Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tháng 12 - Máy Chủ KALIMA 2

Thân gửi các game thủ Mu Hà Nội

 

Sau đây BQT xin giới thiệu các Sự kiện Đua Top Tháng 12 - Máy Chủ KALIMA 2 mời các bạn cùng trải nghiệm :

 

 

* Quyền Lợi đặc biệt : 

 

♦ TOP 1 Reset tháng : được quyền đổi 02 set cấp 5  = 01 set cấp 6 tương đương 

 

 Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 01/12/2021

- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 31/12/2021

- Kết thúc sự kiện, Lấy 05 nhân vật có số lần reset nhiều nhất và nhiều hơn 199 lần trong bảng xếp hạng ĐUA TOP THÁNG  làm điều kiện nhận giải thưởng là item .


- Cách Thức Tính Top : Nhân vật có số lần RS nhiều nhất và nhiều hơn 199 lần  trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận được phần thưởng . ( được tính số lần rs vượt )

- Lưu ý : Được Tính số lần Reset Vượt .

- Chú Thích : Trường hợp RS bằng nhau BQT sẽ tính ai RS lần cuối cùng sớm nhất để làm cơ sở trao giải

  • Không khuyến khích đổi tên nhân vật Hay di chuyển nhân vật sang tài khoản khác . trường hợp đồi tên nhân vật không có tên trên bảng Event bqt ko chịu trách nhi


 

 
 

1. Đặc Biệt dành cho top bang hội có điểm GP > 5.000 điểm sẽ được ưu đãi sau :  Nếu ko muốn nhận Wing 2 Luck MNL  thì có quyền đổi 01 Wing 2 đang sử dụng  = Wing 2.5 tương đương  

 

2 . Đặc Biệt dành cho top bang hội có điểm GP > 10.000 điểm sẽ được ưu đãi sau :  Nếu ko muốn nhận w2 Luck MNL  thì có quyền đổi 01 Wing 2,5 đang sử dụng = Wing 3 tương đương  

 

 Thời gian tổ chức : Từ 01/12/2021 đến 23:59 Ngày 31/12/2021 Nội Dung Sự Kiện :

- Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất và > 5.000 điểm GP trong phần Event > Bang Hội Tranh Bá

- Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong Mục Ưu đãi hàng ngày => Nạp mỗi ngày và tích lũy tiêu phí

- Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
 

 

 

 

 Thời gian áp dụng từ  00:00 Ngày 01/12/2021 - 23:59 Ngày 10/12/2021 Nội dung : 

 

• Mỗi ngày sẽ chọn ra TOP nhân vật có số tiền nạp lớn hơn > 5.000.000 để nhận mỗi người 1 hộp quà Ring hoặc Pendan

 

TOP  Vua Nạp ngày > 5.000.000 :   Nâng cấp 1+ vào 01 Item exc ( trừ wing và đồ exc tím ) Hoặc 01 Item bất kỳ ( trừ wing ) lên +13

 

  Top  Vua nạp ngày > 10.000.000 :  

 

- Nâng cấp 1+ vào 02 Item exc ( trừ wing ) Hoặc 02 Item Exc ( Trừ Wing ) lên + 13

 

- Thêm 01 Otion vào 2 Item Exc ( Trừ Wing )

 

  Top  Vua nạp 2 ngày liên tiếp > 10.000.000 /Ngày được ưu đãi nhận thêm : 

 

- Thêm 01 Otion vào 1 Item Exc ( Trừ Wing )

 

  Top  Vua nạp 3 ngày liên tiếp  > 10.000.000 /Ngày được ưu đãi nhận thêm : 

 

- Nâng cấp 1+ vào 01 Item exc ( trừ wing và đồ exc tím ) Hoặc 01 Item bất kỳ ( trừ wing ) lên +13

 

♦ Lưu ý:

 

• Chọn nhân vật chính khi nhận thưởng

 

• Các bạn nạp ATM trực tiếp qua số tài khoản GM nên nạp trước 23:50 hàng ngày . Trường hợp nạp sau 23:50 mà ko kịp lên Top BQT ko chịu trách nhiệm 

