Sự kiện

Event Tết Nguyên Đán 2023 - Máy Chủ Davias 1

1. ĐUA TOP QUÝ TỘC NẠP NGÀY - EVENT TẾT NGUYÊN ĐÁN XUÂN QUÝ MÃO 2023

 

♦ Thời gian : Từ  ngày 17/01 đến 23:59 ngày 27/01/2023

 

♦ Nội Dung : 

 

- Chọn các nhân vật có Tổng Gcoin nạp ít nhất 5.000.000 VNĐ mới được tính top

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP 

PHẦN THƯỞNG
TOP >= 10.000.000

Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

♦ Nâng cấp 01 Item bất kì lên 2+ 

♦ Thêm 01 Otion vào Item  Exc ( Trừ Wing )

Lưu ý : Mỗi Item chỉ được nâng tối đa 2 lần / 1 event 

 

Top Nạp >= 10.000.000

 

Thêm 01 Otion vào Item  Exc ( Trừ Wing )

Nâng cấp 02 Item Exc bất kỳ lên +13 ( ko tính trang sức )

 

Top Nạp >= 5.000.000     

 

01 Ring (hoặc Pen )+ 02 Otion + 3%HP

 

 

Lưu ý : 

- Top nạp ko cần phải xet TOP vì vậy sẽ trao thưởng ngay sau khi nạp . 

 

- Hộp quà Ring ( hoặc pen ) ném ra đất sẽ được 01 Ring ( hoặc pen ) Exc + 1 Otion ngẫu nhiên 

 

 

 

2. EVENT  NẠP THẺ THÁNG - EVENT TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023

 

♦ Thời gian : Từ ngày 17/01 đến 23:59 ngày 27/01/2023

 

♦ Nội Dung : 

 

- Kết thúc Event chọn ra 10 Nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất và > 5.000.000 để trao thưởng 

 

♦ Phần Thưởng : 

 

Top 

Phần Thưởng  Ghi chú
5.000.000 <  NẠP < 10.000.000

 

 Wing 2 + MNL + LUCK + 13

Hoặc 

Nâng cấp wing 2 đang sử dụng lên wing 2.5 tương đương 

 

 
10.000.000 <  NẠP < 15.000.000

 

 Wing 2 MNL + LUCK + 13 Hoặc Nâng cấp Wing 2 đang sử dụng lên wing 2,5 tương đương 

Và chọn trong 2 phần thưởng sau :

• Thêm 01 Otion vào 01 set Item Exc đang sư dụng 

• Nâng cấp 01 SET ITem đang sử dụng lên 02 cấp độ ( max cấp 8 ) 

• 

 

 
15.000.000 < NẠP < 20.000.000

 

 Wing 2.5 + Luck + 01 Otion  Hoặc Nâng cấp Wing đang sử dụng 01 cấp ( Max wing 3 )

 01 set Item cấp 8 + Luck + 03 Otion  Hoặc 02 Vũ khí 380 + Luck + 03 Otion

 Sói Hoàng Kim HSD 60 Ngày

 

 

Lưu ý : được hỗ trợ chuyển + và gia cường từ set Item đang sử dụng sang set mới nhận
20.000.000 < NẠP < 30.000.000

 

 Wing 2.5 Luck + MNL + 13 Hoặc Nâng cấp Wing đang sử dụng 01 cấp ( Max wing 3 )

 01 set Item cấp 8 + Luck + 04 Otion  Hoặc 02 Vũ khí 380 + Luck + 04 Otion

 Sói Hoàng Kim HSD 100 Ngày

 

 

Được chuyển + và gia cường từ Vũ khí đang sử dụng sang vũ khí mới nhận
Nạp > 30.000.000

 

• Wing 3 + Luck + MNL Hoặc Nâng cấp Wing đang sử dụng lên 01 cấp ( Max wing 4 )

 Sói Tự chọn hsd vĩnh viễn 

 02 ITem Vũ khí 380 + Luck + 04 Otion + op 12

 

Và chọn 1 trong 2 Phần thưởng sau : 

• Nâng cấp set Item 380 ( 2 otion trở lên  thành set 380 Full ) 

• Nâng cấp 02 ITem  380 tối thiểu 03 Otion  lên 02 Item Socket + 03 dòng sk chưa khảm ( ko có ngọc )

 

Được chuyển + và gia cường từ set cũ sang set item mới nhận 

 

Nạp > 50.000.000

 

• Wing 3 + Luck + MNL Hoặc Nâng cấp Wing đang sử dụng lên 01 cấp ( Max wing 4 )

 Sói Tự chọn hsd vĩnh viễn 

 02 ITem Vũ khí 380 + Luck + 04 Otion + op 12

 

Và chọn 1 trong 3 Phần thưởng sau : 

• Nâng cấp set Item Soket 3 dòng lên thành 5 dòng và 10 viên ngọc nguyên tố cấp 5

• Nâng cấp set Item 380 ( 2 otion trở lên  thành set 380 Full ) 

• Nâng cấp set ITem  380 tối thiểu 03 Otion  lên 02 Item Socket + 03 dòng sk chưa khảm ( ko có ngọc )

 

Được chuyển + và gia cường từ set cũ sang set item mới nhận 

 

 NẠP > 70.000.000

 

• Wing 4 + Luck + MNL  Hoặc Nâng cấp Wing đang sử dụng lên 01 cấp ( Max Wing 4 )

 Sói Tự chọn HSD vình viễn 

 02 ITem Vũ khí 380 + Luck + Full Otion  Hoặc 01 Set Thần ( tự chọn ) + 13

Và chọn 1 trong 2 Phần thưởng sau : 

• Nâng cấp set Item Soket 3 dòng lên thành 5 dòng và 10 viên ngọc nguyên tố cấp 5

 • nâng cấp set Item 380 + 2 Otion lên Set Item Socket + 03 Otion + 03 Dòng Socket chưa khảm và 15 viên ngọc nguyên tố cấp độ 5

 

Được chuyển + và gia cường  set item và vũ khí mới nhận

 NẠP > 120.000.000

 

 

• Wing 4 + Luck + MNL  Hoặc Nâng cấp Wing đang sử dụng lên 01 cấp ( Max wing SS8 )

 Sói Tự chọn HSD vĩnh viễn 

•  01 Vũ khí và 01 Set Item Socket + 03 Otion + 03 Dòng Socket chưa khảm và 18 viên ngọc nguyên tố cấp độ 5

 

Được chuyển + và gia cường từ set cũ sang set item mới nhận 

 NẠP > 200.000.000

 

• Wing 4 hoặc wing SS 8 + Luck + MNL  

 Sói Tự chọn ( HSD Vính Viễn )

• Nâng cấp 10 Item lên 1+ 

02 Vũ khí  và 01 Set Item Socket + 03 Otion + 05 Dòng Socket chưa khảm và 25 Ngọc nguyên tố cấp độ 5

 

Được chuyển + và gia cường từ set cũ sang set item mới nhận 

Lưu ý : 

 

- Nạp ATM qua STK GM sau 23:30 mà kho kịp lên TOP , BQT ko chịu trách nhiệm 

 

- Phần thưởng nào không ghi hạn sử dụng đều có thể giao dịch 

 

- Phần thưởng được đổi 01 lần duy nhất trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận thưởng 

 

- Phần thưởng sẽ được trao ngày sau khi sự kiện kết thúc . Liên hệ fanpage để nhận thưởng

 

 

 

 

BQT Sự Kiện - MU Hà Nội

Thông Báo