Trao giải

Trao Giải EVent Tháng 04 Máy Chủ Thần Long

 

Sau đây là danh Sách các bạn đoạt giải tháng Tháng 04 Máy chủ Thần Long :

 

ĐUA TOP RS CHỦNG TỘC THÁNG 03-2021
Chủng Tộc Tên Nhân Vật  Phần Thưởng
DK DKVN2

Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc

01 Ring + 01 Otion

DW PAPASOUL

Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc

01 Ring + 01 Otion

ELF HinXinhGai

Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc

01 Ring + 01 Otion

MG TamMG

Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc

01 Ring + 01 Otion

DL zFreeDom

Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc

01 Ring + 01 Otion

RF ToacDauMoi

Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc

01 Ring + 01 Otion

SUM SUGARDADDY

Vũ khí  Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

Hoặc

01 Ring + 01 Otion

 

Các bạn đoạt giải vui lòng liên hệ fanpage để tiến hành đăng ký nhận giải . 

 

EVENT ĐUA TOP QUÂN HÀM

Top

Tên Nhân Vật Phần Thưởng

1

RFMAX06 Set Cấp 8 + 11 Luck + 03 Otion ( Tự chọn ) Hoặc Nâng cấp 01 Set Item lên + 13

 

 

 

EVENT ĐUA TOP DANH HIỆU

Top

Tên Nhân Vật Phần Thưởng

1

RFMAX06 Cánh Cấp 3 + MNL + 11

Các bạn đoạt giải vui lòng inbox Fanpage BQT sẽ tiến hành trao giải cho các bạn ngày 05/05

 

Các bạn đoạt giải vui lòng inbox Fanpage BQT sẽ tiến hành trao giải cho các bạn ngày 05/04

 

BTC Sự kiện - Mu Hà Nội