Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tháng 11/2022 Máy Chủ NORIA

 

1. ĐUA TOP RESET THÁNG 11/2022

♦ Thời gian : 

Từ 12/11 đến 23:59 Ngày 11/12/2022

 

♦ Nội dung : 

 

- Kết thúc sự kiện chọn ra 05 nhân vật có số lần RS Vượt nhiều nhất và nhiều hơn 249 lần  trên bảng xếp hạng Event để trao phần Thưởng  

 

- Chỉ tính số lần Reset Vượt 

 

- Để Reset vượt  : Các bạn vui lòng RS max ngày sau đó Train lên LV 400 và thực hiện RS vip ngoài web . 

 

♦ Phần Thưởng : 

 

 

TOP 

PHẦN THƯỞNG

 1

Set Cấp 5 + luck + 01 Otion 

Hoặc

Đổi 02 Set cấp 5 lấy 01 Set cấp 6 tương đương 

 2

Set Cấp 4 + luck + 01 Otion 

 3

Set Cấp 3 + luck + 01 Otion 

 4

Set Cấp 2 + luck + 01 Otion 

 5

500.000 Gcoin VIP

Lưu ý :   

- Có thể nhận set cấp độ thấp hơn ( nếu muốn ) 

 

- Toàn bộ Item nhận được có thể giao dịch và không có hạn sự dụng , Được phép đổi phần thưởng 01 lần duy nhất trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận thưởng 

 

- Không khuyến khích đổi tên nhân vật hay di chuyển nhân vật qua tài khoản khác , Trường hợp nào đổi tên hay di chuyển nhân vật mà không có tên trên bảng xếp hạng BQT ko chịu trách nhiệm 

 

2. ĐUA TOP BANG HỘI TRANH HÙNG - THÁNG 11

 

♦ Thời gian : Từ 12/11 đến 23:59 ngày 11/12

 

♦ Nội Dung : 

 

- Kết thúc Event chọn ra Các Bang Hội có số điểm GP nhiều nhất và > 5.000 điểm GP trên bảng xếp hạng để trao thưởng 

 

- Điểm GP sẽ nằm trong mục ưu đãi nạp mỗi ngày và tích lũy tiêu phí 

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP BANG HỘI

PHẦN THƯỞNG ĐIỀU KIỆN
TOP Guild > 5.000.000

 

 Set Cấp 5 + 02 Otion + Luck + op4

10 Hộp quà Vàng 

10 Hộp quà Bạc 

50 Ngọc Ước Nguyện 

50 Ngọc Tâm Linh 

 

Điểm GP >= 5.000 điểm
TOP Guild > 7.000.000

 

15 Hộp quà Vàng 

15 Hộp quà Bạc 

50 Ngọc Ước Nguyện 

50 Ngọc Tâm Linh 

Cánh Cấp 2 Luck + MNL ( hỗ trợ chuyển + từ wing đang sử dụng sang wing mới nhận )

 

Điểm GP >= 7.000 điểm
TOP Guild > 15.000.000

 

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Nâng cấp 01 Wing 2 đang sử dụng lên wing 2,5 tương đương

 

Điểm GP >= 15.000 điểm
TOP Guild > 30.000.000

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Nâng cấp 01 Wing 2,5 đang sử dụng lên wing 3 tương đương

 

Điểm GP >= 30.000 điểm
TOP Guild > 50.000.000

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Và chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

♦ Nâng cấp 01 Wing 3 đang sử dụng lên wing Season 8 tương đương

♦ Thêm 01 Otion vào Wing đang sử dụng 

 

Điểm GP >= 50.000 điểm

enlightenedLưu ý : Trong Một Event Mỗi Wing chỉ được nâng cấp 01 lần 

 

3. ĐUA TOP ĐẠI GIA NẠP NGÀY - THÁNG 11

 

( Từ 12/11 đến hết ngày 15/11 Khuyến Mại 10% ATM cho các bạn đã từng là Top nạp trước đây và 20% ATM cho các bạn là Top nạp tháng 8 trở đi  )

 

