Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tháng 12 Máy Chủ GAION

 

 

 

1. ĐUA TOP RESET  - THÁNG 12

 

♦ Thời gian : Từ 10/12 đến 23:59 ngày 09/01

 

♦ Nội Dung : 

 

- Kết thúc Event chọn ra 05 nhân vật RS nhiều nhất và nhiều hơn 199 lần trên bảng xếp hạng Event để làm cơ sở trao thưởng 

 

- Được tính cả RS vượt mức 

 

♦ Phần Thưởng : 

 

TOP 

PHẦN THƯỞNG

1

01 Set Cấp 5 + Luck + 01 Otion (Tự chọn)

2

01 Set Cấp 4 + Luck + 01 Otion (Tự chọn)

3

01 Set cấp 3 + Luck + 01 Otion (Tự chọn)

4

500.000 Gcoin

5

 300.000 Gcoin

Lưu ý : 

 

- Có thể nhận set cấp độ thấp hơn nhưng với điều kiện nhân vật đua top phải mặc được , món nào ko mặc được sẽ ko trao 

 

- Toàn bộ Item nhận được có thể giao dịch và không có hạn sự dụng , Được phép đổi phần thưởng 01 lần duy nhất trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận thưởng 

 

- Không khuyến khích đổi tên nhân vật hay di chuyển nhân vật qua tài khoản khác , Trường hợp nào đổi tên hay di chuyển nhân vật mà không có tên trên bảng xếp hạng BQT ko chịu trách nhiệm 

 

 

 

2. ĐUA TOP BANG HỘI TRANH BÁ - THÁNG 12

 

♦ Thời gian : Từ 10/12 đến 23:59 ngày 09/01/2021

 

♦ Nội Dung : 

 

- Kết thúc Event chọn ra 03 Bang Hội có số điểm GP nhiều nhất và > 5.000 điểm GP trên bảng xếp hạng để trao thưởng 

 

- Điểm GP sẽ nằm trong mục ưu đãi nạp mỗi ngày và tích lũy tiêu phí 

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP BANG HỘI

PHẦN THƯỞNG ĐIỀU KIỆN
TOP 1

Cánh Cấp 2 Luck + MNL

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Điểm GP >= 5.000 điểm
TOP 2

Cánh Cấp 2 Luck  

15 Hộp quà Vàng 

15 Hộp quà Bạc 

50 Ngọc Ước Nguyện 

50 Ngọc Tâm Linh 

Điểm GP >= 5.000 điểm
TOP 3

Cánh Cấp 2 Trắng

10 Hộp quà Vàng 

10 Hộp quà Bạc 

20 Ngọc Ước Nguyện 

20 Ngọc Tâm Linh 

Điểm GP >= 5.000 điểm

 

Đặc Biệt :

enlightenedVới Top Bang hội có số điểm GP  > 10.000 điểm GP Nếu ko muốn nhận Wing 2 bên trên có thể nhận quyền sau : 

 

♦. Nâng Cấp 01 Wing 2 đang sử dụng lên Wing 2,5 tương đương ( Wing các bạn phải có sẵn )

 

enlightenedVới Top Bang hội có số điểm GP  > 15.000 điểm GP Nếu ko muốn nhận Wing 2 bên trên có thể nhận quyền sau : 

 

♦. Nâng Cấp 01 Wing 2,5 đang sử dụng lên Wing 3 tương đương ( Wing các bạn phải có sẵn )

 

 

3. ĐUA TOP QUÝ TỘC NGÀY - THÁNG 12 ĐỢT 1

 

 

♦ Thời gian : Từ 10/12 đến hết ngày 19/12

 

♦ Nội Dung : 

 

- Mỗi ngày chọn ra các nhật vật có số tiền nạp nhiều nhất và > 3.000.000 để trao thưởng 

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP 

PHẦN THƯỞNG
TOP  NẠP > 5.000.000 

Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

01 Ring ( hoặc pen ) + 1 Otion + 3% HP

Thêm 01 Otion vào Ring (Pen) có sẵn

 

► Đặc biệt : Với Top nạp ngày >= 10.000.000  ngoài phần thưởng bên trên sẽ nhận thêm :

