Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện OPEN BETA - Máy Chủ PHỤC HƯNG 2 - 20:00 04/05/2024

                                                                                           

 

Chuỗi Sự Kiện OPEN BETA Máy Chủ PHỤC HƯNG 2 - OPEN BETA vào 20:00 ngày 04/05/2024

 

1. ĐUA TOP RESET VƯỢT 7 NGÀY OPEN

 

- Thời gian đua TOP 7 ngày : Từ 20:00 Ngày 04/05 đến 23:59 Ngày 10/05/2024

 

2. ĐUA TOP CHỦNG TỘC RESET THÁNG - THÁNG OPEN BETA

 

- Thời gian : Từ 20:00 04/05 đến 23:59 ngày 04/06/2024

 

3. EVENT THỐNG LĨNH BANG HỘI - THÁNG OPEN BETA

 

- Thời gian : Từ 20:00 04/05 đến 23:59 ngày 04/06/2024

 

4. ĐUA TOP QUÝ TỘC NẠP NGÀY - THÁNG OPEN BETA

 

- Thời gian : Từ 20:00 04/05 đến 23:59 ngày 18/05/2024

 

5. EVENT NẠP THẺ THÁNG - THÁNG OPEN BETA

 

- Thời gian : Từ 20:00 04/05 đến 23:59 ngày 18/05/2024

 

6. EVENT KHẮC TINH BOSS - THÁNG OPEN BETA

 

- Thời gian : Từ 20:00 04/05 đến 23:59 ngày 04/06/2024

 

***Chi tiết xem ( tại đây )

 

BQT Sự Kiện - MU Hà Nội

Thông Báo