Hướng dẫn

Cách đăng ký tài khoản chơi game

 Chào toàn thể anh em game thủ!
Hôm nay BQT xin giới thiệu anh em cách đăng ký tài khoản dành cho người mới chơi!

1. Tên tài khoản: Viết liền không dấu, tối đa 10 ký tự

2. Mật khẩu Game: Viết liền không dấu, tối đa 10 ký tự.
BQT đặt mật khẩu là: 123456. Hãy đặt mật khẩu an toàn nhất hạn chế đặt 123456.

3. Mật khẩu Web cấp 1: Ở đây BQT mặc định là giống mật khẩu game nên nó là 123456 để anh em bớt công đoạn đăng ký cho tiện.

Anh em lưu ý mật khẩu Game khác mật khẩu Web. Nên khi đổi 1 trong 2 mật khẩu thì phải nhớ kỹ.

4. Mật khẩu Web cấp 2:  Ở đây BQT mặc định là giống mật khẩu game nên nó là 123456 để anh em bớt công đoạn đăng ký cho tiện.

Anh em lưu ý mật khẩu Game khác mật khẩu Web. Nên khi đổi 1 trong 2 mật khẩu thì phải nhớ kỹ.

5. Địa chỉ E-Mail: Viết liền không dấu. Ví dụ: deptrai@gmail.com

6. Câu hỏi bí mật: Viết liến không dấu. Ví dụ là: conmeo

7. 7 số bí mật: Ghi liền 7 số. Ví dụ: 1234567. - 7 Số dùng để giao dịch, xóa nhân vật, thoát Guild.

8. Số điện thoại: Số các bạn đăng sử dụng. Ví dụ: 0368929383.

9. Nhập Mã kiểm tra xác nhận đăng ký.

10. Ấn phím đăng ký.