 

 01 Item exc 380 (cấp 8 trở xuống) + Luck + 01 Otion ( Trừ Exc tím ) Hoặc Thêm 01 Otion vào 01 Item Exc có sẵn ( trừ wing và Exc Tím )

 

TOP  NẠP > 3.000.000 

 

01 Hộp quà Ring ( hoặc pen ) 

 

Đặc Biệt : TOP NẠP 2 NGÀY LIÊN TIẾP > 5.000.000/Ngày 

 

Được phép đổi phần thưởng Top 1 của ngày thứ 2 lấy 01 Item 380 Exc trở xuống ( Trừ Exc tím )  + Luck + 1 Otion ( nếu muốn ) 

Hoặc

Thêm 01 Otion vào 01 Item Exc có sẵn ( trừ wing và Exc Tím )

 

( Lưu ý : Không áp dụng cho các nv đã nhận quà top >= 10.000.000 của ngày hôm trước )

 

Đặc Biệt : TOP NẠP 2 NGÀY LIÊN TIẾP TRỞ ĐI  > 10.000.000/Ngày 

Đổi phần thưởng ngày thứ 2 trở đi lấy các phần thưởng (♦) sau : 

Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

01 Ring ( hoặc pen ) + 1 Otion + 3% HP

Thêm 01 Otion vào Ring (Pen) có sẵn

 

01 Item exc 380 (cấp 8 trở xuống) + Luck + 01 Otion ( Trừ Exc tím ) ( có thể nhận Trùy king ) Hoặc Thêm 01 Otion vào 01 Item Exc có sẵn ( trừ wing và Exc Tím )

 

Thêm 01 Otion vào 01 Item Exc (Trừ Wing và Exc Tím) Hoặc Nâng cấp 01 ITem bất kỳ lên 1+

 

 

Lưu ý : 

- Mỗi 1 Item chỉ được Thêm Otion và lên + một lần trong thời gian diễn ra Event 

 

- Phần thưởng có thể giao dịch và không có hạn sử dụng

 

- Phần thưởng trao ngày sau 00:05 hàng ngày , Liên hệ GM hotline để nhận thưởng

 

- Liên Hệ GM Hotline : 0815.661.166 để được hỗ trợ 

 

 

 

 

2. EVENT ĐUA TOP QUÝ TỘC HOÀNG GIA THÁNG 12 ĐỢT 1

 

♦ Thời gian : Từ 10/12 đến 23:59 ngày 19/12/2021 

 

♦ Nội Dung : 

 

- Kết thúc Event chọn ra các Nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất và > 3.000.000 để trao thưởng 

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP 

PHẦN THƯỞNG

TOP Nạp >= 10.000.000 

CÁNH CẤP 2 LUCK + MNL

TOP Nạp  >= 8.000.000 

CÁNH CẤP 2 + MNL

TOP Nạp >= 5.000.000 

CÁNH CẤP 2 LUCK 

TOP Nạp >= 3.000.000

CÁNH CẤP 2 

 

♦ Đặc Biệt : 

 

enlightenedVới TOP nạp > 10.000.000  :  

 

• Thêm 01 Otion vào 01 Item Exc ( trừ wing và exc tím ) . ( không được thêm vào Item đã lên ở Top ngày (nếu có ) )

 

• Được phép đổi 01 ITem bất kỳ sang 01 Item khác tương đương ( Lưu ý đồ Mg chỉ đổi được sang đồ Sum và ngược lại ) . không được đổi đồ thần 

 

Và Nếu không muốn nhận Wing 2 Top trên bảng trên có thể chọn 1 trong 2 Quyền sau : 

 

* Quyền nâng cấp dòng  thiếu như MNL hoặc Luck vào Wing 2 hoặc 2.5 đang sử dụng  ( lưu ý : Wing sau khi thêm dòng chỉ tối đa 1 Otion )

 

* Nâng cấp Wing 2 đang sử dụng lên Wing 2,5 tương đương 

 

 

enlightenedVới TOP nạp > 20.000.000 : 

 

Nâng cấp 01 Item bất kỳ lên 1+ (hoặc +13)  . ( Được lên + với Item đã lên ở Top ngày ) 

