Sự kiện

EVENT TẾT ĐỘC LẬP 30/04 - MÁY CHỦ KALIMA 2

 

3. EVENT VUA NẠP HÀNG NGÀY THÁNG 04 - 2022 ĐỢT 1

EVENT TẾT ĐỘC LẬP - CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ 30/04

( Khuyến Mại 50% Gcoin nạp trong thời gian diễn ra Event )

 

 Thời gian : Từ  00:00 Ngày 25/04/2022 - 23:59 Ngày 05/05/2022 Nội dung : 

 

• Mỗi ngày sẽ chọn ra TOP nhân vật có số tiền nạp lớn hơn > 5.000.000 để trao thưởng 

 

 Phần thưởng : 

 

TOP NẠP NGÀY 

PHẦN THƯỞNG

Top nạp ngày 5.000.000

 

Nâng cấp 01 Item bất kỳ  lên 1+

 

 

Top nạp ngày 10.000.000

 

- Nâng cấp 1+ (Hoặc +13) vào 02 Item exc ( trừ wing )

- Thêm 02 Otion vào 1 Item Exc ( Trừ Wing ) 

 

Top nạp 2 ngày liên tiếp  mỗi ngày 10.000.000

 

 

 

được ưu đãi nhận thêm : 

- Thêm 01 Otion vào 1 Item Exc ( Trừ Wing ) Hoặc nâng cấp 01 ITem bất kỳ lên 1+

 

Top nạp 3 ngày liên tiếp  mỗi ngày 10.000.000

 

 

được ưu đãi nhận thêm : 

- Nâng cấp 1+ vào 01 Item bất kỳ 

- Thêm 01 Otion vào 2 Item Exc ( Trừ Wing )

 

♦ Lưu ý:

 

• Chọn nhân vật chính khi nhận thưởng

 

• Các bạn nạp ATM trực tiếp qua số tài khoản GM nên nạp trước 23:50 hàng ngày . Trường hợp nạp sau 23:50 mà ko kịp lên Top BQT ko chịu trách nhiệm 

 

 

4. EVENT VUA NẠP THẺ THÁNG 04 -  2022 ĐỢT 2

EVENT TẾT ĐỘC LẬP - CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ 30/04

 

 Thời gian: Từ 25/04/2022 đến 23:59 Ngày 05/05/2022


 Nội Dung Sự Kiện:

 

- Các Thành viên có số tiền nạp trong thời gian diễn ra sự kiện  > 2.000.000  sẽ nhận phần thưởng như ảnh trên 

 

- Không giới hạn TV tham gia nhận thưởng 

 

 Phần thưởng : 

 

TOP NẠP

PHẦN THƯỞNG

1.000.000

KM 50% Gcoin khi nạp 

 

.

Wing 2 + lUCK + MNL + 11

.

 

 

 2.000.000

KM 50% Gcoin khi nạp 

 

 

.Wing 2 + Luck + MNL + 13 Hoặc Nâng cấp 01 Item bất kỳ lên +13

.

5.000.000

( Không nhận ưu đãi quà nạp )

KM 50% Gcoin khi nạp 

.

01 Quyền nâng cấp Wing 2 đang sử dụng lên Wing 2.5 tương đương 

Hoặc 

Nâng cấp 01 Item lên 1+ 

..

10.000.000

( Không nhận ưu đãi quà nạp )

KM 50% Gcoin khi nạp 

 

♦ 100 điểm Master ( Lưu ý max mt của nhân vật là 400đ ) 

Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

♦ Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên Hoặc  Hoặc Nâng cấp 01 wing đang sử dụng lên 1 Cấp độ

( ví dụ wing 2,5 lên wing 3, wing 3 lên ss8 )

 

.

15.000.000

( Nhận ưu đãi quà nạp 1 ngày )

KM 50% Gcoin khi nạp 

 

♦ 100 điểm Master ( Lưu ý max mt của nhân vật là 400đ ) 

 

♦  Nâng cấp 01 Item Exc lên 1+ (  hoặc +13 )

 

► Và chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

 

♦ Nâng cấp 03 ITem bất kỳ lên 1+ 

 

♦ Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên Hoặc nâng cấp 01 wing có sẵn lên 1 cấp 

( ví dụ : wing cấp 2 lên 2,5 , wing 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing SS 8 .v..v.v ) 

 

* Lưu ý : Có thể đổi quyền len wing lấy quyền  Nâng cấp 04 ITem bất kỳ lên 1+ 

 

20.000.000

( Nhận ưu đãi quà nạp 1 ngày )

KM 50% Gcoin khi nạp 

 

.

