Sự kiện

Khai Mở Event Vua Nạp Thẻ Đợt 2 - Tháng OPEN BETA Kalima 3

 

BQT tiến hành khai mở :

 

 

 

 EVENT VUA NẠP THẺ ĐỢT 2 - THÁNG OPEN BETA

 

 

 Thời gian tổ chức: Từ 12/03/2020 đến 23:59 Ngày 22/03/2020

 Nội Dung Sự Kiện:

- 10 Thành viên nào có số tiền nạp thẻ nhiều nhất và > 5.000.000 trên bảng Event trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng .

 

TOP 1 có số Gcoin nạp > 50.000.000  : Nếu ko muốn nhận Cánh cấp 2 MNL + Luck có thể  đổi  tối đa 1 Wing 2 MNL luck sang Wing 2.5 tương đương  với điều kiện có Gcoin nạp >50.000.000 trên bảng Event )

 

TOP 2 có số Gcoin nạp > 50.000.000  : Nếu ko muốn nhận Cánh cấp 2 MNL  có thể  đổi  tối đa 1 Wing 2 MNL  sang Wing 2.5 tương đương với điều kiện có Gcoin nạp >50.000.000 trên bảng Event )

 

TOP 3 có số Gcoin nạp > 50.000.000  : Nếu ko muốn nhận Cánh cấp 2 Luck  có thể  đổi  tối đa 1 Wing 2 Luck  sang Wing 2.5 tương đương với điều kiện có Gcoin nạp >50.000.000 trên bảng Event )

 

( Lưu ý : Wing các bạn phải có sẵn )- trong trường hợp số Gcoin nạp bằng nhau . BQT sẽ tính thời gian ai nạp lần cuối cùng sớm hơn để làm cơ sở trao giải .

- Chỉ tính số Gcoin nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng .

Ngoài ra :

Top Vua nạp có số Gcoin nạp >10.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 1 Item bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím )  + 01 hộp quà Ring hoặc pen ( tự chọn ) 

Top Vua nạp có số Gcoin nạp >20.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 02 Item bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) + 01 hộp quà Ring hoặc pen ( tự chọn ) 


Top Vua nạp có số Gcoin nạp >30.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 03 Item bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) + 01 hộp quà Ring hoặc pen ( tự chọn )

* Top Vua Nạp có số Gcoin nạp >40.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 04 Item bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) + 01 hộp quà Ring hoặc pen ( tự chọn )

Top Vua nạp có số Gcoin nạp >50.000.0000 trở lên sẽ được thêm 1 Otion vào 05 Item bất kỳ ( Trừ wing và Exc 380 tím ) + 01 hộp quà Ring hoặc pen ( tự chọn )

 Bảng xếp hạng xem tại mục Event => Vua Nạp

 Trường hợp số tiền nạp bằng nhau BQT sẽ tính thời gian ai nạp trước sẽ đoạt giải .

 Các bạn nạp ATM trực tiếp qua số tài khoản GM nên nạp trước 23:50 hàng ngày ( trong thời gian diễn ra event )

Trường hợp nạp sau 23:50 mà ko kịp lên Top BQT ko chịu trách nhiệm .

 

BQT Mu Hà Nội 

Thông Báo