Trao giải

Trao Giải EVent Tháng 08 Máy Chủ Thần Long

 

Sau đây là danh Sách các bạn đoạt giải tháng Tháng 08 Máy chủ Thần Long :

 

ĐUA TOP RS CHỦNG TỘC THÁNG 08-2021

Chủng Tộc

Tên Nhân Vật  Phần Thưởng
DK DKVN2

Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc

01 Ring + 01 Otion

DW CamDoVip

Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc

01 Ring + 01 Otion

ELF HinXinhGai

Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc

01 Ring + 01 Otion

MG Minato

Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc

01 Ring + 01 Otion

DL gamongdo3

Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc

01 Ring + 01 Otion

RF RFMAX06

Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc

01 Ring + 01 Otion

SUM Apple

Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc

01 Ring + 01 Otion

 

Các bạn đoạt giải vui lòng liên hệ fanpage để tiến hành đăng ký nhận giải . 

BTC Sự kiện - Mu Hà Nội