Sự kiện

EVENT Tháng 01/2023 - Máy Chủ KALIMA 2

 

Thân gửi các game thủ Mu Hà Nội
 

Sau đây BQT xin giới thiệu các Sự kiện Đua Top Tháng 01/2023 - Máy Chủ KALIMA 2 

 

 

 

 

1. EVENT ĐUA TOP RESET THÁNG 01/2023

 

 Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 01/01/2023

- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 31/01/2023

 

 Nội Dung : 

- Kết thúc sự kiện, Lấy 05 nhân vật có số lần reset nhiều nhất và nhiều hơn 299 lần trong bảng xếp hạng ĐUA TOP THÁNG  làm điều kiện nhận giải thưởng là item .


- Cách Thức Tính Top : Nhân vật có số lần RS nhiều nhất và nhiều hơn 299 lần  trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận được phần thưởng . ( được tính số lần rs vượt )

- Lưu ý : Được Tính số lần Reset Vượt .

- Chú Thích : Trường hợp RS bằng nhau BQT sẽ tính ai RS lần cuối cùng sớm nhất để làm cơ sở trao giải

 

  • Không khuyến khích đổi tên nhân vật Hay di chuyển nhân vật sang tài khoản khác . trường hợp đồi tên nhân vật không có tên trên bảng Event bqt ko chịu trách nhiệm

 

 Phần thưởng : 

TOP

PHẦN THƯỞNG

1

SET CẤP 5 + Luck +02 Otion

* Quyền Lợi đặc biệt : 

♦ TOP 1 Reset tháng : được quyền đổi 02 set cấp 5  = 01 set cấp 6 tương đương. 

2

SET CẤP 4 + Luck +02 Otion

3

SET CẤP 3 + Luck +02 Otion

4

500.000 Gcoin

5

300.000 Gcoin

 

LƯU Ý : Kết thúc sự kiện, Lấy 05 nhân vật có số lần reset nhiều nhất và nhiều hơn 299 lần trong bảng xếp hạng ĐUA TOP THÁNG  làm điều kiện nhận giải thưởng là item .

 

 


 

2. EVENT BANG HỘI TRANH BÁ THÁNG 01/2023

 

 Thời gian tổ chức : 

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 01/01/2023

- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 31/01/2023

 Nội Dung Sự Kiện :

- Top Bang Hội sẽ lấy các bang hội có số điểm cao nhất và > 5.000 điểm GP trở lên trong phần Event > Bang Hội Tranh Bá

- Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong Mục Ưu đãi hàng ngày => Nạp mỗi ngày và tích lũy tiêu phí

- Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild

 
 Phần thưởng : 
 

ĐIỂM GP BANG HỘI 

PHẦN THƯỞNG

5.000 ĐIỂM 

 

Nâng cấp wing 2 đang sử dụng lên wing 2.5 tương đương 

 

7.000 ĐIỂM 

Nâng cấp wing 2.5 đang sử dụng lên wing 3 tương đương 

Hoặc 

01 Chùy king + Luck + 01 Otion ( Hỗ trợ chuyển + từ vũ khí cũ sang )

10.000 ĐIỂM 

Nâng cấp wing 3 đang sử dụng lên wing SS 8 tương đương 

Hoặc 

01 Chùy king + Luck + 03 Otion  ( Hỗ trợ chuyển + từ vũ khí cũ sang )

 

 

 

 

 

 

4. EVENT VUA NẠP HÀNG NGÀY THÁNG 01 - 2022 ĐỢT 1

KHUYẾN MẠI GIẢM 10% ATM CHO CÁC CÁC BẠN NẠP THẺ TỪ NGÀY 01/01 Đến 05/01

 

 Thời gian : 

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 01/01/2023

- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 15/01/2023 Nội dung : 

 

• Mỗi ngày sẽ chọn ra TOP nhân vật có số tiền nạp lớn hơn > 5.000.000 để trao thưởng 

 

 Phần thưởng : 

 

TOP NẠP NGÀY 

PHẦN THƯỞNG

Top nạp ngày 5.000.000

 

Nâng cấp 1+ vào 01 Item exc ( trừ wing và đồ exc tím ) Hoặc 01 Item bất kỳ ( trừ wing ) lên +13

Hoặc

Quyền nâng cấp Level cho 01 xiên Socket ( ví dụ xiên cấp 3 lên xiên cấp 4 )

 

 

 

Top nạp ngày 10.000.000

 

► Nâng cấp 1+ ( Hoặc +13) vào 02 Item exc ( trừ wing ) 

Hoặc

Quyền nâng cấp Level cho 02 xiên Socket ( ví dụ xiên cấp 3 lên xiên cấp 4 )

 

►  Thêm 01 Otion vào 1 Item Exc ( Trừ Wing ) 

Hoặc

Quyền thêm 01 dòng Soket ( chưa khảm ) cho 01 ITem Soket Exc có sẵn  

 

Top nạp 2 ngày liên tiếp  mỗi ngày 10.000.000

 

 

được ưu đãi nhận thêm : 

