Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tháng 10 Máy Chủ BARRACKS

 

 

 

1. ĐUA TOP RESET - THÁNG 10

 

♦ Thời gian : Từ 04/10 đến 23:59 ngày 03/11

 

♦ Nội Dung : 

 

- Kết thúc Event chọn ra 05 Nhân vật RS nhiều nhất trong thời gian diễn ra Event để trao giải 

 

- Được tính cả RS vượt mức 

 

- BXH các bạn xem tại trang : id.muhanoi.net/barrack => Mục Event => Đua Top ReSet Hàng Tháng 

 

♦ Phần Thưởng : 

 

TOP 

PHẦN THƯỞNG

1

01 Set Cấp 5 + Luck + 01 Otion ( Tự chọn ) 

2

01 Set Cấp 4 + Luck + 01Otion ( Tự chọn )

3

01 Set Cấp 3 + Luck + 01Otion ( Tự chọn )

4

1.000.000 Gcoin

5

500.000 Gcoin 

Lưu ý : 

- BXH các bạn xem tại trang : id.muhanoi.net/barrack => Mục Event => Đua Top ReSet Hàng Tháng 

 

- Có thể nhận set cấp độ thấp hơn nhưng với điều kiện nhân vật đua top phải mặc được , món nào ko mặc được sẽ ko trao 

 

- Toàn bộ Item nhận được có thể giao dịch và không có hạn sự dụng , Được phép đổi phần thưởng 01 lần duy nhất trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận thưởng 

 

- Không khuyến khích đổi tên nhân vật hay di chuyển nhân vật qua tài khoản khác , Trường hợp nào đổi tên hay di chuyển nhân vật mà không có tên trên bảng xếp hạng BQT ko chịu trách nhiệm 

 

2. ĐUA TOP BANG HỘI TRANH BÁ - THÁNG 10

 

♦ Thời gian : Từ 04/10 đến 23:59 ngày 03/11/2021

 

♦ Nội Dung : 

 

- Kết thúc Event chọn ra 03 Bang Hội có số điểm GP nhiều nhất và > 5.000 điểm GP trên bảng xếp hạng để trao thưởng 

 

- Điểm GP sẽ nằm trong mục ưu đãi nạp mỗi ngày và tích lũy tiêu phí 

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP BANG HỘI

PHẦN THƯỞNG ĐIỀU KIỆN
TOP 1

Cánh Cấp 2 Luck + MNL

25 Hộp quà Vàng 

25 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Điểm GP >= 5.000 điểm
TOP 2

Cánh Cấp 2 Luck  

15 Hộp quà Vàng 

15 Hộp quà Bạc 

50 Ngọc Ước Nguyện 

50 Ngọc Tâm Linh 

Điểm GP >= 5.000 điểm
TOP 3

Cánh Cấp 2 Trắng

05 Hộp quà Vàng 

05 Hộp quà Bạc 

20 Ngọc Ước Nguyện 

20 Ngọc Tâm Linh 

Điểm GP >= 5.000 điểm

 

Đặc Biệt :

Với Top Bang hội có số điểm GP > 8.000 điểm Nếu ko muốn nhận wing 2 Luck MNL và quà  bên trên có thể nhận 1 trong 2 quyền sau : 

 

♦. Nâng Cấp 01 Wing 2 đang sử dụng lên Wing 2,5 tương đương 

 

♦. Thêm 01 Otion vào Wing 2,5 trở lên 

 

 

 

4. ĐUA TOP VUA NẠP NGÀY - THÁNG 10

 

♦ Thời gian : Từ 04/10 đến hết ngày 14/10

 

♦ Nội Dung : 

 

- Mỗi ngày chọn ra 06 nhật vật có số tiền nạp nhiều nhất và > 5.000.000 để trao thưởng 

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP 

PHẦN THƯỞNG
TOP 1  NẠP NGÀY 

Chon 1 trong 5 phần thưởng sau : 

