NẠP

PHẦN THƯỞNG

2.000.000

Tặng 100% Gcoin nạp 

( Không nhận ưu đãi quà nạp )

 

Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : .

Wing 2 + LUCK + MNL + 13

Nâng cấp 01 Set Item Exc đang sử dụng lên 01 cấp độ ( Max cấp 7 )

.

 

 

 3.000.000

Tặng 100% Gcoin nạp 

( Không nhận ưu đãi quà nạp )

 

Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : .

Nâng cấp 01 Set Item Exc đang sử dụng lên 01 cấp độ ( Max cấp 8 )

Nâng cấp wing 2 đang sử dụng lên wing 2.5 tương đương 

.

5.000.000

Tặng 100% Gcoin nạp 

( Không nhận ưu đãi quà nạp )

 

 

Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau :

Thêm 01 Otion vào 01 wing 3 trở xuống 

Thêm 01 Otion vào 01 Item Exc ( Trừ Wing ).

------------------------------------------------------

Chọn 1 trong các phần thưởng sau : 

♦ Nâng cấp 01 Set Item Exc đang sử dụng lên 02 cấp độ ( Max cấp 8 ) .

♦ Nâng cấp 2+ vào 01 Item exc 

♦ Thêm 01 Otion vào 01 Item exc bất kỳ ( được phép thêm vào exc tím ) 

♦ Quyền nâng cấp Level cho 01 xiên Socket ( ví dụ xiên cấp 3 lên xiên cấp 4 )

.

10.000.000

Tặng 100% Gcoin nạp 

( Không nhận ưu đãi quà nạp )

 

 

♦ 100 điểm Master ( Lưu ý max mt của nhân vật là 400đ ) 

Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 1+ 

 

Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

♦ Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên 

♦ 01 Quyền nâng cấp Wing Đang sử dụng lên 01 cấp 

 

Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

♦ Thêm 01 Otion vào 02 Item exc bất kỳ ( được phép thêmexc tím ) 

♦ Quyền nâng cấp Level cho 02 xiên Socket ( ví dụ xiên cấp 3 lên xiên cấp 4 )

♦ Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 1+ 

 

.

20.000.000

Tặng 100% Gcoin nạp 

( ko nhận ưu đãi nạp  )

 

 

♦  Nâng cấp 05 Item Exc lên 1+ (  hoặc +13 )

♦ 100 điểm Master ( Lưu ý max mt của nhân vật là 400đ ) 

•Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên Hoặc nâng cấp 01 wing có sẵn lên 1 cấp 

Chọn 1 trong 5 phần thưởng sau : 

♦ Thêm 02 Otion vào 05 Item Exc ( Trừ Wing ) ( được phép thêm và exc tím ) 

♦ Quyền thêm 01 dòng Soket ( chưa khảm ) cho 05 ITem Soket Exc có sẵn  ( có kèm ngọc Socket ) 

•  Nâng cấp xiên 3 lên xiên 5 cho 01 Set Item Socket 

•  Nâng Cấp 01 Set 380 full Exc lên 01 Set Socket + 03 Otion + 03 dòng SK chưa Khảm và 15 Viên ngọc nguyên Tố cấp 3

• 01 Set Item Full Exc và 01 Vũ khí ( trừ exc tím ) + Luck  ( Hỗ trợ chuyển + và Gia cường từ set full cũ sang set mới nhận ) 

 

****** Đặc biệt dành riêng cho các bạn top nạp đã từng nạp >= 50.000.000 trước đồ được thêm 01 quyền lợi : 

Nâng wing đang sử dụng lên 01 cấp hoặc thêm 01 otion vào wing đang sử dụng

 

30.000.000

Tặng 100% Gcoin nạp 

 

( Không nhận ưu đãi quà nạp )

 

♦  Nâng cấp 07 Item Exc lên 1+ (  hoặc +13 )

♦ 100 điểm Master ( Lưu ý max mt của nhân vật là 400đ ) 

•Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên Hoặc nâng cấp 01 wing có sẵn lên 1 cấp 

Chọn 1 trong 5 phần thưởng sau : 

♦ Nâng cấp 05 Item Exc lên Full Exc ( được phép lên cả đồ thần ) 

♦ Quyền thêm 02 dòng Soket ( chưa khảm ) cho 05 ITem Soket Exc có sẵn  ( có kèm ngọc Socket cấp 3 ) 

•  Nâng cấp xiên 3 lên xiên 5 cho 01 Set Item và 01 vũ khí Socket 

•  Nâng Cấp 01 Set và 01 vũ khí 380 full Exc lên 01 Set Socket + 03 Otion + 03 dòng SK chưa Khảm và 15 Viên ngọc nguyên Tố 

• 01 Set Item Full Exc ( trừ exc tím set thần full exc ) + Luck  ( Hỗ trợ chuyển + và Gia cường từ set full cũ sang set mới nhận ) 

 

****** Đặc biệt dành riêng cho các bạn top nạp đã từng nạp >= 50.000.000 trước đồ được thêm 01 quyền lợi : 

Nâng wing đang sử dụng lên 01 cấp  hoặc thêm 01 otion vào wing đang sử dụng

50.000.000

Tặng 100% Gcoin nạp 

( Không nhận ưu đãi quà nạp )

 

 

♦  Nâng cấp 15 Item Exc lên 1+ (  hoặc +13 )

♦ 100 điểm Master cho 02 nhân vật  ( Lưu ý max mt của nhân vật là 400đ ) 

♦ Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên 

♦ Nâng cấp 01 wing có sẵn lên 1 cấp 

 

Chọn 1 trong 5 phần thưởng sau : 

♦ Nâng cấp 12 Item Exc lên Full Exc ( được phép lên cả đồ thần ) 

♦ Quyền thêm 02 dòng Soket ( chưa khảm ) cho 12 ITem Soket Exc có sẵn  ( có kèm ngọc Socket cấp 3 ) 

•  Nâng cấp xiên 3 lên xiên 5 cho 02 Set Item và 02 vũ khí Socket 

•  Nâng Cấp 02 Set 380 full Exc lên 01 Set Socket + 03 Otion + 03 dòng SK chưa Khảm ( có kèm ngọc socket cấp 3 )

• 02 Set Item và 02 vũ khí Full Exc ( trừ exc tím ) + Luck  ( Hỗ trợ chuyển + và Gia cường từ set full cũ sang set mới nhận ) 

 

****** Đặc biệt dành riêng cho các bạn top nạp đã từng nạp >= 50.000.000 trước đồ được thêm 01 quyền lợi : 

Nâng wing đang sử dụng lên 01 cấp  hoặc thêm 01 otion vào wing đang sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ban TC-SK Mu Hà Nội
Thông Báo