♦ Thời gian : Từ 12/11 đến 23:59 ngày 27/11

 

♦ Nội Dung : 

 

- Mỗi ngày chọn ra các nhật vật có số tiền nạp nhiều nhất và > 3.000.000 để trao thưởng 

 

♦ Phần Thưởng : 

 

TOP 

PHẦN THƯỞNG
TOP  NẠP >= 10.000.000 /Ngày

►Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

• RING Hoặc PEN + 01 Otion + 3%HP 

• Nâng cấp 01 Item bất kỳ lên +13

Quyền thêm 01 Otion vào 01 ITem Exc có sẵn ( Trừ Wing và Exc tím )

01 Item Exc cấp 8 (380) trở xuống + Luck + 01 Otion  (trừ Exc tím) ( Có thể chọn Item thần ) 

( Hỗ trợ chuyển cộng và Gia cường dòng vàng từ vk cũ sang chùy mới nhận )

Hoặc 

Nâng cấp 02 ITem bất kỳ lên 1+ ( Hoặc +13 ) 

 

**** Đặc biệt :  Các bạn  có thể đổi toàn bộ Phần thưởng trên lấy 01 Chùy vương + Luck + Skill +  01 Otion

( Hỗ trợ chuyển cộng và Gia cường dòng vàng từ vk cũ sang chùy mới nhận )

 

TOP  NẠP >= 5.000.000 /Ngày

 

Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

• RING Hoặc PEN + 01 Otion + 3%HP 

• Nâng cấp 01 Item bất kỳ lên +13

 

TOP  NẠP >= 3.000.000 /Ngày

 

Nâng cấp 01 Item bất kỳ lên +11 

 

Đặc Biệt : TOP NẠP 2 NGÀY LIÊN TIẾP >= 5.000.000/Ngày 

Được phép đổi quà của ngày nạp thứ 2 lấy 01 Item exc 380 (cấp 8 trở xuống) + Luck + 01 Otion ( Trừ Exc tím ) ( Có thể chọn Item thần )

* Không áp dụng cho tk đã nhận phần thưởng mốc 10tr ngày 1 

Lưu ý : 

 

- Hộp quà Ring ( hoặc pen ) ném ra đất sẽ được 01 Ring ( hoặc pen ) Exc + 1 Otion ngẫu nhiên 

 

- Phần thưởng trao ngày sau 00:05 hàng ngày , Liên hệ GM hotline để nhận thưởng

 

- Hộp quà RING , PEN ném ra đất sẽ được 100% ring , pen Exc + 1 Otion ngẫu nhiên 

 

- Trường hợp tích lũy được 03 hộp quà ring , pen có thể đổi lấy 01 Ring hoặc Pen + 3%HP + 1 Otion ( tự chọn ) 

 

- Liên Hệ GM Hotline : 0815.661.166 hoặc Fanpage để đổi hộp quà .

 

2. EVENT ĐUA TOP ĐẠI GIA NẠP THÁNG 11

 

( Từ 12/11 đến hết ngày 15/11 Khuyến Mại 10% ATM cho các bạn đã từng là Top nạp trước đây và 20% ATM cho các bạn là Top nạp tháng 8  )

 

♦ Thời gian : Từ 12/11 đến 23:59 ngày 27/11

 

♦ Nội Dung : 

 

- Kết thúc Event chọn ra các Nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất và > 3.000.000 để trao thưởng 

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP 

PHẦN THƯỞNG

TOP NẠP 2.000.000

 

CÁNH CẤP 2 LUCK 

 

TOP NẠP 3.000.000

 

CÁNH CẤP 2 + MNL

 

TOP NẠP 5.000.000

 

CÁNH CẤP 2 + MNL + LUCK 

Hoặc 

Nâng cấp Wing Luck đang sử dụng lên Wing Luck + MNL  ( Wing các bạn phải có sẵn )

 

TOP NẠP 10.000.000

 

 Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

* Nâng cấp Wing 2 đang sử dụng lên wing 2.5 tương đương  

* Nâng Cấp Item đang sử dụng lên 02 cấp độ  ( Max là cấp 7 ) ( ví dụ cấp 4 lên cấp 6 ..v.v.v) 

