Sự kiện

Event Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 - Máy Chủ Noria

 

 

 

1. ĐUA TOP ĐẠI GIA NẠP NGÀY - EVENT TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃ0  2023

 

(  Khuyến Mại 10% ATM cho các bạn đã từng là Top nạp trước đây )

 

♦ Thời gian : Từ 17/01 đến 23:59 ngày 27/01/2023

 

♦ Nội Dung : 

 

- Mỗi ngày chọn ra các nhật vật có số tiền nạp nhiều nhất và > 3.000.000 để trao thưởng 

 

♦ Phần Thưởng : 

 

TOP 

PHẦN THƯỞNG
TOP  NẠP >= 10.000.000 /Ngày

►Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

• RING Hoặc PEN + 03 Otion + 3%HP 

• Nâng cấp 01 Item bất kỳ lên 1+

Quyền thêm 02 Otion vào 01 ITem Exc có sẵn ( Trừ Wing ) 

01 Item Exc cấp 8 (380) trở xuống + Luck + 03 Otion  (trừ Exc tím) ( Có thể chọn Item thần ) 

( Hỗ trợ chuyển cộng và Gia cường dòng vàng từ vk cũ sang chùy mới nhận )

Hoặc 

Nâng cấp 03 ITem bất kỳ lên 1+ ( Hoặc +13 ) 

 

**** Đặc biệt :  Các bạn  có thể đổi toàn bộ Phần thưởng trên lấy 01 Chùy vương + Luck + Skill +  full otion

( Hỗ trợ chuyển cộng và Gia cường dòng vàng từ vk cũ sang chùy mới nhận )

 

TOP  NẠP >= 5.000.000 /Ngày

 

Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

• RING Hoặc PEN + 03 Otion + 3%HP 

• Nâng cấp 01 Item bất kỳ lên +1+

 

TOP  NẠP >= 3.000.000 /Ngày

 

Nâng cấp 01 Item bất kỳ lên +13

 

Đặc Biệt : TOP NẠP 2 NGÀY LIÊN TIẾP >= 5.000.000/Ngày 

Được phép đổi quà của ngày nạp thứ 2 lấy 01 Item exc 380 (cấp 8 trở xuống) + Luck + 03 Otion ( Trừ Exc tím ) ( Có thể chọn Item thần )

* Không áp dụng cho tk đã nhận phần thưởng mốc 10tr ngày 1 

Lưu ý : 

 

- Hộp quà Ring ( hoặc pen ) ném ra đất sẽ được 01 Ring ( hoặc pen ) Exc + 1 Otion ngẫu nhiên 

 

- Phần thưởng trao ngày sau 00:05 hàng ngày , Liên hệ GM hotline để nhận thưởng

 

- Hộp quà RING , PEN ném ra đất sẽ được 100% ring , pen Exc + 1 Otion ngẫu nhiên 

 

- Trường hợp tích lũy được 03 hộp quà ring , pen có thể đổi lấy 01 Ring hoặc Pen + 3%HP + 1 Otion ( tự chọn ) 

 

- Liên Hệ GM Hotline : 0815.661.166 hoặc Fanpage để đổi hộp quà .

 

2. EVENT ĐUA TOP ĐẠI GIA NẠP EVENT TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO  2023

 

(  Khuyến Mại 10% ATM cho các bạn đã từng là Top nạp trước đây  )

 

♦ Thời gian : Từ 17/01 đến 23:59 ngày 27/01/2023

 

♦ Nội Dung : 

 

- Kết thúc Event chọn ra các Nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất và > 2.000.000 để trao thưởng 

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP 

PHẦN THƯỞNG

TOP NẠP 2.000.000

 

CÁNH CẤP 2  + MNL

 

TOP NẠP 3.000.000

 

CÁNH CẤP 2 + MNL + Luck 

 

TOP NẠP 5.000.000

Không nhận ưu đãi nạp 

 

CÁNH CẤP 2 + MNL + LUCK  +13 

Hoặc 

Nâng cấp Wing 2 đang sử dụng lên Wing 2.5 Tương đương

 

TOP NẠP 10.000.000

Không nhận ưu đãi nạp 

 

 Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

* Nâng cấp Wing đang sử dụng lên 01 cấp ( Max wing 3 ) 

* Nâng Cấp set Item đang sử dụng lên 03 cấp độ  ( Max là cấp 8 ) ( ví dụ cấp 5 lên cấp 8 ..v.v.v) 

 

TOP NẠP 15.000.000

Nhận ưu đãi nạp 01 ngày

 

► Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 1+ ( Hoặc +13 )

 Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

*  Nâng cấp 01 Wing  đang sử dụng lên 1 cấp  ( Wing các bạn phải có sẵn )  ( ví dụ wing 2 lên 2,5 , 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing Season 8  )

 *  Nâng Cấp set Item và 02 vũ khí  đang sử dụng lên 03 cấp độ  ( Max cấp 8 ) ( ví dụ cấp 3 lên cấp 6 ..v.v.v) 

 

TOP NẠP 20.000.000

Nhận ưu đãi nạp 01 ngày

 

► Nâng cấp 03 Item bất kỳ lên 1+ Hoặc quyền thêm 01 Otion vào 03 item exc ( trừ wing và exc tím )

Chọn 1 trong 3 phần thưởng sau :  

* Thêm 01 Otion vào wing 2.5 trở lên 

* Wing 2.5 Luck + MNL  ( Được chuyển + từ wing đang sử dụng sang Wing 2.5 mới nhận ) 

