Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tháng 8 - Máy Chủ DAVIAS

 

 

1. RESET VƯỢT 7 NGÀY

♦ Thời gian : 

 

- Thời gian đua TOP 7 ngày : Từ 20:00 Ngày 09/08 đến 23:59 Ngày 15/08/2022

 

♦ Nội dung : 

 

- Vị trí dựa trên bảng xếp hạng tại id.muhanoi.net mục Event Đua Top Reset Tháng

 

- Kết thúc sự kiện chọn ra 03 nhân vật có số lần RS Vượt nhiều nhất và trên 50 lần trên bảng xếp hạng Event để trao phần Thưởng

 

- Chỉ tính số lần rs vượt . ( RS vượt là sau khi các bạn RS max ngày, các bạn ra web RS vip tiếp sẽ là rs vượt , RS vượt chỉ là rs ảo để đua top nhận thưởng , ko có point và số lần RS trong nhân vật )

 

♦ Lưu ý: 

- Nhân vật phải rs tối thiểu 30 lần reset vượt mới đủ điều kiện đoạt giải

 

♦ Phần Thưởng : 

 

STT      TOP      

PHẦN THƯỞNG TOP 7 NGÀY

1 TOP 1

1.000.000 Goin Vip

20 Ngọc Ước Nguyện

20 Ngọc Tâm Linh

2 TOP 2

500.000 Gcoin Vip

15 Ngọc Ước Nguyện

15 Ngọc Tâm Linh

3 TOP 3

300.000 Gcoin Vip

10 Ngọc Ước Nguyện

10 Ngọc Tâm Linh

 

 

 

2. ĐUA TOP RESET THÁNG OPEN BETA

 

♦ Thời gian : Từ 20:00 09/08 đến 23:59 ngày 08/09/2022

 

♦ Nội Dung : 

 

- Kết thúc Event chọn ra 05 nhân vật có số lần RS Vượt nhiều nhất  và trên 150 lần để trao thưởng 

 

- Xếp hạng tính theo thời gian Reset vượt lần cuối cùng sớm nhất.

 

♦ Lưu ý: 

- Nhân vật phải rs tối thiểu 80 lần reset vượt mới đủ điều kiện đoạt giải 

 

♦ Phần Thưởng : 

 

TOP 

PHẦN THƯỞNG

1

Set Cấp 5 + Luck + 01 Otion ( tự chọn )

2

Set Cấp 4 + Luck + 01 Otion ( tự chọn )

3

Set Cấp 3 + Luck + 01 Otion ( tự chọn )

4

Set Cấp 2 + Luck + 01 Otion ( tự chọn )

 5

500.000 Gcoin

Lưu ý : 

 

- Có thể nhận set cấp độ thấp hơn .

 

- Toàn bộ Item nhận được có thể giao dịch và không có hạn sử dụng , Được phép đổi phần thưởng 01 lần duy nhất trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận thưởng 

 

- Không khuyến khích đổi tên nhân vật hay di chuyển nhân vật qua tài khoản khác , Trường hợp nào đổi tên hay di chuyển nhân vật mà không có tên trên bảng xếp hạng BQT ko chịu trách nhiệm 

 

 

3. EVENT THỐNG LĨNH BANG HỘI - THÁNG 8

 

♦ Thời gian : Từ 20:00 Ngày 09/08 đến 23:59 ngày 08/09/2022

 

♦ Nội Dung : 

 

- Kết thúc Event chọn ra 03 Bang Hội có số điểm GP nhiều nhất và > 5.000 điểm GP trên bảng xếp hạng để trao thưởng 

 

- Điểm GP sẽ nằm trong mục ưu đãi nạp mỗi ngày và tích lũy tiêu phí 

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP BANG HỘI

PHẦN THƯỞNG ĐIỀU KIỆN
TOP 1

Set Cấp 5 + Luck + 02 Otion 

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Điểm GP >= 5.000 điểm
TOP 2

Set Cấp 4 + Luck + 02 Otion 

10 Hộp quà Vàng 

10 Hộp quà Bạc 

50 Ngọc Ước Nguyện 

50 Ngọc Tâm Linh 

Điểm GP >= 5.000 điểm
TOP 3

Set Cấp 4 + Luck + 01 Otion 

05 Hộp quà Vàng 

05 Hộp quà Bạc 

20 Ngọc Ước Nguyện 

20 Ngọc Tâm Linh 

Điểm GP >= 5.000 điểm

 