- Nâng cấp 1+ ( Hoặc +13) vào 01 Item exc 

Hoặc

Quyền nâng cấp Level cho 01 xiên Socket ( ví dụ xiên cấp 3 lên xiên cấp 4 )

 

 

Top nạp 3 ngày liên tiếp  mỗi ngày 10.000.000

 

 

được ưu đãi nhận thêm : 

► Nâng cấp 1+ vào 01 Item bất kỳ 

Hoặc

Quyền nâng cấp Level cho 01 xiên Socket ( ví dụ xiên cấp 3 lên xiên cấp 4 )

 

► Thêm 01 Otion vào 1 Item Exc ( Trừ Wing )

Hoặc

Quyền thêm 01 dòng Soket ( chưa khảm ) cho 01 ITem Soket Exc có sẵn  

 

 

♦ Lưu ý:

 

• Chọn nhân vật chính khi nhận thưởng

 

• Các bạn nạp ATM trực tiếp qua số tài khoản GM nên nạp trước 23:50 hàng ngày . Trường hợp nạp sau 23:50 mà ko kịp lên Top BQT ko chịu trách nhiệm 

 

5. EVENT VUA NẠP THẺ THÁNG 01 -  2023 ĐỢT 1

KHUYẾN MẠI GIẢM 10% ATM CHO CÁC CÁC BẠN NẠP THẺ TỪ NGÀY 01/12 Đến 05/12

 

 Thời gian: 

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 01/01/2023

- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 15/01/2023


 Nội Dung Sự Kiện:

 

- Các Thành viên có số tiền nạp trong thời gian diễn ra sự kiện  > 2.000.000  sẽ nhận phần thưởng như ảnh trên 

 

- Không giới hạn TV tham gia nhận thưởng 

 

 Phần thưởng : 

 

TOP NẠP

PHẦN THƯỞNG

1.000.000

 

 

.

Wing 2 + lUCK + MNL + 11

.

 

 

 2.000.000

 

 

.

Wing 2 + Luck + MNL + 13

Hoặc

Nâng cấp 01 Set Item Exc đang sử dụng lên 01 cấp độ ( Max cấp 7 )

.

5.000.000

( Không nhận ưu đãi quà nạp )

 

 

Thêm 01 Otion vào 01 Item Exc ( Trừ Wing ).

01 Quyền nâng cấp Wing 2 đang sử dụng lên Wing 2.5 tương đương 

Hoặc 

Nâng cấp 01 Set Item Exc đang sử dụng lên 02 cấp độ ( Max cấp 7 ) 

..

10.000.000

( Không nhận ưu đãi quà nạp )

 

♦ 100 điểm Master ( Lưu ý max mt của nhân vật là 400đ ) 

 

♦Thêm 01 Otion vào 02 Item Exc ( Trừ Wing ).

Hoặc

Quyền thêm 01 dòng Soket ( chưa khảm ) cho 02 ITem Soket Exc có sẵn  

 

♦ Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên 

Hoặc 

Nâng cấp 01 Set Item Exc đang sử dụng lên 02 cấp độ ( Max cấp 8 ) 

.

15.000.000

( không Nhận ưu đãi quà nạp )

 

 

Thêm 01 Otion vào 03 Item Exc ( Trừ Wing ).

Hoặc

Quyền thêm 01 dòng Soket ( chưa khảm ) cho 03  ITem Soket Exc có sẵn  

 

♦ 100 điểm Master ( Lưu ý max mt của nhân vật là 400đ ) 

 

♦  Nâng cấp 01 Item Exc lên 1+ (  hoặc +13 )

 

► Và chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

• 01 ITem Exc tím 02 Otion + 3 Otion ( Tự Chọn ) và 03 ngọc nguyên Tố

♦ Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên Hoặc nâng cấp 01 wing có sẵn lên 1 cấp 

( ví dụ : wing cấp 2 lên 2,5 , wing 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing SS 8 .v..v.v ) 

 

20.000.000

( Nhận ưu đãi quà nạp 1 ngày )

 

 

♦ Thêm 01 Otion vào 05 Item Exc ( Trừ Wing ).

Hoặc

Quyền thêm 01 dòng Soket ( chưa khảm ) cho 05 ITem Soket Exc có sẵn  

 

♦ 100 điểm Master ( Lưu ý max mt của nhân vật là 400đ ) 

•Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên Hoặc nâng cấp 01 wing có sẵn lên 1 cấp 

 

Và chọn 1 trong 2  Phần Thưởng Sau : 

• Đổi phân thưởng top nạp ngày để Nâng Cấp 01 Set 380 full Exc lên 01 Set Socket + 03 Otion + 03 dòng SK chưa Khảm và 15 Viên ngọc nguyên Tố 

 

• 01 Set Item Full Exc ( trừ exc tím ) + Luck  ( Hỗ trợ chuyển + và Gia cường từ set full cũ sang set mới nhận ) 

 

 

25.000.000

( Nhận ưu đãi quà nạp 1 ngày )

 

 

.♦ Thêm 01 Otion vào 05 Item Exc ( Trừ Wing ).