 

TOP NẠP 15.000.000

 

► Nâng cấp 01 Item bất kỳ lên 1+ ( Hoặc +13 )

 Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

*  Nâng cấp 01 Wing  đang sử dụng lên 1 cấp  ( Wing các bạn phải có sẵn )  ( ví dụ wing 2 lên 2,5 , 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing Season 8  )

 *  Nâng Cấp Item đang sử dụng lên 03 cấp độ  ( Max cấp 7 ) ( ví dụ cấp 3 lên cấp 6 ..v.v.v) 

 

TOP NẠP 20.000.000

 

► Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 1+ Hoặc quyền thêm 01 Otion vào 03 item exc ( trừ wing và exc tím )

 

Chọn 1 trong 3 phần thưởng sau :  

* Thêm 01 Otion vào wing 2.5 trở lên 

* Wing 2.5 Luck + MNL  ( Được chuyển + từ wing đang sử dụng sang Wing 2.5 mới nhận ) 

* Nâng cấp 01 Wing  đang sử dụng lên 1 cấp  ( ví dụ wing 2 lên 2,5 , 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing Season 8)

 

Và Chọn 1 trong 3 phần thưởng sau :

* Nâng cấp 01 Item 380 Exc ( Tối thiểu 03 Otion ) lên 01 Item Socket + 02 Otion + 03 dòng Socket chưa khảm và 03 Xiên / Ngọc nguyên tố  

*  Thêm 01 Otion vào 2 Item Exc ( Trừ wing và Exc Tìm ) 

* Nâng cấp 01 set Item lên 03 cấp độ ( max là cấp 8 )  Ví dụ : nâng cấp set cấp cấp 4 lên cấp 7 , cấp 5 lên cấp 8

 

TOP NẠP 25.000.000

 

► Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 1+ Hoặc quyền thêm 01 Otion vào 03 item exc ( trừ wing và exc tím )

 

►  Thêm 01 Otion vào 3 Item Exc ( Trừ wing và Exc Tìm ) 

 

Chọn 1 trong 3 phần thưởng sau : 

* Wing 2.5 Luck + MNL  ( Được chuyển + từ wing đang sử dụng sang Wing 2.5 mới nhận )

* Nâng cấp 01 Wing  đang sử dụng lên 1 cấp  

( ví dụ wing 2 lên 2,5 , 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing Season 8)

* Thêm 01 Otion vào Wing 2,5 trở lên 

 

Và Chọn 1 trong 3 phần thưởng sau : 

* Nâng cấp 01 Item 380 Exc ( Tối thiểu 03 Otion ) lên 01 Item Socket + 02 Otion + 03 dòng Socket chưa khảm và 03 Xiên / Ngọc nguyên tố Level 4

• Nâng cấp 03 ITem lên 1+ ( hoặc +13 )

• Nâng cấp 01 set Item lên 03 cấp độ ( max là cấp 8 ) Ví dụ : nâng cấp set cấp cấp 3 lên cấp 6 , cấp 5 lên cấp 8

 

TOP NẠP 30.000.000

 

► Nâng cấp 03 Item bất kỳ lên 1+ 

 

►   Thêm 01 Otion vào 5 Item Exc ( Trừ wing và Exc Tìm ) Hoặc Nâng cấp 02 ITem lên 1+ ( Hoặc +13 )

 

Và Chọn 1 trong 4 phần thưởng sau : 

* Nâng cấp 02 Item 380 Exc ( Tối thiểu 03 Otion ) LÊN 02 Item Socket + 02 Otion + 03 dòng Socket chưa khảm và 06 Xiên / Ngọc nguyên tố Level 4

* 01 Set Item cấp 7 + Luck + 02 Otion ( được quyền chuyển + , gia cường từ set exc đang mặc sang set mới nhận )

* Nâng cấp 01 Set  Item Exc đang sử dụng lên 1+ ( hoặc +13)( ví dụ : set +13 lên thành set + 14 .v.v.v..) 

