Sự kiện

Event Tết Nguyên Đán 2024 - Máy chủ LORENCIA 1

Tặng 100% Gcoin Vip cho các mã nạp từ 200.000 trở lên ( lưu ý chỉ áp dụng theo mã nạp , không áp dụng theo ngày ) 

 

Thời gian diễn ra Event :  Từ 27/01 đến hết ngày 17/02 

 

Nội dung : Trong thời gian diễn ra Event các TK nạp tối thiểu 200.000 trở lên sẽ được những phần Quà tri ân như sau :

 

QUÀ NẠP HÀNG NGÀY

 

Nội dung : 

 

- Tặng 100% Gcoin Vip cho các mã nạp từ 200.000 trở lên ( lưu ý chỉ áp dụng theo mã nạp , không áp dụng theo ngày ) 

 

- Ngoài ra kết thúc ngày các tk nạp từ 500.000 trở lên sẽ nhận được các phần thưởng sau : 

 

Lưu ý :  

- Event Tết sẽ không có ưu đãi nạp ngày , Tích lũy nạp trên web ..v..v.v 

 

Phần thưởng nạp ngày : 

Tổng số tiền nạp /Ngày

 

Phần Thưởng 

 

Ghi chú 
500.000

01 Sói Tinh hsd 7 ngày 

 
1.000.000

01 Tấn công HSD 10 ngày  

♦ 01 Ring hoặc (pen) + 01 Otion + 3%HP

 
2.000.000

 

01 Sói Phòng thủ hsd 15 ngày 

 để được chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

♦ 01 Ring hoặc (pen) + 02 Otion + 3%HP

♦ thêm 02 Otion vào ring (pen) exc có sẵn 

 

Lưu ý : Được phép cộng dồn ngày sử dụng sói vào sói hsd đang có 

 

 
5.000.000

 

01 Sói Phòng thủ hsd 60 ngày

Nâng cấp 01 Item bất kỳ lên 1+ 

01 Ring hoặc (pen) + 03 Otion + 3%HP Hoặc thêm 03 Otion vào 01 ring (pen) exc có sẵn

Lưu ý : Được phép cộng dồn ngày sử dụng sói vào sói hsd đang có

 

 
10.000.000

 

01 Sói hoàng kim hsd 180 ngày

01 Item 380 Exc + 03 Otion + Luck + Skill + 13 

Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

Nâng cấp 03 Item bất kỳ lên 1+

Thêm 01 Otion vào 02 Item Exc bất kỳ hoặc vào đồ thần 

 

 

 

=========================================================================================

 

 Quà Nạp Tháng - Event Tết Nguyên Đán 2024   

 

Thời gian : Từ 27/01 đến hết ngày 17/02

 

Nội dung : 

 

- Kết thúc Event , Các tài khoản có tổng số tiền nạp >= 2.000.000 sẽ được các phần quà sau 

 

Phần thưởng : 

 

Tổng Số Tiền nạp Sau khi kết thúc Event

 

Phần Thưởng  Ghi chú 

2.000.0000

Chọn 1 trong 4 phần thưởng sau : 

♦ Nâng cấp 01 item bất kỳ lên 1+ ( hoặc +13 )

♦ 01 Wing 2 MNL + 13 

♦ Nâng cấp wing 2 Luck đang sử dụng lên Wing 2 MNL

♦ Nâng cấp wing 2 + MNL  đang sử dụng lên Wing 2 + MNL + Luck         

 

 

3.000.0000

 

♦ Nâng cấp 01 item bất kỳ lên 1+ ( được tính cả trang sức  )

♦ Thêm 01 dòng MNL vào Wing 2 bất kỳ 

 

 
5.000.000

 

 

Chọn 1 trong 4 phần thưởng sau : 

♦ 01 Wing 2 MNL +13 

♦ 01 Set Iem cấp 5 + Luck + 02 Otion 

♦ Nâng cấp set item exc đáng sử dụng lên 01 cấp độ ( Max cấp 7 )

♦ Nâng cấp wing 2 đang sử dụng lên Wing 2.5 tương dương 

 

 

 

 
10.000.000

 

Chọn 1 trong 3 phần thưởng sau : 

♦ 01 Vũ khí 380 + Luck + 03 Otion 

♦ Nâng cấp 01 vũ khí 380 Tối thiểu 03 Otion lên 01 Vũ khí Socket + 03 Otion + 03 Dòng Socket và 03 Xiên sk level 5 

♦ Nâng cấp set item cấp 7 trở xuống + tối thiểu 03 dòng Exc thành full dòng Exc 

  Chọn 1 trong 5 phần thưởng sau: 

♦ Nâng cấp wing đang sử dụng lên 01 cấp độ ( Max wing 3 ) 

♦ Thêm 01 Otion vào 01 wing bất kỳ 

♦ Thêm dòng MNL vào Wing bất kỳ

♦ 01 Set Iem cấp 7 + Luck + 03 Otion 

♦ Nâng cấp set đang sử dụng lên 01 cấp độ ( max cấp 8 )

 