Hoặc

Quyền thêm 01 dòng Soket ( chưa khảm ) cho 05 ITem Soket Exc có sẵn

 

♦ 100 điểm Master ( Lưu ý max mt của nhân vật là 400đ ) 

 ♦ Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên Hoặc nâng cấp 01 wing có sẵn lên 1 cấp 

( ví dụ : wing cấp 2 lên 2,5 , wing 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing SS 8 .v..v.v ) và  (Lưu ý : Có thể đổi quyền len wing lấy quyền  Nâng cấp 04 ITem bất kỳ lên 1+ )

 

Và chọn 1 trong 2 Phần Thưởng Sau : 

 

• Nâng Cấp 01 Set 380 full Exc lên 01 Set Socket + 03 Otion + 03 dòng SK chưa Khảm và 15 Viên ngọc nguyên Tố 

 

• 02 ITem Exc tím 02 Otion + 3 Otion ( Tự Chọn ) và 06 ngọc nguyên Tố

 

 

 

30.000.000

 

( Nhận ưu đãi quà nạp 1 ngày )

 

♦ Thêm 01 Otion vào 07 Item Exc ( Trừ Wing )

Hoặc

Quyền thêm 01 dòng Soket ( chưa khảm ) cho 07 ITem Soket Exc có sẵn

 

► 100 điểm Master ( Lưu ý max mt của nhân vật là 400đ )

 

► Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên Hoặc nâng cấp 01 wing có sẵn lên 1 cấp  ( ví dụ : wing cấp 2 lên 2,5 , wing 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing SS 8 .v..v.v ) 

(Lưu ý : Có thể đổi quyền lên wing lấy quyền  Nâng cấp 04 ITem bất kỳ lên 1+ )

 

► Và được chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

• 01 Set Socket + 03 Otion + 03 dòng SK chưa Khảm và 15 Viên ngọc nguyên Tố  ( được hỗ trợ chuyển + từ Set item exc đang mặc sang Set mới nhận ) 

 

• Nâng Cấp  08 Item bất kỳ  lên 1+ ( được phép nâng cấp vào Item đã nâng cấp ở top nạp ngày ) 

.

50.000.000

( Nhận ưu đãi quà nạp 2 ngày )

 

 

♦ Thêm 01 Otion vào 07 Item Exc ( Trừ Wing ).

Hoặc

Quyền thêm 01 dòng Soket ( chưa khảm ) cho 07 ITem Soket Exc có sẵn

 

♦  Nâng cấp 03 Item Exc lên 1+ (  hoặc +13 )

 

♦ 100 điểm Master ( Lưu ý max mt của nhân vật là 400đ )

 

♦  Cho phép đổi 03 Item hoàn hảo sang 03 món tương đương Hoặc nâng cấp 02 ITem bất kỳ lên 1+

 

♦ Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên Hoặc nâng cấp 01 wing có sẵn lên 1 cấp 

 

( ví dụ : wing cấp 2 lên 2,5 , wing 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing SS 8 .v..v.v ) 

 

•  Nhận Thêm 07 Item Exc tím 2 Otion + 03 dòng socket (chưa khảm ) Và  21 viên Ngọc nguyên tố Cấp 3 ( tự chọn ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 01/01/2023

- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 31/01/2023 Nguyên tắc :

- 3 Nhân vật có số Point HCV cao nhất và > 5.000 Point sẽ được chọn làm người trúng giải.


- Hệ thống sẽ tự động tính số Point mà người chơi tham gia Sự kiện Đổi Point HCV đã đổi được.

Số Point không được cộng vào Point của nhân vật , chỉ dành để đua TOP Event

- Số Point ăn HCV của nhân vật tại bảng Event Huy Chương phải lớn hơn 6.000 point mới đủ điều kiện nhận giải .

 


Lưu ý : Không khuyến khích đổi tên nhân vật Hay di chuyển nhân vật sang tài khoản khác . trường hợp đồi tên nhân vật không có tên trên bảng Event bqt ko chịu trách nhiệm
 

 

 

 

7. EVENT CÔNG THÀNH ĐẠI CHIẾN THÁNG 01

TOP

PHẦN THƯỞNG
LIÊN MINH DÀNH CHIÊN THẮNG

Đang cập nhật 

 

 

 Thời Gian Tổ Chức: 15/01/2022


♦ Địa điểm :  Tại Sever 20 Map CTC


♦ 17:00 : Bắt đầu đăng ký 

 

♦ 18:00 : Kết thúc đăng ký

 

♦ 19:30 : Nộp Rena

 

♦ 19:45 : Kết thúc nộp Rena

 

♦ 20:00 : Công thành

 

♦ 21:00 : Kết thúc công thành

 

 Nội Dung Sự Kiện:

 

- Liên Minh thắng cuộc là Liên Minh giữ được phong ấn khi thời gian CTC kết thúc. 


- Phần thưởng trao cho chủ Guild 

 

 


Ngoài ra còn các sự kiện diễn ra trong game như :

 Và còn rất nhiều các sự kiện và ưu đãi khác BQT sẽ thường xuyên cập nhật trong thời gian tới


 
 
Ban TC-SK Mu Hà Nội
Thông Báo