Sự kiện

Khai Mở Event Vua Nạp Đợt 3 Tháng 9 - Karutan

 

 

Sau đây BQT xin giới thiệu về Event Vua Nạp Thẻ Tháng 9- Đợt 3 Máy Chủ Karutan mời các bạn tham gia và nhận những phần quà hấp dẫn :

 

 Thời gian tổ chức: Từ 21/09/2020 đến 23:59 Ngày 30/09/2020

 Nội Dung Sự Kiện:

- 10 Thành viên nào có số tiền nạp thẻ nhiều nhất và > 2.000.000 trên bảng Event trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng như ảnh trên 

- trong trường hợp số Gcoin nạp bằng nhau . BQT sẽ tính thời gian ai nạp lần cuối cùng sớm hơn để làm cơ sở trao giải .

- Chỉ tính số Gcoin nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng 

  Phần Thưởng : 

 

TOP PHẦN THƯỞNG
1 - 2

Wing 2 Luck + MNL 

Hoặc 

01 Set Cấp 6 + 01 Otion  + Luck  ( Tự chọn )

3 - 4

Wing 2 MNL

Hoặc 

01 Set Cấp 5 + Luck + 01 Otion  ( tự chọn)

5 - 10

Wing 2 Luck 

Hoặc 

01 Set Cấp 4 + Luck + 01 Otion  ( Tự Chọn )

Đặc Biệt : 

 

► TOP 1 - 2 nạp trên 10.000.000 :  Nếu không muốn nhận Wing 2 MNL Luck như ảnh có thể đổi : 

 

♦ Được phép đổi tối đa 01 Wing 2 MNL luck =  Wing 2.5 Tương đương + 01 Set Cấp 6 + 02 Otion  + Luck  ( Tự chọn )

 

( Lưu ý : Wing các bạn phải có sẵn )

 

 TOP 3 - 4  nạp trên 10.000.000: Nếu ko muốn nhận Cánh cấp 2 MNL như ảnh trên có Đổi :

 

♦ Được phép đổi tối đa 01 Wing 2 MNL  =  Wing 2.5  Tương đương + + 01 Set Cấp 5 + 02 Otion  + Luck  ( Tự chọn )

 

( Lưu ý : Wing các bạn phải có sẵn )

 

► TOP 5 - 10  nạp trên 10.000.000: Nếu ko muốn nhận Cánh cấp 2 như ảnh trên có Đổi : 

 

♦ Được phép đổi tối đa 01 Wing 2  Luck  =  Wing 2.5  Tương đương + 01 Set Cấp 5 + 02 Otion  + Luck  ( Tự chọn )

 

( Lưu ý : Wing các bạn phải có sẵn )

 

BTC - Sự Kiện Mu Hà Nội

Thông Báo