 

 

4. ĐUA TOP QUÝ TỘC NẠP NGÀY - THÁNG 8

 

♦ Thời gian : Từ  ngày 09/08 đến 23:59 ngày 23/08/2022

 

♦ Nội Dung : 

 

- Chọn các nhân vật có Tổng Gcoin nạp ít nhất 5.000.000 VNĐ mới được tính top

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP 

PHẦN THƯỞNG
TOP >= 20.000.000

 

Nâng cấp 01 Item bất kì lên 1+ 

Lưu ý : Mỗi Item chỉ được nâng tối đa 2 lần / 1 event 

 

Top Nạp >= 10.000.000

 

Thêm 01 Otion vào Ring ( hoặc pen ) Exc 

 

Top Nạp >= 5.000.000     

 

01 Ring (hoặc Pen )+ 01 Otion + 3%HP

 

 

Lưu ý : 

- Top nạp ko cần phải xet TOP vì vậy sẽ trao thưởng ngay sau khi nạp . 

 

- Hộp quà Ring ( hoặc pen ) ném ra đất sẽ được 01 Ring ( hoặc pen ) Exc + 1 Otion ngẫu nhiên 

 

 

 

5. EVENT  NẠP THẺ THÁNG - THÁNG 08 

 

♦ Thời gian : Từ ngày 09/08 đến 23:59 ngày 23/08/2022

 

♦ Nội Dung : 

 

- Kết thúc Event chọn ra 10 Nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất và > 5.000.000 để trao thưởng 

 

♦ Phần Thưởng : 

 

Top 

Phần Thưởng  Ghi chú
5.000.000 <  NẠP < 10.000.000

 

 Wing 2 

 

 
10.000.000 <  NẠP < 15.000.000

 

 Wing 2 Luck

 

 
15.000.000 <  NẠP < 20.000.000

 

 Wing 2 MNL

 

 
20.000.000 < NẠP < 30.000.000

 

 Wing 2 + Luck + MNL

 Sói Hoàng Kim HSD 15 Ngày

 

 
30.000.000 < NẠP < 50.000.000

 

• Wing 2 + Luck + MNL

 01 set Item cấp 5 + Luck + 01 Otion  Hoặc 01 Vũ khí Rồng + Luck + 01 Otion

 Sói Hoàng Kim HSD 15 Ngày

 

Được chuyển + và gia cường từ Vũ khí đang sử dụng sang vũ khí mới nhận
Nạp > 50.000.000

 

 Wing 2.5 Luck + MNL 

 01 ITem Vũ khí 380 + Luck + 01 Otion Hoặc  01 Set cấp 5 + Luck + 02 Otion 

 

Được chuyển + và gia cường từ set cũ sang set item mới nhận 

 

 NẠP > 100.000.000

 

• Wing 3 + Luck + MNL Hoặc Nâng cấp Wing 3 lên Wing 4 tương đương

 Sói Tự chọn

 01 ITem Vũ khí 380 + Luck + 02 Otion

• 01 Set cấp 7 + Luck + 02 Otion Hoặc Nâng cấp 01 Set Item đang sử dụng lên 01 Cấp độ ( max cấp 8 )

 

Được chuyển + và gia cường  set item và vũ khí mới nhận
 NẠP > 200.000.000

• Wing 4 + Luck + MNL  

 Sói Tự chọn 

 02 ITem Vũ khí 380 + Luck + 02 Otion  Hoặc 01 Set Thần ( tự chọn )

• 01 Set cấp 8 + Luck + 02 Otion  

 

Được chuyển + và gia cường từ set cũ sang set item mới nhận 

Lưu ý : 

 

- Nạp ATM qua STK GM sau 23:30 mà kho kịp lên TOP , BQT ko chịu trách nhiệm 

 

- Phần thưởng nào không ghi hạn sử dụng đều có thể giao dịch 

 

- Phần thưởng được đổi 01 lần duy nhất trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận thưởng 

 

- Phần thưởng sẽ được trao ngày sau khi sự kiện kết thúc . Liên hệ fanpage để nhận thưởng

 

 

6. EVENT ANH HÙNG HUYẾT LÂU - THÁNG 08

 

♦ Thời gian : Từ khi OPEN đến 23:59 ngày 08/09/2022

 

♦ Nội Dung : 

 

