Sự kiện

Trao Giải Event Vua Nạp Tháng 5 Đợt 1- Kalima 3

 

Dưới đây là danh sách các bạn đoạt giải Event Vua Nạp Thẻ Tháng 5 Đợt 1 :  

 

TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ TIỀN NẠP PHẦN THƯỞNG
TOP > 10 TR Tuan 10.010.000

Wing 2 Thường 

Thêm 01 Otiom vào 01 Item 

02 DHM

TOP > 10 TR DaiBang 10.000.000

Wing 2 Thường 

Thêm 01 Otiom vào 01 Item 

02 DHM

TOP > 10 TR LinhToc 10.000.000

Wing 2 Thường 

Thêm 01 Otiom vào 01 Item 

02 DHM

TOP > 10 TR Binh189 10.000.000

Wing 2 Thường 

Thêm 01 Otiom vào 01 Item 

02 DHM

TOP > 10 TR SUMMO 10.000.000

Wing 2 Thường 

Thêm 01 Otiom vào 01 Item 

02 DHM

 

 

Chi tiết về phần thưởng ứng với các nhân vật các bạn xem :  Tại đây 

 

Các bạn đoạt giải vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline để đăng ký nhận giải . Quyền lợi lên wing chậm nhất ngày 18/04 các bạn phải nộp wing . Sau 20/05 quyền lợi sẽ bị hủy bỏ 

 

BTC Sự Kiện - Mu Hà Nội 

Thông Báo