Sự kiện

Khai Mở Event Vua Nạp Thẻ Tháng 12/2019 Đợt 2- Kalima 2

BQT khai mở Event Vua nạp thẻ tháng 12 Cụ thể như sau : 


 Thời gian tổ chức: Từ 16/12/2019 đến 23:59 Ngày 30/12/2019

 

 Nội Dung Sự Kiện:

 

- 10 Thành viên nào có số tiền nạp thẻ nhiều nhất và > 5.000.000 trên bảng Event trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng .

 

- trong trường hợp số Gcoin nạp bằng nhau . BQT sẽ tính thời gian ai nạp lần cuối cùng sớm hơn để làm cơ sở trao giải .

 

- Chỉ tính số Gcoin nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.

 

- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng .

 

► TOP 1 nạp trên 50.000.000:  Sẽ được nhận thêm 01 set Item Thần (tự chọn) Và Nếu ko muốn nhận Cánh cấp 2 MNL + Luck có thể lựa chọn 1 trong 4 hình thức đổi sau : 

 

♦ Thêm 01 Otion và wing Season 8

 

♦  Được phép đổi tối đa 01 Wing 3 Luck MNL sang wing Season 8 Hoặc thêm 01 Otion vào Wing 3 với điều kiện có Gcoin nạp > 50.000.000 trên bảng Event

 

♦ Được phép đổi 01 Wing 2,5 MNL luck sang Wing 3 Mnl luck Hoặc thêm 01 Otion vào Wing 2.5 với điều kiện có Gcoin nạp >50.000.000 trên bảng Event 

 

 ♦ Được phép đổi 01 Wing 2 MNL luck sang Wing 2.5 Mnl luck với điều kiện có Gcoin nạp >50.000.000 trên bảng Event 

 

► TOP 2 3 nạp trên 50.000.000: Nếu ko muốn nhận Cánh cấp 2 có thể lựa chọn 1 trong 4 hình thức đổi sau :

 

♦ Thêm 01 Otion và wing Season 8

 

♦  Được phép đổi tối đa 01 Wing 3 Luck MNL sang wing Season 8 Hoặc thêm 01 Otion vào Wing 3 với điều kiện có Gcoin nạp > 50.000.000 trên bảng Event

 

♦ Được phép đổi 01 Wing 2,5 MNL luck sang Wing 3 Mnl luck Hoặc thêm 01 Otion vào Wing 2.5 với điều kiện có Gcoin nạp >50.000.000 trên bảng Event 

 

 ♦ Được phép đổi 01 Wing 2 MNL luck sang Wing 2.5 Mnl luck với điều kiện có Gcoin nạp >50.000.000 trên bảng Event 

 

Ngoài ra :

* Top Vua nạp có số Gcoin nạp >10.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 1 Item bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) + 02 viên Đá hộ mệnh

 

* Top Vua nạp có số Gcoin nạp >20.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 02 Item bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím )  + 04 viên Đá hộ mệnh

 

* Top Vua nạp có số Gcoin nạp >30.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 03 Item bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) + 06 viên Đá hộ mệnh

 

* Top Vua Nạp có số Gcoin nạp >40.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 04 Item bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím )+ 08 viên Đá hộ mệnh

 

* Top Vua nạp có số Gcoin nạp >50.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 05 Item bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) + 10 viên Đá hộ mệnh