 

 

 

 Thời gian tổ chức: Từ 01/12/2021 đến 23:59 Ngày 10/12/2021


 Nội Dung Sự Kiện:

 

- Các Thành viên có số tiền nạp trong thời gian diễn ra sự kiện  > 2.000.000  sẽ nhận phần thưởng như ảnh trên 

 

- Không giới hạn TV tham gia nhận thưởng 

 

enlightenedĐặc Biệt : 

 

enlightened Với  TOP nạp > 10.000.0000 : ( Không nhận quà ưu đãi nạp ) Nếu ko muốn nhận Cánh cấp 2 MNL + Luck có thể Lấy : 

 

+ Đổi phần thưởng Top nạp ngày lấy Quyền Thêm 01 Otion vào 01 Wing 2,5 trở lên 

 

+ Nâng cấp 01 Item Exc lên 1+ ( hoặc +13 ) 

 

enlightened Với  TOP nạp > 15.000.0000 : ( Nhận quà ưu đãi nạp 1 ngày ) 

Nếu ko muốn nhận Cánh cấp 2 MNL + Luck có thể  Quyền thêm nâng cấp 04 Item Exc lên 1+ ( trừ wing và exc tím )  Hoặc Chọn 1 trong 5 hình thức sau  : 

 

♦  Thêm 01 Otion vào Wing SS8 

 

♦ Đổi tối đa Wing 3 MNL Luck sang Wing SS 8 tương đương   

 

♦ Thêm 01 Otion vào Wing 3 

 

♦  Đổi tối đa Wing 2,5 MNL Luck sang Wing 3 tương đương  

 

♦ Đổi tối đa 1 Wing 2 MNL luck sang Wing 2.5 tương đương 

 

( Lưu ý : Wing các bạn phải có sẵn )

 

enlightened Với  TOP nạp > 20.000.0000 ( Nhẫn quà ưu đãi nạp 1 ngày ) 

 

+  Nâng Cấp  01 Item bất kỳ  lên 1+ ( được phép nâng cấp vào Item đã nâng cấp ở top nạp ngày ) 

 

+  Cho phép đổi 01 Item hoàn hảo sang 01 món tương đương ( trừ wing và Exc tim )

 

Nếu ko muốn nhận Cánh cấp 2 MNL + Luck có thể  Quyền thêm nâng cấp 04 Item Exc lên 1+ ( trừ wing và exc tím )  Hoặc Chọn 1 trong 5 hình thức sau  : 

 

♦ Thêm 01 Otion vào Wing

 

♦ Được phép đổi 01 Wing 3 MNL luck sang Wing Season 8  Mnl luck 

 

♦ Được phép đổi 01 Wing 2,5 MNL luck sang Wing 3 Mnl luck 

 

 ♦ Được phép đổi 01 Wing 2 MNL luck sang Wing 2.5 Mnl luck 

 

► TOP  Nạp Trên 30.000.000 : ( Nhận quà ưu đãi nạp 2 ngày ) 

 

+  Nhận Thêm 03 Item Exc tím 2 Otion + 03 dòng socket (chưa khảm ) + 5 viên Ngọc nguyên tố Cấp 3 ( tự chọn )  Hoặc Nâng Cấp  05 Item bất kỳ  lên 1+ ( được phép nâng cấp vào Item đã nâng cấp ở top nạp ngày ) 

 

+  Cho phép đổi 03 Item hoàn hảo sang 01 món tương đương ( trừ wing và Exc tim ) Hoặc thêm 03 Otion vào 03 ITem bất kỳ ( trừ wing và exc tím ) 

 

Nếu ko muốn nhận Cánh cấp 2 MNL + Luck có thể  Quyền thêm nâng cấp 04 Item Exc lên 1+ ( trừ wing và exc tím )  Hoặc Chọn 1 trong 5 hình thức sau  : 

 

♦ Thêm 01 Otion vào Wing

 

♦ Được phép đổi 01 Wing 3 MNL luck sang Wing Season 8  Mnl luck với điều kiện có Gcoin nạp > 30.000.000 trên bảng Event 

 

