Sự kiện

Khai Mở Event Vua Nạp Thẻ Đợt 2 - Tháng 10 - Kalima 2

 

 

BQT Tiến hành khai mở Event Vua Nạp Thẻ Đợt 2 - Tháng 10 Máy Chủ Kalima 2 như sau : 

 

Nội dung Event : 

1, Thay Đổi Phần Thưởng Event Vua Nạp Ngày từ 11/10 đến 20/10

2. Cập Nhật Phần Thưởng Event Vua Nạp Tháng 

 

Cụ Thể : 

 

 

 

 Thời gian áp dụng từ  00:00 Ngày 11/10/2021 - 23:59 Ngày 20/10/2021 Nội dung : 

 

• Mỗi ngày sẽ chọn ra TOP nhân vật có số tiền nạp lớn hơn > 5.000.000 để nhận mỗi người 1 hộp quà Ring hoặc Pendan

 

TOP  Vua Nạp ngày > 5.000.000 :   Nâng cấp 1+ vào 01 Item exc ( trừ wing và đồ exc tím ) Hoặc 01 Item bất kỳ ( trừ wing ) lên +13 HOẶC quyền đổi 02 ITem Exc sang 02 ITem class khác tương đương ( trừ wing và Exc tím )

 

  Top  Vua nạp ngày > 10.000.000 :  

 

- Nâng cấp 1+ vào 02 Item exc ( trừ wing ) Hoặc 02 Item Exc ( Trừ Wing ) lên + 13  HOẶC quyền đổi 04 ITem Exc sang 04 ITem class khác tương đương ( trừ wing và Exc tím )

 

- Thêm 01 Otion vào 2 Item Exc ( Trừ Wing )

 

  Top  Vua nạp 2 ngày liên tiếp > 10.000.000 /Ngày được ưu đãi nhận thêm : 

 

- Thêm 01 Otion vào 1 Item Exc ( Trừ Wing )

 

  Top  Vua nạp 3 ngày liên tiếp  > 10.000.000 /Ngày được ưu đãi nhận thêm : 

 

- Nâng cấp 1+ vào 01 Item exc ( trừ wing và đồ exc tím ) Hoặc 01 Item bất kỳ ( trừ wing ) lên +13 HOẶC quyền đổi 02 ITem Exc sang 02 ITem class khác tương đương ( trừ wing và Exc tím )

 

♦ Lưu ý:

• Đồ MG chỉ đổi sang được đồ Sum 

 

• Chọn nhân vật chính khi nhận thưởng

 

• Các bạn nạp ATM trực tiếp qua số tài khoản GM nên nạp trước 23:50 hàng ngày . Trường hợp nạp sau 23:50 mà ko kịp lên Top BQT ko chịu trách nhiệm 

 

 

 

 Thời gian tổ chức: Từ 11/10/2021 đến 23:59 Ngày 20/10/2021


 Nội Dung Sự Kiện:

 

- Các Thành viên có số tiền nạp trong thời gian diễn ra sự kiện  > 2.000.000  sẽ nhận phần thưởng như ảnh trên 

 

- Không giới hạn TV tham gia nhận thưởng 

 

enlightenedĐặc Biệt : 

 

enlightened Với  TOP nạp > 10.000.0000 : ( Không nhận quà ưu đãi nạp ) Nếu ko muốn nhận Cánh cấp 2 MNL + Luck có thể Lấy : 

 

+ Đổi phần thưởng Top nạp ngày lấy Quyền Thêm 01 Otion vào 01 Wing 2,5 trở lên 

 

+ Nâng cấp 01 Item Exc lên 1+ ( hoặc +13 ) HOẶC quyền đổi 02 ITem Exc sang 02 ITem class khác tương đương ( trừ wing và Exc tím )

 

enlightened Với  TOP nạp > 15.000.0000 : ( Nhận quà ưu đãi nạp 1 ngày ) 

Nếu ko muốn nhận Cánh cấp 2 MNL + Luck có thể  Quyền thêm nâng cấp 04 Item Exc lên 1+ ( trừ wing và exc tím )  Hoặc Chọn 1 trong 5 hình thức sau  : 

 

♦  Thêm 01 Otion vào Wing SS8 

 

♦ Đổi tối đa Wing 3 MNL Luck sang Wing SS 8 tương đương   

 

♦ Thêm 01 Otion vào Wing 3 

 

♦  Đổi tối đa Wing 2,5 MNL Luck sang Wing 3 tương đương  

 

