Trao giải

Trao Giải EVent Tháng 07 Máy Chủ Thần Long

 

Sau đây là danh Sách các bạn đoạt giải tháng Tháng 07 Máy chủ Thần Long :

 

ĐUA TOP RS CHỦNG TỘC THÁNG 03-2021
Chủng Tộc Tên Nhân Vật  Phần Thưởng
DK DKVN2

Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc

01 Ring + 01 Otion

DW Mixi

Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc

01 Ring + 01 Otion

ELF HinXinhGai

Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc

01 Ring + 01 Otion

MG MGVN1

Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc

01 Ring + 01 Otion

DL gamongdo3

Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc

01 Ring + 01 Otion

RF FreeDom

Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc

01 Ring + 01 Otion

SUM Apple

Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc

01 Ring + 01 Otion

 

Các bạn đoạt giải vui lòng liên hệ fanpage để tiến hành đăng ký nhận giải . 

BTC Sự kiện - Mu Hà Nội