Trao giải

Trao Giải Event Đua Top Tháng 12 Máy Chủ Kalima 2

 

Sau đây là danh Sách các bạn đoạt giải tháng 12 Máy chủ Kalima 2 :

 

 

ĐUA TOP RS CHỦNG TỘC THÁNG 12
TOP TÊN NHÂN VẬT PHẦN THƯỞNG
1 ShipHanh Set cấp 5 Luck + 1 Otion ( tự chọn )
2 ooATMoo Set cấp 4 Luck + 1 Otion ( tự chọn )
3 kukululu Set cấp 3 Luck + 1 Otion ( tự chọn )
4 ConBimXinh 1.000.000 Gcoin
5 CaptainK 500.000 Gcoin

 

 

 

 

 

 

ĐUA TOP BANG HỘI TRANH BÁ THÁNG 12
Top Tên Bang Hôi Phần Thưởng
1 Speed

Wing Cấp 2 Luck + MNL 

50 hộp quà ( vàng + bạc )

100 Ngọc ước nguyện

100 Ngọc Tâm Linh 

2 CaiBang

Wing Cấp 2 Luck  

30 hộp quà ( vàng + bạc )

50 Ngọc ước nguyện

50 Ngọc Tâm Linh 

3 TinhAnhE

Wing Cấp 2 

10 hộp quà ( vàng + bạc )

20 Ngọc ước nguyện

20 Ngọc Tâm Linh 

 

 

EVENT HUY CHƯƠNG VÀNG MAY MẮN THÁNG 12
TOP TÊN NHÂN VẬT PHẦN THƯỞNG
1 VTV3Bank 4 ĐIỂM
2 Penhose 3 ĐIỂM
3 MayThichGi 2 ĐIỂM

 

 

 

 

EVENT CÔNG THÀNH ĐẠI CHIẾN THÁNG 12
LIÊN MINH DÀNH CHIẾN THẮNG PHẦN THƯỞNG
CaiBang

25 Hộp Bạc

25 Hộp Vàng

100 B

100 S

 

Ngoài ra : do sever riêng chưa mở vì vậy tháng này bqt sẽ tiến hành trao thêm 2.000.000 Gcoin + 100 Đá tạo hóa cho LM CaiBang thay vì mở Sever riêng . 

 

Các bạn đoạt giải vui lòng inbox Fanpage hoặc số điện thoại Hotline : 0815 66 11 66 để đăng ký nhận giải . BQT sẽ tiến hành trao giải cho các bạn trước ngày 4/11

BTC Sự kiện - Mu Hà Nội