Hướng dẫn

Cách Reset nhân vật cho người mới chơi

Để Reset nhân vật các bạn nên nhớ:
- Nhân vật  Reset không phải là nhân vật thoát game sau cùng.
- Phải đủ điều kiện thoát game trước khi reset.
- Không thoát game sau cùng.

Ví dụ: Ta cần Reset nhân vật Elf tên là :xxxxxxxx, thì ta chọn thay đổi nhân vật khác là yyyyyyyy chẳng hạn. 

-> Chọn 1 nhân vật phụ - Sau đó thay thoát game!!!
-> Đăng nhập vào website -> Chọn phần nhân vật - > Reset thường