• Nâng cấp 01 set Item lên 03 cấp độ ( max là cấp 8 ) Ví dụ : nâng cấp set cấp cấp 3 lên cấp 6 , cấp 5 lên cấp 8

 

Và Chọn 1 trong 4 phần thưởng sau : 

* Wing 3 Luck + MNL  ( Được chuyển + từ wing đang sử dụng sang Wing 2.5 mới nhận )

* Nâng cấp 01 Wing  đang sử dụng lên 1 cấp  ( ví dụ wing 2 lên 2,5 , 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing Season 8)

* Thêm 01 Otion vào Wing 2,5 trở lên 

 

* Lưu ý : Được phép đổi 2+ lấy quyền thêm 01 Otion vào 03 ITem Exc 

TOP NẠP 50.000.000

 

► Nâng cấp 05 Item bất kỳ lên 1+ 

 

►   Thêm 01 Otion vào 5 Item Exc ( Trừ wing và Exc Tìm ) Hoặc Nâng cấp 02 ITem lên 1+ ( Hoặc +13 )

 

Và Chọn 1 trong 4 phần thưởng sau : 

* Nâng cấp 01 Set Item 380 Exc ( Tối thiểu 03 Otion ) LÊN 01 Set Item Socket + 02 Otion + 03 dòng Socket chưa khảm và 06 Xiên / Ngọc nguyên tố Level 4

( Lưu ý nếu set Item 380 chỉ có 4 món ( RF và MG ) khi nâng cấp lên set Item 5 món thì chỉ được 12 viên ngọc / Xiên nguyên Tố ) 

* 01 Set Item cấp 7 + Luck + 02 Otion ( được quyền chuyển + , gia cường từ set exc đang mặc sang set mới nhận )

* Nâng cấp 01 Set  Item Exc đang sử dụng lên 1+ ( hoặc +13)( ví dụ : set +13 lên thành set + 14 .v.v.v..) 

• Nâng cấp 01 set Item lên 03 cấp độ ( max là cấp 8 ) Ví dụ : nâng cấp set cấp cấp 3 lên cấp 6 , cấp 5 lên cấp 8

 

Và Chọn 1 trong 4 phần thưởng sau : 

* Wing 3 Luck + MNL  ( Được chuyển + từ wing đang sử dụng sang Wing 2.5 mới nhận )

* Nâng cấp 01 Wing  đang sử dụng lên 1 cấp  ( ví dụ wing 2 lên 2,5 , 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing Season 8)

* Thêm 01 Otion vào Wing 2,5 trở lên 

 

* Lưu ý : Được phép đổi 2+ lấy quyền thêm 01 Otion vào 03 ITem Exc 

 

5. EVENT CÔNG THÀNH ĐẠI CHIẾN - THÁNG 11 

 

 

♦ Địa điểm :  Tại Sever 20 Map CTC

 

♦ Thời gian CTC :  19/11/2022


♦ 17:00 : Bắt đầu đăng ký 

 

♦ 18:00 : Kết thúc đăng ký

 

♦ 19:30 : Nộp Rena

 

♦ 19:45 : Kết thúc nộp Rena

 

♦ 20:00 : Công thành

 

♦ 21:00 : Kết thúc công thành

 

 Nội Dung Sự Kiện:

 

- Liên Minh thắng cuộc là Liên Minh giữ được phong ấn khi thời gian CTC kết thúc. 

 

 Phần Thưởng : 

STT

Phần Thưởng  Lưu ý 
LM Dành Chiến Thắng

Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 1+ 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild LM 

Lưu ý : 

* Event chỉ diễn ra khi có đủ 2 LM đăng ký . Trong trường hợp chỉ có 01 Liên minh đăng ký thì phần thưởng sẽ là 100b , 100s cho LM đăng ký . 

* Ko chấp nhận LM ảo . Mỗi Liên Minh đăng ký phải có tối thiểu 20 thành viên tham gia CTC ( ko tính nv phụ , buff đểu ..v.v.v ) 

 

BQT Sự Kiện - MU Hà Nội

Thông Báo