- Kết thúc Event chọn ra 03 nhân vật có số điểm HUYẾT LÂU cao nhất trên bảng xếp hạng Event để trao thưởng

 

- Trong thời gian tham gia huyết lâu chiến binh dành chiến thắng sẽ nhận được điểm huyết lâu tương ứng

 

- Chiến thắng huyết lâu càng nhiều  sẽ càng nhận được nhiều điểm Huyết lâu

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP HUYẾT LÂU

PHẦN THƯỞNG
TOP 1

05 Hộp Quà Bạc

50 Ngọc Ước Nguyện

50 Ngọc Tâm Linh 

500.000 Gcoin VIP

TOP 2

20 Ngọc Ước Nguyện

20 Ngọc Tâm Linh 

300.000 Gcoin VIP

TOP 3

10 Ngọc Ước Nguyện

10 Ngọc Tâm Linh 

100.000 Gcoin VIP

 

 

 

 

 

7. EVENT QUẢNG TRƯỜNG QUỶ - THÁNG 08

 

♦ Thời gian : Từ khi OPEN đến 23:59 ngày 08/09/2022

 

♦ Nội Dung : 

 

- Kết thúc Event chọn ra 03 nhân vật có số điểm Devil cao nhất trên bảng xếp hạng Event để trao thưởng

 

- Trong thời gian tham gia Event chiến binh dành chiến thắng ( giết đươc nhiều quái nhất ) sẽ nhận được điểm Devil tương ứng

 

- Chiến thắng Devil càng nhiều  sẽ càng nhận được nhiều điểm Huyết lâu

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP DEVIL

PHẦN THƯỞNG
TOP 1

05 Hộp Quà Bạc

50 Ngọc Ước Nguyện

50 Ngọc Tâm Linh 

500.000 Gcoin VIP

TOP 2

20 Ngọc Ước Nguyện

20 Ngọc Tâm Linh 

300.000 Gcoin VIP

TOP 3

10 Ngọc Ước Nguyện

10 Ngọc Tâm Linh 

100.000 Gcoin VIP

 

 

 

 

 

8. EVENT VUA HỖN NGUYÊN LÂU - THÁNG 08

 

♦ Thời gian : Từ khi OPEN đến 23:59 ngày 08/09/2022

 

♦ Nội Dung : 

 

- Kết thúc Event chọn ra 03 nhân vật có số điểm HỖN NGUYÊN LÂU cao nhất trên bảng xếp hạng Event để trao thưởng

 

- Trong thời gian tham gia Event chiến binh dành chiến thắng  sẽ nhận được điểm HỖN NGUYÊN LÂU tương ứng

 

- Chiến thắng HỖN NGUYÊN LÂU càng nhiều  sẽ càng nhận được nhiều điểm Huyết lâu

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP HỖN NGUYÊN LÂU

PHẦN THƯỞNG
TOP 1

05 Hộp Quà Bạc

50 Ngọc Ước Nguyện

50 Ngọc Tâm Linh 

500.000 Gcoin VIP

TOP 2

20 Ngọc Ước Nguyện

20 Ngọc Tâm Linh 

300.000 Gcoin VIP

TOP 3

10 Ngọc Ước Nguyện

10 Ngọc Tâm Linh 

100.000 Gcoin VIP

 

 

8. EVENT CÔNG THÀNH ĐẠI CHIẾN - THÁNG 8

 

 Thời Gian Tổ Chức:  27/08/2022


♦ Địa điểm :  Tại Sever 20 Map CTC


♦ 17:00 : Bắt đầu đăng ký 

 

♦ 18:00 : Kết thúc đăng ký

 

♦ 19:30 : Nộp Rena

 

♦ 19:45 : Kết thúc nộp Rena

 

♦ 20:00 : Công thành

 

♦ 21:00 : Kết thúc công thành

 

 Nội Dung Sự Kiện:

 

- Liên Minh thắng cuộc là Liên Minh giữ được phong ấn khi thời gian CTC kết thúc. 


- Phần thưởng trao cho chủ Guild 

 Phần Thưởng : 

TOP

PHẦN THƯỞNG
LIÊN MINH DÀNH CHIÊN THẮNG

Nâng Cấp 01 Item nên 1+

100 Ngọc Ước nguyện 

100 Ngọc Tâm linh 

20 Hộp Quà vàng 

20 Hộp Quà Bạc 

 

 

 

BQT Sự Kiện - MU ORIGIN

Thông Báo