Trao giải

Trao Giải Event Vua Nạp Tháng 4 Đợt 1- Kalima 3

 

Dưới đây là danh sách các bạn đoạt giải Event Vua Nạp Thẻ Tháng 4 Đợt 1 : 

 

TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ TIỀN NẠP PHẦN THƯỞNG
1 DocCo9Kiem 101.000.000

 

Quyền Lợi đổi Từ Wing wing 3

22 Dá Hộ Mệnh

Thêm 01 Otion vào 10 Item 

và nhiều quyền lợi khác 

2 VuKa 76.000.000

Quyền lợi lên Wing 2.5 

14 Đá hộ mệnh 

Thêm 01 Otion vào 7 Item

3 MAX99 70.000.000

Quyền lợi lên Wing 2.5 

14 Đá hộ mệnh 

Thêm 01 Otion 7 vào Item

4 ThanhChien 50.000.000

Wing 2 Mnl + Luck 

Thêm 01 Otion và 05 Item 

5 NamDK 40.000.000

Wing 2 ML 

Thêm 01 Otion vào 04 Item 

TOP > 10 TR hemhem 10.500.000

Wing 2 Trắng

Thêm 01 Otion vào 01 Item

TOP > 10 TR KingKalima 10.100.000

Wing 2 Trắng

Thêm 01 Otion vào 01 Item

TOP > 10 TR HoangDe 10.000.000

Wing 2 Trắng

Thêm 01 Otion vào 01 Item

02 DHM

TOP > 10 TR efssBuff 10.000.000

Wing 2 Trắng

Thêm 01 Otion vào 01 Item

02 DHM

TOP > 10 TR DAZE 10.000.000

Wing 2 Trắng

Thêm 01 Otion vào 01 Item

02 DHM

TOP > 10 TR 1StDkRose 10.000.000

Wing 2 Trắng

Thêm 01 Otion vào 01 Item

02 DHM

 

 

Chi tiết về phần thưởng ứng với các nhân vật các bạn xem :  Tại đây 

 

Các bạn đoạt giải vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline để đăng ký nhận giải . Quyền lợi lên wing chậm nhất ngày 18/04 các bạn phải nộp wing . Sau 18/04 quyền lợi sẽ bị hủy bỏ 

 

BTC Sự Kiện - Mu Hà Nội 

Thông Báo