Được phép chuyển + từ item

đang sử dụng sang Item mới nhận

15.000.000

 

Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

♦ 01 Vũ khí 380 + Luck + 03 Otion 

♦ Nâng cấp 01 vũ khí 380 Tối thiểu 03 Otion lên 01 Vũ khí Socket + 03 Otion + 03 Dòng Socket và 03 Xiên sk level 5 

♦ Nâng cấp set item tối thiểu 03 dòng Exc thành full dòng Exc 

Chọn 1 trong 4 phần thưởng sau : 

♦ Thêm 01 Otion vào 01 wing bất kỳ 

♦ Nâng cấp Wing  đang sử dụng lên 01 cấp ( Max wing 4 ) 

♦ CÁNH CẤP 2.5 + MNL + LUCK 

♦ Nâng cấp set Item đang sử dụng lên 02 cấp độ ( Max cấp 8 ) 

 

Được phép chuyển + từ item

đang sử dụng sang Item mới nhận 

20.000.000

 

♦ Nâng cấp 03 Item bất kỳ lên 1+ 

Chọn 1 trong 4 phần thưởng sau : 

♦ 01 Vũ khí 380 + Luck + Full Otion 

♦ Nâng cấp 01 vũ khí 380 Tối thiểu 03 Otion lên 01 Vũ khí Socket + 03 Otion + 03 Dòng Socket và 03 Xiên sk level 5 

Nâng cấp Set ITem thần lên Full Exc thần 

Thêm 02 Otion vào 01 Set Item exc đang sử dụng

 

 chọn 1 trong 5 phần thưởng sau : 

♦ Nâng cấp wing đang sử dụng lên 01 cấp (Max wing SS8 ) 

 ♦ CÁNH CẤP 2.5 + Luck + MNL + 13 

♦ Nâng cấp set Item đang sử dụng lên 03 cấp độ ( Max cấp 8 ) 

♦ Nâng cấp Set Item đang sử dụng Lên Full dòng Exc 

 

****** Đặc biệt dành riêng cho các bạn top nạp đã từng nạp >= 50.000.000 trước đồ được thêm 01 quyền lợi : 

Nâng wing đang sử dụng lên 01 cấp ( Max wing 4 ) hoặc thêm 01 otion vào wing đang sử dụng

 

Được phép chuyển + từ item

đang sử dụng sang Item mới nhận

 

30.000.000

 

♦ Nâng cấp 03 Item bất kỳ lên 1+ 

♦ Nâng cấp set item tối thiểu 03 dòng Exc thành full dòng Exc 

Chọn 1 trong 3 phần thưởng sau : 

♦ 02 Item 380 + Luck + Full Otion 

♦ Nâng cấp 01 set Item 380 Tối thiểu 03 Otion lên 01 set Item Socket + 03 Otion + 03 Dòng Socket ( có kèm ngọc cấp 5 theo ) 

♦ Nâng cấp 01 set thần đang sử dụng thành Full thần  

 chọn 1 trong 4 phần thưởng sau : 

♦ Nâng cấp wing đang sử dụng lên 01 cấp ( Max wing ss8 ) 

 ♦ CÁNH CẤP 3 + Luck + MNL 

 ♦ Thêm 01 Otion vào 01 Wing bất kỳ 

♦ Nâng cấp set Item đang sử dụng lên 02 cấp độ ( Max cấp 8 ) 

 

****** Đặc biệt dành riêng cho các bạn top nạp đã từng nạp >= 50.000.000 trước đồ được thêm 01 quyền lợi : 

Nâng wing đang sử dụng lên 01 cấp ( Max wing ss8  ) hoặc thêm 01 otion vào wing đang sử dụng

 

Được phép chuyển + từ item

đang sử dụng sang Item mới nhận

 

50.000.000

 

♦ Nâng cấp 05 Item bất kỳ lên 1+ 

♦ Nâng cấp 01 set thần đang sử dụng thành Full thần

Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

♦ 01 Set Item  + Luck +Full dong exc 

♦ Nâng cấp 01 set Item 380 và 02 Vũ khí  Tối thiểu 03 Otion lên 01 set Item và 02 Vũ khí Socket + 03 Otion + 03 Dòng Socket

(có kém ngọc nguyên tố cấp 5 ) 

 

 chọn 1 trong 4 phần thưởng sau : 

♦ Nâng cấp wing đang sử dụng lên 01 cấp ( ví dụ wing 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing 4 ..v.v,,v,v ) 

 ♦ CÁNH CẤP 4 + Luck + MNL 

 ♦ thêm 01 Otion vào 02 Wing bất kỳ 

♦ Nâng cấp 02 wing đang sử dụng lên 01 cấp 

****** Đặc biệt dành riêng cho các bạn top nạp đã từng nạp >= 50.000.000 trước đồ được thêm 01 quyền lợi : 

Nâng wing đang sử dụng lên 01 cấp ( Max wing ss8  ) hoặc thêm 01 otion vào wing đang sử dụng

 

Được phép chuyển + từ item

đang sử dụng sang Item mới nhận

 

 

BTC Sự kiện Mu Hà Nội 

Thông Báo