♦ Thêm dòng Luck hoặc Skill vào 01 Item ( Trừ Exc Tím và Wing )

♦ Nhận Ring Hoặc PEN + 01 Otion + 3%HP 

♦ Quyền thêm 01 Otion vào Ring (Pen) có sẵn

♦ Quyền thêm Max Op Life vào Item bất kỳ 

♦ Nâng cấp 01 Item bất kỳ lên + 13

 

Đặc Biệt :  Top 1 Nạp ngày > 10.000.000 ngoài phần thưởng bên trên sẽ được nhận thêm 1 trong 2 phần thưởng sau :

♦ Nhận 01 Item thần ( Nếu muốn ) Hoặc 01 Item 380 Exc trở xuống + 01 Otion ( Trừ Exc tím ) 

♦ Quyền Nâng cấp 01 ITem bất kỳ lên 1+

TOP 2 - 6   NẠP NGÀY 

 

♦ Nâng cấp 01 Item bất kỳ lên +13

 

Đặc Biệt :  Top 2 - 6 Nạp ngày > 10.000.000 ngoài phần thưởng bên trên sẽ được nhận thêm 1 trong 2 phần thưởng sau :

♦ Nhận 01 Item thần ( Nếu muốn ) Hoặc 01 Item 380 Exc trở xuống + 01 Otion ( Trừ Exc tím ) 

♦ Quyền Nâng cấp 01 ITem bất kỳ lên 1+ ( Với điều kiện Item nâng cấp phải từ +10 trở lên ) 

Đặc Biệt : TOP 1  NẠP 2 NGÀY LIÊN TIẾP

( Ko áp dụng cho cho trường hợp đã nhận quà của mốc Đặc Biệt ) 

Được đổi quà nạp thứ 2 lấy 1 trong 3 phần thưởng sau :

♦ Nhận 01 Item thần ( Nếu muốn ) Hoặc 01 Item 380 Exc trở xuống + 01 Otion ( Trừ Exc tím ) 

♦ Quyền Nâng cấp 01 ITem bất kỳ lên 1+ ( Với điều kiện Item nâng cấp phải từ +13 trở lên )

TOP 2- 6  NẠP 2 NGÀY LIÊN TIẾP

Được đổi quà nạp thứ 2 lấy 1 trong 2 phần thưởng sau : 

♦ Nhận 01 Item thần ( Nếu muốn ) Hoặc 01 Item 380 Exc trở xuống + 01 Otion ( Trừ Exc tím )

♦ Quyền Nâng cấp 01 ITem bất kỳ lên 1+  ( Với điều kiện Item nâng cấp phải từ +10 trở lên ) 

Đặc Biệt : TOP 1  VUA NẠP 2 NGÀY LIÊN TIẾP 

( CÓ SỐ TIỀN NẠP > 10TR /NGÀY )

( Ko áp dụng cho cho trường hợp NẠP DƯỚI 10TR/NGÀY ) 

Được đổi phần thưởng của quà nạp ngày 2 lấy : 

♦ 01 ITem Exc Tím + 2 Otion + 03 dòng SK chưa khảm  

♦ 03 Ngọc Nguyên Tố cấp 3 ( Tự chọn ) 

♦ Nâng cấp 01 Item bất kỳ lên 1+ 

 

 

Lưu ý : 

 

- Hộp quà Ring ( hoặc pen ) ném ra đất sẽ được 01 Ring ( hoặc pen ) Exc + 1 Otion ngẫu nhiên 

 

- Hộp quà 380 khi ném ra đất sẽ được 01 Item 380 exc + 1 Otion ngẫu nhiên 

 

- Phần thưởng trao ngày sau 00:05 hàng ngày , Liên hệ GM hotline để nhận thưởng

 

- Hộp quà RING , PEN ném ra đất sẽ được 100% ring , pen Exc + 1 Otion ngẫu nhiên 

 

- Trường hợp tích lũy được 03 hộp quà ring , pen có thể đổi lấy 01 Ring hoặc Pen + 3%HP + 1 Otion ( tự chọn ) 

 

- Liên Hệ GM Hotline : 0815.661.166 hoặc Fanpage để đổi hộp quà .

