Sự kiện

Event Vua Nạp Thẻ Đợt 2 Tháng 11- Máy Chủ Kakima 2

1. EVENT VUA NẠP HÀNG NGÀY THÁNG 11 - 2022 ĐỢT 2

KHUYẾN MẠI GIẢM 10% ATM CHO CÁC CÁC BẠN NẠP THẺ TỪ NGÀY 19/11 Đến 22/11

 

 Thời gian : từ  00:00 Ngày 19/11/2022 - 23:59 Ngày 30/11/2022



 Nội dung : 

 

• Mỗi ngày sẽ chọn ra TOP nhân vật có số tiền nạp lớn hơn > 5.000.000 để trao thưởng 

 

 Phần thưởng : 

 

TOP NẠP NGÀY 

PHẦN THƯỞNG

Top nạp ngày 5.000.000

 

Nâng cấp 1+ vào 01 Item exc ( trừ wing và đồ exc tím ) Hoặc 01 Item bất kỳ ( trừ wing ) lên +13

Hoặc

Quyền nâng cấp Level cho 01 xiên Socket ( ví dụ xiên cấp 3 lên xiên cấp 4 )

 

 

 

Top nạp ngày 10.000.000

 

► Nâng cấp 1+ ( Hoặc +13) vào 02 Item exc ( trừ wing ) 

Hoặc

Quyền nâng cấp Level cho 02 xiên Socket ( ví dụ xiên cấp 3 lên xiên cấp 4 )

 

►  Thêm 01 Otion vào 1 Item Exc ( Trừ Wing ) 

Hoặc

Quyền thêm 01 dòng Soket ( chưa khảm ) cho 01 ITem Soket Exc có sẵn  

 

Top nạp 2 ngày liên tiếp  mỗi ngày 10.000.000

 

 

được ưu đãi nhận thêm : 

- Nâng cấp 1+ ( Hoặc +13) vào 01 Item exc 

Hoặc

Quyền nâng cấp Level cho 01 xiên Socket ( ví dụ xiên cấp 3 lên xiên cấp 4 )

 

 

Top nạp 3 ngày liên tiếp  mỗi ngày 10.000.000

 

 

được ưu đãi nhận thêm : 

► Nâng cấp 1+ vào 01 Item bất kỳ 

Hoặc

Quyền nâng cấp Level cho 01 xiên Socket ( ví dụ xiên cấp 3 lên xiên cấp 4 )

 

► Thêm 01 Otion vào 1 Item Exc ( Trừ Wing )

Hoặc

Quyền thêm 01 dòng Soket ( chưa khảm ) cho 01 ITem Soket Exc có sẵn  

 

 

♦ Lưu ý:

 

• Chọn nhân vật chính khi nhận thưởng

 

• Các bạn nạp ATM trực tiếp qua số tài khoản GM nên nạp trước 23:50 hàng ngày . Trường hợp nạp sau 23:50 mà ko kịp lên Top BQT ko chịu trách nhiệm



 

 

4. EVENT VUA NẠP THẺ THÁNG 11 -  2022 ĐỢT 1

KHUYẾN MẠI GIẢM 10% ATM CHO CÁC CÁC BẠN NẠP THẺ TỪ NGÀY 19/111 Đến 22/11

 

 Thời gian: Từ 19/11/2022 đến 23:59 Ngày 30/11/2022


 Nội Dung Sự Kiện:

 

- Các Thành viên có số tiền nạp trong thời gian diễn ra sự kiện  > 2.000.000  sẽ nhận phần thưởng như ảnh trên 

 

- Không giới hạn TV tham gia nhận thưởng 

 

 Phần thưởng : 

 

TOP NẠP

PHẦN THƯỞNG

1.000.000

 

 

.

Wing 2 + lUCK + MNL + 11

.

 

 

 2.000.000

 

 

.

Wing 2 + Luck + MNL + 13

Hoặc

Nâng cấp 01 Set Item Exc đang sử dụng lên 01 cấp độ ( Max cấp 7 )

.

5.000.000

( Không nhận ưu đãi quà nạp )

 

 

Thêm 01 Otion vào 01 Item Exc ( Trừ Wing ).

01 Quyền nâng cấp Wing 2 đang sử dụng lên Wing 2.5 tương đương 

Hoặc 

Nâng cấp 01 Set Item Exc đang sử dụng lên 02 cấp độ ( Max cấp 7 ) 

..

10.000.000

( Không nhận ưu đãi quà nạp )

 

♦ 100 điểm Master ( Lưu ý max mt của nhân vật là 400đ ) 

 

♦Thêm 01 Otion vào 02 Item Exc ( Trừ Wing ).

Hoặc

Quyền thêm 01 dòng Soket ( chưa khảm ) cho 02 ITem Soket Exc có sẵn  

 

♦ Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên 

Hoặc 

Nâng cấp 01 Set Item Exc đang sử dụng lên 02 cấp độ ( Max cấp 8 ) 

.

15.000.000

( không Nhận ưu đãi quà nạp )

 

 

Thêm 01 Otion vào 03 Item Exc ( Trừ Wing ).

