Sự kiện

Trao Giải Event Vua Nạp Tháng 4 Đợt 3- Kalima 3

 

Dưới đây là danh sách các bạn đoạt giải Event Vua Nạp Thẻ Tháng 4 Đợt 3 :  

 

TOP TÊN NHÂN VẬT SỐ TIỀN NẠP PHẦN THƯỞNG
1 NgocTrjnh 64.000.000

 

Quyền lợi nâng cấp Wing 3 lên wing SS 8 tương đương 

04 Điểm HCV và 3 xuất đổi ITem

12 Dá Hộ Mệnh

Thêm 01 Otion vào 06 Item 

và nhiều quyền lợi khác 

2 llIIIlIIll 60.100.000

Quyền lợi nâng cấp Wing 3 lên wing SS 8 tương đương 

02 Điểm HCV và 2 xuất đổi ITem

12 Đá hộ mệnh 

Thêm 01 Otion vào 06 Item

3 efssBuff 60.000.000

Quyền lợi nâng cấp Wing 2.5 lên wing 3 tương đương 

01 Điểm HCV và 1 xuất đổi ITem

12 Đá hộ mệnh 

Thêm 01 Otion 06 Item

TOP > 10 TR SUMMO 10.000.000

Wing 2 trắng

Thêm 01 Otion vào 01 Item 

02 DHM

TOP > 10 TR zNamThienz 10.000.000

Wing 2 Trắng

Thêm 01 Otion vào 01 Item

02 DHM

TOP > 10 TR HutBePhot 10.000.000

Wing 2 Trắng

Thêm 01 Otion vào 01 Item

02 DHM

TOP > 10 TR DAUGAUSG 10.000.000

Wing 2 Trắng

Thêm 01 Otion vào 01 Item

02 DHM

TOP > 10 TR shadow 10.000.000

Wing 2 Trắng

Thêm 01 Otion vào 01 Item

02 DHM

TOP > 10 TR Tuan 10.000.000

Wing 2 Trắng

Thêm 01 Otion vào 01 Item

02 DHM

 

 

Chi tiết về phần thưởng ứng với các nhân vật các bạn xem :  Tại đây 

 

Các bạn đoạt giải vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline để đăng ký nhận giải . Quyền lợi lên wing chậm nhất ngày 18/04 các bạn phải nộp wing . Sau 10/05 quyền lợi sẽ bị hủy bỏ 

 

BTC Sự Kiện - Mu Hà Nội 

Thông Báo