 

 Được phép đổi 02 ITem bất kỳ sang 02 Item khác tương đương ( Lưu ý đồ Mg chỉ đổi được sang đồ Sum và ngược lại )

 

♦ Nâng cấp 01 Otion vào 01 Item Exc ( Trừ wing và Exc tím )

 

♦ 02 Đá Hộ Mệnh 

 

Và  Nếu không muốn nhận Wing 2 Top trên bảng trên có thể Chọn 1 trong 3 phần quà sau : 

 

* Nhận 01 Wing 2,5 Luck + MNL 

 

* Quyền nâng cấp Wing đang sử dụng lên 01 cấp độ ( Ví dụ :  wing 2 lên 2,5 hay wing 2,5 lên wing 3 ..v..v.... )

 

* Thêm 01 Otion vào Wing SS8 đang sử dụng 

 

 

enlightenedVới TOP nạp > 40.000.000 Nhận : 

 

 Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 1+ ( hoặc +13 )  . ( Được lên + với Item đã lên ở Top ngày ) 

 

* Nhận 01 Wing 3 Luck + MNL ( Hỗ trợ chuyển + từ wing đang sử dụng sang Wing 3 mới nhận ) 

 

* Được phép đổi 03 ITem bất kỳ  sang 03 Item khác tương đương  ( Lưu ý đồ mg chỉ đổi sang được đồ sum và ngược lại ) 

 

* Quyền thêm 03 Otion vào 03 Item Exc ( Trừ exc tím và wing ) ( ko được thêm vào Item đã thêm Otion ở top 2 Ngày 10tr ) 

 

* 04 Đá Hộ Mệnh 

 

enlightenedVới TOP nạp > 60.000.000 nhận  :

 

 Nâng cấp 04 Item bất kỳ lên 1+ ( hoặc +13 )   . ( Được lên + với Item đã lên ở Top ngày ) 

 

* Nhận Wing SeaSon 8 Luck + MNL ( được chuyển + từ Wing đang sử dụng sang Wing 3 mới nhận )

 

* Được phép đổi 06 ITem  sang 06 Item khác tương đương  ( Lưu ý đồ mg chỉ đổi sang được đồ sum và ngược lại ) 

 

* Quyền thêm 04 Otion vào 04 Item Exc ( Trừ exc tím và wing )  ( ko được thêm vào Item đã thêm Otion ở top 2 Ngày 10tr ) 

 

* 06 Đá Hộ Mệnh 

 

Lưu ý : 

 

- Nạp ATM qua STK GM sau 23:30 mà kho kịp lên TOP , BQT ko chịu trách nhiệm 

 

- Phần thưởng có thể giao dịch và không có hạn sử dụng 

 

- Phần thưởng được đổi 01 lần duy nhất trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận thưởng 

 

- Phần thưởng sẽ được trao ngày sau khi sự kiện kết thúc . Liên hệ Hotline hoặc fanpage để nhận thưởng

 

 

5. EVENT CÔNG THÀNH ĐẠI CHIẾN - THÁNG 12

 

 

♦ Địa điểm :  Tại Sever 20 Map CTC

 

♦ Thời gian CTC : Từ 20:00 đến 21:00 Ngày 18/12/2021


♦ 17:00 : Bắt đầu đăng ký 

 

♦ 18:00 : Kết thúc đăng ký

 

♦ 19:30 : Nộp Rena

 

♦ 19:45 : Kết thúc nộp Rena

 

♦ 20:00 : Công thành

 

♦ 21:00 : Kết thúc công thành

 

 Nội Dung Sự Kiện:

 

- Liên Minh thắng cuộc là Liên Minh giữ được phong ấn khi thời gian CTC kết thúc. 

 

 Phần Thưởng : 

STT

Phần Thưởng  Lưu ý 
LM Dành Chiến Thắng

25 Hộp Quà Bạc 

25 Hộp Quà Vàng 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild LM 

 

Ngoài ra còn rất nhiều Event được GM tổ chức trong game . Mời các bạn tham gia và nhận về cho nhân vật của mình những phần thưởng giá trị . 

 

BQT Sự Kiện - MU Hà Nội

Thông Báo