 

2. EVENT ĐUA TOP VUA NẠP THÁNG 10 - Đợt 1

 

♦ Thời gian : Từ 04/10 đến 23:59 ngày 14/10/2021 

 

♦ Nội Dung : 

 

-  Event chọn ra các Nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất và > 3.000.000 để trao thưởng 

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP 

PHẦN THƯỞNG

TOP NẠP >= 5.000.000

CÁNH CẤP 2 LUCK + MNL

TOP NẠP >= 4.000.000

CÁNH CẤP 2 + MNL

TOP NẠP >= 3.000.000

CÁNH CẤP 2 LUCK 

TOP NẠP >= 2.000.000

CÁNH CẤP 2 

 

 Phần thưởng sẽ được trao ngay sau khi đạt mốc  tuy nhiên đây ko phải là Event tích lũy vì vậy chỉ nhận được 01 phần thưởng trên bảng . Liên hệ Hotline hoặc fanpage để nhận thưởng

 

Đặc Biệt : 

 

enlightened Với TOP nạp > 15.000.000 Nếu không muốn nhận Wing 2 Luck MNL bên trên có thể chọn 1 trong 4 quyền lợi sau :

 

* Thêm 01 Otion vào 01 Wing 2,5 Trở lên 

 

* Nâng cấp Wing3 đang sử dụng sang Wing Season 8 tương đương ( Wing các bạn phải có sẵn )

 

* Nâng cấp Wing 2.5 đang sử dụng sang Wing 3 tương đương ( Wing các bạn phải có sẵn ) 

 

* Nâng cấp Wing 2 đang sử dụng sang Wing 2.5 tương đương ( Wing các bạn phải có sẵn ) 

 

enlightened Với TOP nạp > 30.000.000 : 

 

♦ 01 Quyền Nâng Cấp 03 Item bất kỳ lên +13 Hoặc 01 Item lên 2+

 

♦ 01 Set Cấp 7 + Luck + 01 Otion tự chọn Hoặc Thêm 01 Otion vào 01 Set Item cấp 7 trở xuống ( có thể thêm dòng luck )

 

Và Nếu không muốn nhận Wing 2 Luck MNL bên trên có thể chọn 1 trong 3 quyền lợi sau :

 

* Thêm 01 Otion vào 01 Wing 2,5 Trở lên 

 

* Nâng cấp Wing3 đang sử dụng sang Wing Season 8 tương đương ( Wing các bạn phải có sẵn )

 

* Nâng cấp Wing 2.5 đang sử dụng sang Wing 3 tương đương ( Wing các bạn phải có sẵn ) 

 

* Nâng cấp Wing 2 đang sử dụng sang Wing 2.5 tương đương ( Wing các bạn phải có sẵn ) 

 

Ngoài ra : 

 

• Top nạp > 10.000.000 sẽ được quyền thêm 01 Otion vào 01 Item Exc bất kỳ ( Trừ wing  và Exc tím ) + 02 Viên Đá Hộ Mệnh 

 

• Top nạp > 20.000.000 sẽ được quyền thêm 02 Otion vào 02 Item Exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc tím )+ 04 Viên Đá Hộ Mệnh

 

• Top nạp > 30.000.000 sẽ được quyền thêm 01 Otion vào 03 Item Exc bất kỳ ( Trừ wing và Exc tím ) + 06 Viên Đá Hộ Mệnh

• .v..v..