* Nâng cấp 01 Wing  đang sử dụng lên 1 cấp  ( ví dụ wing 2 lên 2,5 , 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing Season 8)

 

Và Chọn 1 trong 3 phần thưởng sau :

* Nâng cấp 01 Item 380 Exc ( Tối thiểu 03 Otion ) lên 01 Item Socket + 03 Otion + 03 dòng Socket chưa khảm và 03 Xiên / Ngọc nguyên tố  cấp 4

*  Thêm 01 Otion vào 5 Item Exc ( Trừ wing ) 

* Nâng cấp 01 set Item và 02 vũ khí lên 04 cấp độ ( max là cấp 8 )  Ví dụ : nâng cấp set cấp cấp 4 lên cấp 8 

 

TOP NẠP 25.000.000

Nhận ưu đãi nạp 01 ngày

 

► Nâng cấp 03 Item bất kỳ lên 1+ Hoặc quyền thêm 01 Otion vào 03 item exc ( trừ wing )

 

►  Thêm 01 Otion vào 3 Item Exc ( Trừ wing và Exc Tìm ) 

 

Chọn 1 trong 3 phần thưởng sau : 

* Wing 2.5 Luck + MNL  ( Được chuyển + từ wing đang sử dụng sang Wing 2.5 mới nhận )

* Nâng cấp 01 Wing  đang sử dụng lên 1 cấp  

( ví dụ wing 2 lên 2,5 , 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing Season 8)

* Thêm 01 Otion vào Wing 2,5 trở lên 

 

Và Chọn 1 trong 3 phần thưởng sau : 

* Nâng cấp 01 Item 380 Exc ( Tối thiểu 03 Otion ) lên 01 Item Socket + 04 Otion + 03 dòng Socket chưa khảm và 03 Xiên / Ngọc nguyên tố Level 4

• Nâng cấp 03 ITem lên 1+ ( hoặc +13 )

• Nâng cấp 01 set Item và 02 vũ khí lên 05 cấp độ ( max là cấp 8 ) Ví dụ : nâng cấp set cấp cấp 3 lên cấp 8 

 

TOP NẠP 30.000.000

Nhận ưu đãi nạp 02 ngày 

 

► Nâng cấp 04 Item bất kỳ lên 1+ 

 

►   Thêm 01 Otion vào 6 Item Exc ( Trừ wing  ) Hoặc Nâng cấp 03 ITem lên 1+ ( Hoặc +13 )

 

Và Chọn 1 trong 4 phần thưởng sau : 

* Nâng cấp 02 Item 380 Exc ( Tối thiểu 02 Otion ) LÊN 02 Item Socket + 03 Otion + 03 dòng Socket chưa khảm và 09 Xiên / Ngọc nguyên tố Level 4

* 01 Set Item cấp 8 + Luck + 03 Otion ( được quyền chuyển + , gia cường từ set exc đang mặc sang set mới nhận )

* Nâng cấp 01 Set  Item và 02 vũ khí Exc đang sử dụng lên 1+ ( hoặc +13)( ví dụ : set +13 lên thành set + 14 .v.v.v..) 

* Nâng cấp 01 Set Item 380 Exc ( Tối thiểu 02 Otion ) LÊN 01 Set Item Socket + 03 Otion + 03 dòng Socket chưa khảm và 06 Xiên / Ngọc nguyên tố Level 4

 

Và Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

* Wing SS8 Luck + MNL  ( Được chuyển + từ wing đang sử dụng sang Wing 2.5 mới nhận )

* Thêm 01 Otion vào Wing 2,5 trở lên 

 

* Lưu ý :

Được phép đổi 2+ lấy quyền thêm 01 Otion vào 03 ITem Exc 

* Được quyền đổi Phần thưởng quà nạp 10tr của 1 ngày và 2 ngày ưu đãi nạp lấy quyền nâng cấp 01 Item 380 full lên 01 Item sk + 03 dòng sk và 03 xiên level 4

 

TOP NẠP 50.000.000

Nhận ưu đãi nạp 03 ngày

 

► Nâng cấp 05 Item bất kỳ lên 1+ 

►  Wing SS8  Luck + MNL  ( Được chuyển + từ wing đang sử dụng sang Wing 2.5 mới nhận )

►  Thêm 01 Otion vào Wing 2,5 trở lên 

►   Thêm 01 Otion vào 5 Item Exc ( Trừ wing  ) Hoặc Nâng cấp 02 ITem lên 1+ ( Hoặc +13 )

 

Và Chọn 1 trong 3 phần thưởng sau : 

*  Nâng cấp set Item sockket 03 dòng lên sét Item Socket 05 dòng và 10 ngọc nguyên tố level 4 (08 ngọc với set 4 món)

* Nâng cấp 01 Set Item và 02 Vũ khí 380 Exc ( Tối thiểu 02 Otion ) LÊN 01 Set Item Socket + 03 Otion + 03 dòng Socket chưa khảm và 06 Xiên / Ngọc nguyên tố Level 4

( Lưu ý nếu set Item 380 chỉ có 4 món ( RF và MG ) khi nâng cấp lên set Item 5 món thì chỉ được 12 viên ngọc / Xiên nguyên Tố ) 

* 01 Set Item cấp 8 + Luck + 03 Otion ( được quyền chuyển + , gia cường từ set exc đang mặc sang set mới nhận )

 

* Lưu ý : Được phép đổi 2+ lấy quyền thêm 01 Otion vào 03 ITem Exc và ngược lại 

 

 

 

 

BQT Sự Kiện - MU Hà Nội

Thông Báo