Trao giải

Trao Giải Event Đua Top Tháng 11 Máy Chủ Kalima 2

 

Sau đây là danh Sách các bạn đoạt giải tháng 11 Máy chủ Kalima 2 :

 

 

ĐUA TOP RS CHỦNG TỘC THÁNG 11
TOP TÊN NHÂN VẬT PHẦN THƯỞNG
1 OTOI Set cấp 5 Luck + 1 Otion ( tự chọn )
2 SorryBaby Set cấp 4 Luck + 1 Otion ( tự chọn )
3 Stathams Set cấp 3 Luck + 1 Otion ( tự chọn )
4 FDAA 1.000.000 Gcoin
5 SieuChuoiz 500.000 Gcoin

 

 

 

 

 

 

ĐUA TOP BANG HỘI TRANH BÁ THÁNG 11
Top Tên Bang Hôi Phần Thưởng
1 Big88

Wing Cấp 2 Luck + MNL 

50 hộp quà ( vàng + bạc )

100 Ngọc ước nguyện

100 Ngọc Tâm Linh 

2 CaiBang

Wing Cấp 2 Luck  

30 hộp quà ( vàng + bạc )

50 Ngọc ước nguyện

50 Ngọc Tâm Linh 

3 ChiXin

Wing Cấp 2 

10 hộp quà ( vàng + bạc )

20 Ngọc ước nguyện

20 Ngọc Tâm Linh 

 

 

 

 

 

EVENT HUY CHƯƠNG VÀNG MAY MẮN THÁNG 11
TOP TÊN NHÂN VẬT PHẦN THƯỞNG
1 VTV3 4 ĐIỂM
2 1000Dong 3 ĐIỂM
3 LeUotMi 2 ĐIỂM

 

 

 

 

EVENT CÔNG THÀNH ĐẠI CHIẾN THÁNG 11
LIÊN MINH DÀNH CHIẾN THẮNG PHẦN THƯỞNG
CaiBang

25 Hộp Bạc

25 Hộp Vàng

100 B

100 S

 

Ngoài ra : do sever riêng chưa mở vì vậy tháng này bqt sẽ tiến hành trao thêm 2.000.000 Gcoin + 100 Đá tạo hóa cho LM CaiBang thay vì mở Sever riêng . 

Các bạn đoạt giải vui lòng inbox Fanpage hoặc số điện thoại Hotline : 0815 66 11 66 để đăng ký nhận giải . BQT sẽ tiến hành trao giải cho các bạn trước ngày 4/11

 

 

 

 

BTC Sự kiện - Mu Hà Nội