Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tháng 5 - Máy Chủ HUYỀN THOẠI ( Phiên bản Ss2.0 )

 

Sau đây là dan sách các sự kiện sẽ diễn ra vào tháng 5 máy chủ Huyền Thoại SS 2.0 : 

1. ĐUA TOP  RESET THÁNG 05

♦ Thời gian : Từ 07/05/2024 đến 23:59 ngày 05/06/2024

2. ĐUA TOP BANG HỘI TRANH BÁ 

♦ Thời gian : Từ 07/05/2024 đến 23:59 ngày 05/06/2024

3. EVENT NẠP THẺ NGÀY ĐỢT 1 

♦ Thời gian : Từ 07/05/2024 đến 23:59 ngày 21/05/2024

4. EVENT NẠP THẺ THÁNG 5 ĐỢT 1

♦ Thời gian : Từ 07/05/2024 đến 23:59 ngày 21/05/2024

5. EVENT CÔNG THÀNH  CHIẾN 

♦ Thời gian : Vào ngày 26/05/2024 

 

►Chi tiết cụ thể về các Event trên các bạn xem tại link sau ==> https://docs.google.com/document/d/1P08J8sEIv3-f-UIL_7AvpkKpCuJOl5_fb92QcuMhtFs/edit?usp=sharing

 

 

 

 

 

BQT Sự Kiện - MU HÀ NỘI

Thông Báo