Sự kiện

Lịch Công Thành Chiến Tháng 11 Các Máy Chủ

 

 

Sau đây là lịch CTC Tháng 10/2022 các máy chủ : 

1. Lịch Công Thành Chiến Máy Chủ Hà Nội 1

 

 

 Thời Gian Tổ Chức:  19/11/2022


♦ Địa điểm :  Tại Sever 20 Map CTC


♦ 17:00 : Bắt đầu đăng ký 

 

♦ 18:00 : Kết thúc đăng ký

 

♦ 19:30 : Nộp Rena

 

♦ 19:45 : Kết thúc nộp Rena

 

♦ 20:00 : Công thành

 

♦ 21:00 : Kết thúc công thành

 

 Nội Dung Sự Kiện:

 

- Liên Minh thắng cuộc là Liên Minh giữ được phong ấn khi thời gian CTC kết thúc. 


- Phần thưởng trao cho chủ Guild 

 Phần Thưởng : 

TOP

PHẦN THƯỞNG
LIÊN MINH DÀNH CHIÊN THẮNG

3.000.000 Gcoin

Hoặc

Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên +13

 

 

 

 

 

2. Lịch Công Thành Chiến Máy Chủ KALIMA 2

 

 

 Thời Gian Tổ Chức:  26/11/2022


♦ Địa điểm :  Tại Sever 20 Map CTC


♦ 17:00 : Bắt đầu đăng ký 

 

♦ 18:00 : Kết thúc đăng ký

 

♦ 19:30 : Nộp Rena

 

♦ 19:45 : Kết thúc nộp Rena

 

♦ 20:00 : Công thành

 

♦ 21:00 : Kết thúc công thành

 

 Nội Dung Sự Kiện:

 

- Liên Minh thắng cuộc là Liên Minh giữ được phong ấn khi thời gian CTC kết thúc. 


- Phần thưởng trao cho chủ Guild 

 Phần Thưởng : 

TOP

PHẦN THƯỞNG
LIÊN MINH DÀNH CHIÊN THẮNG

Đang Cập nhật 

 

 

 

 

3. Lịch Công Thành Chiến Máy Chủ NORIA

 

 

 Thời Gian Tổ Chức:  19/11/2022


♦ Địa điểm :  Tại Sever 20 Map CTC


♦ 17:00 : Bắt đầu đăng ký 

 

♦ 18:00 : Kết thúc đăng ký

 

♦ 19:30 : Nộp Rena

 

♦ 19:45 : Kết thúc nộp Rena

 

♦ 20:00 : Công thành

 

♦ 21:00 : Kết thúc công thành

 

 Nội Dung Sự Kiện:

 

- Liên Minh thắng cuộc là Liên Minh giữ được phong ấn khi thời gian CTC kết thúc. 


- Phần thưởng trao cho chủ Guild 

 Phần Thưởng : 

TOP

PHẦN THƯỞNG
LIÊN MINH DÀNH CHIÊN THẮNG

Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 1+ 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

 

Lưu ý : 

* Event chỉ diễn ra khi có đủ 2 LM đăng ký . Trong trường hợp chỉ có 01 Liên minh đăng ký thì phần thưởng sẽ là 100b , 100s cho LM đăng ký . 

* Ko chấp nhận LM ảo . Mỗi Liên Minh đăng ký phải có tối thiểu 20 thành viên tham gia CTC ( ko tính nv phụ , buff đểu ..v.v.v ) 

 

 

 

5. Lịch Công Thành Chiến Máy Chủ Davias

 

 

 Thời Gian Tổ Chức:  26/11/2022


♦ Địa điểm :  Tại Sever 20 Map CTC


♦ 17:00 : Bắt đầu đăng ký 

 

♦ 18:00 : Kết thúc đăng ký

 

♦ 19:30 : Nộp Rena

 

♦ 19:45 : Kết thúc nộp Rena

 

♦ 20:00 : Công thành

 

♦ 21:00 : Kết thúc công thành

 

 Nội Dung Sự Kiện:

 

- Liên Minh thắng cuộc là Liên Minh giữ được phong ấn khi thời gian CTC kết thúc. 


- Phần thưởng trao cho chủ Guild 

 

 Lưu ý : Event chỉ diễn ra khi có tối thiểu 02 Liên Minh đăng ký , Trong trường hợp ko đủ 2 LM đăng ký Event sẽ hủy bỏ . Và LM đã đăng ký sẽ hưởng 50% Phần thưởng 

 

 Phần Thưởng : 

TOP

PHẦN THƯỞNG
LIÊN MINH DÀNH CHIÊN THẮNG

Nâng cấp 01 Item bất kỳ lên 1+

100 Ngọc ước nguyện

100 Ngọc Tâm Linh

20 Hộp quà vàng 

20 Hộp Quà Bạc