♦ Được phép đổi 01 Wing 2,5 MNL luck sang Wing 3 Mnl luck với điều kiện có Gcoin nạp > 30.000.000 trên bảng Event 

 

 ♦ Được phép đổi 01 Wing 2 MNL luck sang Wing 2.5 Mnl luck với điều kiện có Gcoin nạp > 30.000.000 trên bảng Event  

 

► TOP  Nạp Trên 50.000.000 : ( Quà ưu đãi nạp 3 ngày )

 

+  Nhận Thêm 05 Item Exc tím 2 Otion + 03 dòng socket (chưa khảm ) + 10 viên Ngọc nguyên tố Cấp 3 ( tự chọn ) Hoặc Nâng Cấp 04 Item bất kỳ lên 2+ ( được phép nâng cấp vào Item đã nâng cấp ở top nạp ngày ) 

 

+  Cho phép đổi 05 Item hoàn hảo sang 05 món tương đương ( trừ wing và Exc tim )

 

Nếu ko muốn nhận Cánh cấp 2 MNL + Luck có thể  Quyền thêm nâng cấp 04 Item Exc lên 1+ ( trừ wing và exc tím )  Hoặc Chọn 1 trong 5 hình thức sau  : 

 

♦ Thêm 01 Otion vào  Wing Season 8  với điều kiện có Gcoin nạp > 50.000.000 trên bảng Event 

 

♦ Được phép đổi 01 Wing 3 MNL luck sang Wing Season 8  Mnl luck với điều kiện có Gcoin nạp > 50.000.000 trên bảng Event 

 

♦ Được phép đổi 01 Wing 2,5 MNL luck sang Wing 3 Mnl luck với điều kiện có Gcoin nạp >50.000.000 trên bảng Event 

 

 ♦ Được phép đổi 01 Wing 2 MNL luck sang Wing 2.5 Mnl luck với điều kiện có Gcoin nạp >50.000.000 trên bảng Event  

 

 

 

 


 Thời gian:

- Bắt đầu lúc : ngày 01/12/2021


- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/12/2021

 Nguyên tắc :


- 3 Nhân vật có số Point HCV cao nhất và > 8.000 Point sẽ được chọn làm người trúng giải.


- Hệ thống sẽ tự động tính số Point mà người chơi tham gia Sự kiện Đổi Point HCV đã đổi được.

Số Point không được cộng vào Point của nhân vật , chỉ dành để đua TOP Event

- Số Point ăn HCV của nhân vật tại bảng Event Huy Chương phải lớn hơn 8.000 point mới đủ điều kiện nhận giải .

 


Lưu ý : Không khuyến khích đổi tên nhân vật Hay di chuyển nhân vật sang tài khoản khác . trường hợp đồi tên nhân vật không có tên trên bảng Event bqt ko chịu trách nhiệm
 

 

 

 

7. EVENT CÔNG THÀNH ĐẠI CHIẾN THÁNG 12

TOP

PHẦN THƯỞNG
LIÊN MINH DÀNH CHIÊN THẮNG

NÂNG CẤP 02 ITEM BẤT KỲ LÊN +13 

100 BÔNG HOA MAI VÀNG 

 

 

 Thời Gian Tổ Chức: 18/12/2021


♦ Địa điểm :  Tại Sever 20 Map CTC


♦ 17:00 : Bắt đầu đăng ký 

 

♦ 18:00 : Kết thúc đăng ký

 

♦ 19:30 : Nộp Rena

 

♦ 19:45 : Kết thúc nộp Rena

 

♦ 20:00 : Công thành

 

♦ 21:00 : Kết thúc công thành

 

 Nội Dung Sự Kiện:

 

- Liên Minh thắng cuộc là Liên Minh giữ được phong ấn khi thời gian CTC kết thúc. 


- Phần thưởng trao cho chủ Guild 

 

 


Ngoài ra còn các sự kiện diễn ra trong game như :

 Và còn rất nhiều các sự kiện và ưu đãi khác BQT sẽ thường xuyên cập nhật trong thời gian tới


 
 
Ban TC-SK Mu Hà Nội
Thông Báo