Trao giải

Trao Giải Event Vua Nạp GAION - Tháng OPEN Đợt 2

 

Sau đây là danh sách các bạn đoạt giải TOP Vua Nạp OPEN BETA ĐỢT 2 - Máy Chủ GAION : 

 

TOP

TÊN NHÂN VẬT PHẦN THƯỞNG

1

VuKa

Nâng cấp wing 2 lên 2,5 

Nâng cấp 03 Otion vào 03 Item Exc 

2

CaoToDenHo

Nâng cấp wing 2 lên 2,5 

Nâng cấp 03 Otion vào 03 Item Exc 

3

PAIN Cánh cấp 2 Luck 

4

GodLam Cánh cấp 2 

5

LemDW Cánh cấp 2 

6

Obama Cánh cấp 2 

7

TrangMix Cánh cấp 2 

 

Các bạn đoạt giải vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline để đăng ký nhận giải . Phần thưởng BQT sẽ trao tại trang quản lí tài khoản Mục Event = > Nhận phần thưởng 

 

BQT Mu Hà Nội