Sự kiện

Sát nhập máy chủ Noria về máy chủ HN1Chào các bạn !


Nhằm tạo điều kiện để các chiến binh Noria có cơ hội gặp gỡ và giao lưu . cũng như góp phần tạo sân chơi ngày tốt hơn tại máy chủ HN1 .

BQT xin thông báo thời gian dự kiến sát nhập Noria và HN1 từ ngày 15/1/2020 đến hết ngày 31/1/2020 trong thời gian trên các bạn vui lòng chuẩn bị đồ đạc để tiến hành sát nhập sang máy chủ HN1 .


Dự Kiến:

- Noria : Tặng 6 RL


- Yêu cầu nv khi sát nhập phải đạt mốc > 302 lần rs trở lên mới được tặng

Thông tin chi tiết BQT sẽ cập nhật và có thông báo trong thời gian tới .

Mọi ý kiến thắc mắc cũng như góp ý các bạn vui lòng lập topic để được giải đáp .