♦ 100 điểm Master ( Lưu ý max mt của nhân vật là 400đ ) 

 

♦ Nâng cấp 02 ITem bất kỳ lên 1+ 

 

 Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên Hoặc nâng cấp 01 wing có sẵn lên 1 cấp 

 (Lưu ý : Có thể đổi quyền len wing lấy quyền  Nâng cấp 03 ITem bất kỳ lên 1+ và 01 Item bất kỳ lên 13)

 

Và chọn 1 trong 2 Phần Thưởng Sau : 

 

• 01 ITem Exc tím 02 Otion + 3 Otion ( Tự Chọn )

 

•  Nâng Cấp  02 Item bất kỳ  lên 1+ ( hoặc +13 )

 

25.000.000

( Nhận ưu đãi quà nạp 1 ngày )

KM 50% Gcoin khi nạp 

 

.

♦ 100 điểm Master ( Lưu ý max mt của nhân vật là 400đ ) 

 

♦ Cho phép đổi 02 Item hoàn hảo sang 01 món tương đương ( trừ wing  )

 

♦ Nâng cấp 03 Tem bất kỳ lên 1+ 

 

 Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên Hoặc nâng cấp 01 wing có sẵn lên 1 cấp 

( ví dụ : wing cấp 2 lên 2,5 , wing 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing SS 8 .v..v.v ) và  (Lưu ý : Có thể đổi quyền len wing lấy quyền  Nâng cấp 04 ITem bất kỳ lên 1+ )

 

Và chọn 1 trong 2 Phần Thưởng Sau : 

 

• 01 ITem Exc tím 02 Otion + 3 Otion ( Tự Chọn ) và 03 ngọc nguyên Tố

 

•  Nâng Cấp  02 Item bất kỳ  lên 1+ ( hoặc +13 )

 

30.000.000

KM 50% Gcoin khi nạp từ 01/03 - 05/03

KM 50% Gcoin khi nạp 

 

.

► 100 điểm Master ( Lưu ý max mt của nhân vật là 400đ )

 

►  Cho phép đổi 02 Item hoàn hảo sang 02 ITem tương đương Hoặc Nâng cấp 01 Item bất kỳ lên 1+

 

► Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên Hoặc nâng cấp 01 wing có sẵn lên 1 cấp  ( ví dụ : wing cấp 2 lên 2,5 , wing 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing SS 8 .v..v.v ) 

(Lưu ý : Có thể đổi quyền lên wing lấy quyền  Nâng cấp 04 ITem bất kỳ lên 1+ )

 

► Và được chọn 1 trong 3 phần thưởng sau : 

 •  02 Item Exc tím 2 Otion + 03 dòng socket (chưa khảm ) và  6 viên Ngọc nguyên tố Cấp 3 ( tự chọn ) 

• 01 Set Item Full Exc ( trừ exc tím ) + Luck  ( Hỗ trợ chuyển + và Gia cường từ set full cũ sang set mới nhận ) 

• Nâng Cấp  09 Item bất kỳ  lên 1+ ( được phép nâng cấp vào Item đã nâng cấp ở top nạp ngày ) 

.

50.000.000

KM 50% Gcoin khi nạp từ 29/01 - 03/02

KM 100 % Gcoin khi nạp 

 

♦ 100 điểm Master ( Lưu ý max mt của nhân vật là 400đ )

♦  Cho phép đổi 03 Item hoàn hảo sang 03 món tương đương Hoặc nâng cấp 02 ITem bất kỳ lên 1+

♦ Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên Hoặc nâng cấp 01 wing có sẵn lên 1 cấp 

( ví dụ : wing cấp 2 lên 2,5 , wing 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing SS 8 .v..v.v ) 

 

Và chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

•  Nhận Thêm 06 Item Exc tím 2 Otion + 03 dòng socket (chưa khảm ) Và  18 viên Ngọc nguyên tố Cấp 3 ( tự chọn ) 

• Nâng Cấp 08 Item bất kỳ lên 2+