 

Lưu ý : 

 

- Nạp ATM qua STK GM sau 23:30 mà kho kịp lên TOP , BQT ko chịu trách nhiệm 

 

- Phần thưởng có thể giao dịch và không có hạn sử dụng 

 

- Phần thưởng được đổi 01 lần duy nhất trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận thưởng 

 

- Phần thưởng sẽ được trao ngày sau khi sự kiện kết thúc . Liên hệ Hotline hoặc fanpage để nhận thưởng

 

 

 

 

5. EVENT HUY CHƯƠNG VÀNG MAY MẮN - THÁNG 10

 

♦ Thời gian : từ 04/10 đến hết ngày 03/11/2021 

 

♦ Nội Dung : 

 

- Kết thúc Event chọn ra 03 nhân vật có số điểm Poin HCV cao nhất và > 8.000 điểm để trao thưởng 

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP

PHẦN THƯỞNG

TOP 1 HUY CHƯƠNG VÀNG

04 ĐIỂM HUY CHƯƠNG VÀNG

TOP 2 HUY CHƯƠNG VÀNG

03 ĐIỂM HUY CHƯƠNG VÀNG

TOP 3 HUY CHƯƠNG VÀNG

02 ĐIỂM HUY CHƯƠNG VÀNG

Lưu ý : 

- Point HCV dùng để đua TOP , ko cộng vào cho nhân vật 

 

- Điểm Huy chương vàng dùng để nâng cấp + cho Item 

 

- Số điểm HCV nhận thưởng có thể bảo lưu trong vòng 90 ngày 

 

- Item lên điểm HCV chỉ được lên tối đa 2+ trong 01 tháng 

 

Sau đây là bảng quy đổi điểm Huy chương vàng dùng để nâng cấp Item : 

 

Nâng Cấp  Số Điểm Yêu Cầu  Số Lượng
Item nâng cấp Từ 9 lên 10 1 01 ITem 
Item nâng cấp Từ 10 lên 11 2 01 ITem
Item nâng cấp Từ 11 lên 12 3 01 ITem
Item nâng cấp Từ 12 lên 13 4 01 ITem
Item nâng cấp Từ 13 lên 14 5 01 ITem
Item nâng cấp Từ 14 lên 15 6 01 ITem

 

 

6. EVENT CÔNG THÀNH ĐẠI CHIẾN THÁNG 09

♦ Thời gian : 28/10/2021

 

♦ Địa điểm :  Tại Sever 20 Map CTC


♦ 17:00 : Bắt đầu đăng ký 

 

♦ 18:00 : Kết thúc đăng ký

 

♦ 19:30 : Nộp Rena

 

♦ 19:45 : Kết thúc nộp Rena

 

♦ 20:00 : Công thành

 

♦ 21:00 : Kết thúc công thành

 

 Nội Dung Sự Kiện:

 

- Liên Minh thắng cuộc là Liên Minh giữ được phong ấn khi thời gian CTC kết thúc. 

 

 Phần Thưởng : 

STT Phần Thưởng  Lưu ý 
LM Dành Chiến Thắng

25 Hộp Quà Bạc 

25 Hộp Quà Vàng 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild LM 

Đặc Biệt :  Nếu mỗi LM tham chiến có tối thiểu 20 Chiến binh tham gia ( ko tính nv buff )và mỗi Chiến Binh phải có số lần RS tối thiều là 435 lần RS   BQT sẽ ưu tiên đổi phần thưởng CTC bên trên lấy :

03 xuất  lên +13 cho 03 ITem Exc ( Trừ wing và exc tím ) 

02 xuất lên +11 cho 02 Item Exc ( Trừ wing và Exc tím ) 

Lưu ý : phần thưởng đặc biệt chỉ áp dụng khi mỗi LM có tối thiểu 20 Chiến binh Tham chiến ( ko tính các nv buff ) và mỗi Chiến Binh phải có số lần RS tối thiều  là : 435 lần RS 


 

Ngoài ra còn rất nhiều Event được GM tổ chức trong game . Mời các bạn tham gia và nhận về cho nhân vật của mình những phần thưởng giá trị . 

 

BQT Sự Kiện - MU Hà Nội

Thông Báo