Sự kiện

Khai Mở Event Vua Nạp Thẻ Đợt 2 - Tháng Tháng 12 Máy Chủ Kalima 1

EVENT VUA NẠP THẺ THÁNG 12 - ĐỢT 2


 Thời gian tổ chức: Từ 16/12/2019 đến 23:59 Ngày 30/12/2019

 Nội Dung Sự Kiện:

- 10 Thành viên nào có số tiền nạp thẻ nhiều nhất và >5.000.0000 trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng .

- trong trường hợp số Gcoin nạp bằng nhau . BQT sẽ tính thời gian ai nạp lần cuối cùng sớm hơn để làm cơ sở trao giải .

- Chỉ tính số Gcoin nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng .

* Điều kiện : có số tiền nạp trong thời gian diễn ra sự kiện >5.000.000 trên bảng xếp hạng mới đủ điều kiện tham gia event

 Phần Thưởng : 

* Đặc biệt:

I. Với Top 1 vua nạp được phép đổi 01 Item đang sử dụng sang Item Class khác tương đương . Và nếu top 1 có số tiền nạp >50.000.000 được tặng thêm 01 set item thần ( tự chọn )

( ví dụ : bạn đang có wing 2.5 RF bạn sẽ có quyền đổi wing 2.5 đó sang wing 2.5 DK tương đương dù đã hết time được đổi theo luật )

II .

- Với top 1  : Nếu ko muốn nhận Phần thưởng bên trên ( trong ảnh ) có thể chọn 1 trong 5 hình thức sau đổi sau :

* Nhận 02 Item Exc Luck + 1 Otion + 03 dòng Soket chưa khảm Hoặc Được phép đổi Wing 3 + 01 bộ ring pen Exc sang Wing SeaSon 8 tương đương khi có số tiền nạp > 30.000.000 

* Nhận 04 Item Exc Luck + 1 Otion + 03 dòng Soket chưa khảm Hoặc Được phép đổi wing 2.5 Luck + MNL + 01 bộ ring pen Exc (dòng bất kỳ ) = Wing 3 Luck + 1 Otion khi có số tiền nạp > 50.000.000    


* Nhận 04 Item Exc Luck + 1 Otion + 03 dòng Soket chưa khảm Hoặc Được phép đổi tối đa wing 2 MNL,luck + 1 bộ ring pen ex (dòng bất kì) = Wing 2.5 Tương ứng khi có số tiền nạp > 50.000.000

 

* Nhận 08 Item Exc Luck + 1 Otion + 03 dòng Soket chưa khảm Hoặc Được phép đổi wing 2.5 Luck + MNL + 01 bộ ring pen Exc (dòng bất kỳ ) = Wing Season 8 Luck + 1 Otion khi có số tiền nạp > 80.000.000- Với top 2 : Nhận 03 Item Exc Luck + 1 Otion + 03 dòng Soket chưa khảm Hoặc được đổi tối đa: Wing 2 MNL + 1 bộ ring pen ex (dòng bất kì) = wing 2.5 MNL khi có số tiền nạp > 50.000.000

- Với top 3 : Nhận 02 Item Exc Luck + 1 Otion + 03 dòng Soket chưa khảm Hoặc được đổi tối đa: Wing 2 Luck + 1 bộ ring pen ex (dòng bất kì) = Wing 2.5 Luck khi có số tiền nạp > 50.000.000

- Với Top 4: Nhận 01 Item Exc Luck + 1 Otion + 03 dòng Soket chưa khảm Hoặc được đổi tối đa :Wing 2 + 1 bộ ring pen ex (dòng bất kì) = Wing 2.5 thường khi có số tiền nạp > 50.000.000

Lưu ý : ( Wing và ring pen các bạn phải có sẵn . chi tiết các bạn liên hệ hotline : 0815661166 ).

Ngoài ra :

* Top Vua nạp 1 2 3 4 có số Gcoin nạp >10.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 1 Item exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) .

* Top Vua nạp 1 2 3 4 có số Gcoin nạp >20.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 02 Item exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) .

* Top Vua nạp 1 2 3 4 có số Gcoin nạp >30.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 03 Item exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) .

* Top Vua Nạp 1 2 3 4 có số Gcoin nạp >40.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 04 Item exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) .

* Top Vua nạp 1 2 3 4 có số Gcoin nạp >50.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 05 Item exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) .

 

BQT Mu Hà Nội 

Thông Báo