Sự kiện

Tổng Kết Sự Kiện Đua Top Tháng 10 - Máy Chủ Noria và Hà Nội 1

Sau đây là danh sách các bạn đoạt giải đua Top tháng 10 máy chủ Noria và Hà Nội 1

I. Máy Chủ Noria 

ĐUA TOP RESET THÁNG 10
TOP TÊN NHÂN VẬT PHẦN THƯỞNG
1 TINHTOT1

10 Hộp quà bac

500.000 Gcoin

2 MinhHieu

05 Hộp quà bạc

300.000 Gcoin

 

 

 

II. Máy Chủ Hà Nội 1

ĐUA TOP RESET THÁNG 10
TOP TÊN NHÂN VẬT PHẦN THƯỞNG
1 hjkhk 1.000.000 Gcoin

BQT đã trao phần thưởng vào web cho các bạn đoạt giải 

 

 

CÔNG THÀNH ĐẠI CHIẾN THÁNG 10
LIÊN MÌNH DÀNH CHIẾN THẮNG PHẦN THƯỞNG
zNo1zAEz 3.000.000 Gcoin

Phần thưởng CTC BQT đã trao vào web chủ guild liên minh 

BQT Mu Hà Nội