Hoặc

Quyền thêm 01 dòng Soket ( chưa khảm ) cho 03  ITem Soket Exc có sẵn  

 

♦ 100 điểm Master ( Lưu ý max mt của nhân vật là 400đ ) 

 

♦  Nâng cấp 01 Item Exc lên 1+ (  hoặc +13 )

 

► Và chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

• 01 ITem Exc tím 02 Otion + 3 Otion ( Tự Chọn ) và 03 ngọc nguyên Tố

♦ Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên Hoặc nâng cấp 01 wing có sẵn lên 1 cấp 

( ví dụ : wing cấp 2 lên 2,5 , wing 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing SS 8 .v..v.v ) 

 

20.000.000

( Nhận ưu đãi quà nạp 1 ngày )

 

 

♦ Thêm 01 Otion vào 05 Item Exc ( Trừ Wing ).

Hoặc

Quyền thêm 01 dòng Soket ( chưa khảm ) cho 05 ITem Soket Exc có sẵn  

 

♦ 100 điểm Master ( Lưu ý max mt của nhân vật là 400đ ) 

•Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên Hoặc nâng cấp 01 wing có sẵn lên 1 cấp 

 

Và chọn 1 trong 2  Phần Thưởng Sau : 

• Đổi phân thưởng top nạp ngày để Nâng Cấp 01 Set 380 full Exc lên 01 Set Socket + 03 Otion + 03 dòng SK chưa Khảm và 15 Viên ngọc nguyên Tố 

 

• 01 Set Item Full Exc ( trừ exc tím ) + Luck  ( Hỗ trợ chuyển + và Gia cường từ set full cũ sang set mới nhận ) 

 

 

25.000.000

( Nhận ưu đãi quà nạp 1 ngày )

 

 

.♦ Thêm 01 Otion vào 05 Item Exc ( Trừ Wing ).

Hoặc

Quyền thêm 01 dòng Soket ( chưa khảm ) cho 05 ITem Soket Exc có sẵn

 

♦ 100 điểm Master ( Lưu ý max mt của nhân vật là 400đ ) 

 ♦ Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên Hoặc nâng cấp 01 wing có sẵn lên 1 cấp 

( ví dụ : wing cấp 2 lên 2,5 , wing 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing SS 8 .v..v.v ) và  (Lưu ý : Có thể đổi quyền len wing lấy quyền  Nâng cấp 04 ITem bất kỳ lên 1+ )

 

Và chọn 1 trong 2 Phần Thưởng Sau : 

 

• Nâng Cấp 01 Set 380 full Exc lên 01 Set Socket + 03 Otion + 03 dòng SK chưa Khảm và 15 Viên ngọc nguyên Tố 

 

• 02 ITem Exc tím 02 Otion + 3 Otion ( Tự Chọn ) và 06 ngọc nguyên Tố

 

 

 

30.000.000

 

( Nhận ưu đãi quà nạp 1 ngày )

 

♦ Thêm 01 Otion vào 07 Item Exc ( Trừ Wing )

Hoặc

Quyền thêm 01 dòng Soket ( chưa khảm ) cho 07 ITem Soket Exc có sẵn

 

► 100 điểm Master ( Lưu ý max mt của nhân vật là 400đ )

 

► Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên Hoặc nâng cấp 01 wing có sẵn lên 1 cấp  ( ví dụ : wing cấp 2 lên 2,5 , wing 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing SS 8 .v..v.v ) 

(Lưu ý : Có thể đổi quyền lên wing lấy quyền  Nâng cấp 04 ITem bất kỳ lên 1+ )

 

► Và được chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

• 01 Set Socket + 03 Otion + 03 dòng SK chưa Khảm và 15 Viên ngọc nguyên Tố  ( được hỗ trợ chuyển + từ Set item exc đang mặc sang Set mới nhận ) 

 

• Nâng Cấp  08 Item bất kỳ  lên 1+ ( được phép nâng cấp vào Item đã nâng cấp ở top nạp ngày ) 

.

50.000.000

( Nhận ưu đãi quà nạp 2 ngày )

 

 

♦ Thêm 01 Otion vào 07 Item Exc ( Trừ Wing ).

Hoặc

Quyền thêm 01 dòng Soket ( chưa khảm ) cho 07 ITem Soket Exc có sẵn

 

♦  Nâng cấp 03 Item Exc lên 1+ (  hoặc +13 )

 

♦ 100 điểm Master ( Lưu ý max mt của nhân vật là 400đ )

 

♦  Cho phép đổi 03 Item hoàn hảo sang 03 món tương đương Hoặc nâng cấp 02 ITem bất kỳ lên 1+

 

♦ Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên Hoặc nâng cấp 01 wing có sẵn lên 1 cấp 

 

( ví dụ : wing cấp 2 lên 2,5 , wing 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing SS 8 .v..v.v ) 

 

•  Nhận Thêm 07 Item Exc tím 2 Otion + 03 dòng socket (chưa khảm ) Và  21 viên Ngọc nguyên tố Cấp 3 ( tự chọn )