Sự kiện

Event Nạp Thẻ Tháng 05 - Máy Chủ Phục Hưng

 

Sự kiện Nạp Thẻ máy chủ phục hưng bảo gồm : 

1 . SỰ KIỆN TRI ÂN NẠP THẺ THÁNG 05 -  MÁY CHỦ PHỤC HƯNG

2. EVENT CHỦNG TỘC NẠP NGÀY - THÁNG 05

3. EVENT NẠP THẺ THÁNG - EVENT THÁNG 05

Chi tiết các bạn xem tại link sau kích : == > vào đây