♦ Đổi tối đa 1 Wing 2 MNL luck sang Wing 2.5 tương đương 

 

( Lưu ý : Wing các bạn phải có sẵn )

 

enlightened Với  TOP nạp > 20.000.0000 ( Nhẫn quà ưu đãi nạp 1 ngày ) 

 

+  Nâng Cấp  01 Item bất kỳ  lên 1+ ( được phép nâng cấp vào Item đã nâng cấp ở top nạp ngày ) 

 

+  Cho phép đổi 01 Item hoàn hảo sang 01 món tương đương ( trừ wing và Exc tim )

 

Nếu ko muốn nhận Cánh cấp 2 MNL + Luck có thể  Quyền thêm nâng cấp 04 Item Exc lên 1+ ( trừ wing và exc tím )  Hoặc Chọn 1 trong 5 hình thức sau  : 

 

♦ Thêm 01 Otion vào Wing

 

♦ Được phép đổi 01 Wing 3 MNL luck sang Wing Season 8  Mnl luck 

 

♦ Được phép đổi 01 Wing 2,5 MNL luck sang Wing 3 Mnl luck 

 

 ♦ Được phép đổi 01 Wing 2 MNL luck sang Wing 2.5 Mnl luck 

 

► TOP  Nạp Trên 30.000.000 : ( Nhận quà ưu đãi nạp 2 ngày ) 

 

+  Nhận Thêm 03 Item Exc tím 2 Otion + 03 dòng socket (chưa khảm ) + 5 viên Ngọc nguyên tố Cấp 3 ( tự chọn )  Hoặc Nâng Cấp  05 Item bất kỳ  lên 1+ ( được phép nâng cấp vào Item đã nâng cấp ở top nạp ngày ) 

 

+  Cho phép đổi 03 Item hoàn hảo sang 01 món tương đương ( trừ wing và Exc tim ) Hoặc thêm 03 Otion vào 03 ITem bất kỳ ( trừ wing và exc tím ) 

 

Nếu ko muốn nhận Cánh cấp 2 MNL + Luck có thể  Quyền thêm nâng cấp 04 Item Exc lên 1+ ( trừ wing và exc tím )  Hoặc Chọn 1 trong 5 hình thức sau  : 

 

♦ Thêm 01 Otion vào Wing

 

♦ Được phép đổi 01 Wing 3 MNL luck sang Wing Season 8  Mnl luck với điều kiện có Gcoin nạp > 30.000.000 trên bảng Event 

 

♦ Được phép đổi 01 Wing 2,5 MNL luck sang Wing 3 Mnl luck với điều kiện có Gcoin nạp > 30.000.000 trên bảng Event 

 

 ♦ Được phép đổi 01 Wing 2 MNL luck sang Wing 2.5 Mnl luck với điều kiện có Gcoin nạp > 30.000.000 trên bảng Event  

 

► TOP  Nạp Trên 50.000.000 : ( Quà ưu đãi nạp 3 ngày )

 

+  Nhận Thêm 05 Item Exc tím 2 Otion + 03 dòng socket (chưa khảm ) + 10 viên Ngọc nguyên tố Cấp 3 ( tự chọn ) Hoặc Nâng Cấp 04 Item bất kỳ lên 2+ ( được phép nâng cấp vào Item đã nâng cấp ở top nạp ngày ) 

 

+  Cho phép đổi 05 Item hoàn hảo sang 05 món tương đương ( trừ wing và Exc tim )

 

Nếu ko muốn nhận Cánh cấp 2 MNL + Luck có thể  Quyền thêm nâng cấp 04 Item Exc lên 1+ ( trừ wing và exc tím )  Hoặc Chọn 1 trong 5 hình thức sau  : 

 

♦ Thêm 01 Otion vào  Wing Season 8  với điều kiện có Gcoin nạp > 50.000.000 trên bảng Event 

 

♦ Được phép đổi 01 Wing 3 MNL luck sang Wing Season 8  Mnl luck với điều kiện có Gcoin nạp > 50.000.000 trên bảng Event 

 

♦ Được phép đổi 01 Wing 2,5 MNL luck sang Wing 3 Mnl luck với điều kiện có Gcoin nạp >50.000.000 trên bảng Event 

 

 ♦ Được phép đổi 01 Wing 2 MNL luck sang Wing 2.5 Mnl luck với điều kiện có Gcoin nạp >50.000.000 trên bảng Event  

 

 

 

BQT Mu Hà Nội