Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tháng 09/2022 Máy Chủ NORIA

 

1. ĐUA TOP RESET THÁNG 09/2022

♦ Thời gian : 

Từ 12/09 đến 23:59 Ngày 11/10/2022

 

♦ Nội dung : 

 

- Kết thúc sự kiện chọn ra 05 nhân vật có số lần RS Vượt nhiều nhất và nhiều hơn 249 lần  trên bảng xếp hạng Event để trao phần Thưởng  

 

- Chỉ tính số lần Reset Vượt 

 

- Để Reset vượt  : Các bạn vui lòng RS max ngày sau đó Train lên LV 400 và thực hiện RS vip ngoài web . 

 

♦ Phần Thưởng : 

 

 

TOP 

PHẦN THƯỞNG

 1

Set Cấp 5 + luck + 01 Otion 

 2

Set Cấp 4 + luck + 01 Otion 

 3

Set Cấp 3 + luck + 01 Otion 

 4

Set Cấp 2 + luck + 01 Otion 

 5

500.000 Gcoin VIP

Lưu ý :   

- Có thể nhận set cấp độ thấp hơn ( nếu muốn ) 

 

- Toàn bộ Item nhận được có thể giao dịch và không có hạn sự dụng , Được phép đổi phần thưởng 01 lần duy nhất trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận thưởng 

 

- Không khuyến khích đổi tên nhân vật hay di chuyển nhân vật qua tài khoản khác , Trường hợp nào đổi tên hay di chuyển nhân vật mà không có tên trên bảng xếp hạng BQT ko chịu trách nhiệm 

 

2. ĐUA TOP BANG HỘI TRANH HÙNG - THÁNG 09

 

♦ Thời gian : Từ 12/09 đến 23:59 ngày 11/10

 

♦ Nội Dung : 

 

- Kết thúc Event chọn ra Các Bang Hội có số điểm GP nhiều nhất và > 5.000 điểm GP trên bảng xếp hạng để trao thưởng 

 

- Điểm GP sẽ nằm trong mục ưu đãi nạp mỗi ngày và tích lũy tiêu phí 

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP BANG HỘI

PHẦN THƯỞNG ĐIỀU KIỆN
TOP Guild > 5.000.000

 

 Set Cấp 5 + 02 Otion + Luck + op4

10 Hộp quà Vàng 

10 Hộp quà Bạc 

50 Ngọc Ước Nguyện 

50 Ngọc Tâm Linh 

 

Điểm GP >= 5.000 điểm
TOP Guild > 7.000.000

 

15 Hộp quà Vàng 

15 Hộp quà Bạc 

50 Ngọc Ước Nguyện 

50 Ngọc Tâm Linh 

Cánh Cấp 2 Luck + MNL ( hỗ trợ chuyển + từ wing đang sử dụng sang wing mới nhận )

 

Điểm GP >= 7.000 điểm
TOP Guild > 15.000.000

 

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Nâng cấp 01 Wing 2 đang sử dụng lên wing 2,5 tương đương

 

Điểm GP >= 15.000 điểm
TOP Guild > 30.000.000

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Nâng cấp 01 Wing 2,5 đang sử dụng lên wing 3 tương đương

 

Điểm GP >= 30.000 điểm
TOP Guild > 50.000.000

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Và chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

♦ Nâng cấp 01 Wing 3 đang sử dụng lên wing Season 8 tương đương

♦ Thêm 01 Otion vào Wing đang sử dụng 

 

Điểm GP >= 50.000 điểm

enlightenedLưu ý : Trong Một Event Mỗi Wing chỉ được nâng cấp 01 lần 

 

3. ĐUA TOP ĐẠI GIA NẠP NGÀY - THÁNG 09

 

( Từ 12/09 đến hết ngày 15/09 Khuyến Mại 10% ATM cho các bạn đã từng là Top nạp trước đây và 20% ATM cho các bạn là Top nạp tháng 8 )

 

♦ Thời gian : Từ 12/09 đến 23:59 ngày 11/10

 

♦ Nội Dung : 

 

- Mỗi ngày chọn ra các nhật vật có số tiền nạp nhiều nhất và > 3.000.000 để trao thưởng 

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP 

PHẦN THƯỞNG
TOP  NẠP >= 10.000.000 /Ngày

►Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

• RING Hoặc PEN + 01 Otion + 3%HP 

• Nâng cấp 01 Item bất kỳ lên +13

Quyền thêm 01 Otion vào 01 ITem Exc có sẵn ( Trừ Wing và Exc tím )

01 Item Exc cấp 8 (380) trở xuống + Luck + 01 Otion  (trừ Exc tím) ( Có thể chọn Item thần ) 

( Hỗ trợ chuyển cộng và Gia cường dòng vàng từ vk cũ sang chùy mới nhận )

Hoặc 

Nâng cấp 02 ITem bất kỳ lên 1+ ( Hoặc +13 ) 

 

**** Đặc biệt :  Các bạn  có thể đổi toàn bộ Phần thưởng trên lấy 01 Chùy vương + Luck + Skill +  01 Otion

( Hỗ trợ chuyển cộng và Gia cường dòng vàng từ vk cũ sang chùy mới nhận )

 

TOP  NẠP >= 5.000.000 /Ngày

 

Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

• RING Hoặc PEN + 01 Otion + 3%HP 

• Nâng cấp 01 Item bất kỳ lên +13

 

TOP  NẠP >= 3.000.000 /Ngày

 

Nâng cấp 01 Item bất kỳ lên +11 

 

Đặc Biệt : TOP NẠP 2 NGÀY LIÊN TIẾP >= 5.000.000/Ngày 

Được phép đổi quà của ngày nạp thứ 2 lấy 01 Item exc 380 (cấp 8 trở xuống) + Luck + 01 Otion ( Trừ Exc tím ) ( Có thể chọn Item thần )

* Không áp dụng cho tk đã nhận phần thưởng mốc 10tr ngày 1 

 

Lưu ý : 

 

- Hộp quà Ring ( hoặc pen ) ném ra đất sẽ được 01 Ring ( hoặc pen ) Exc + 1 Otion ngẫu nhiên 

 

- Phần thưởng trao ngày sau 00:05 hàng ngày , Liên hệ GM hotline để nhận thưởng

 

- Hộp quà RING , PEN ném ra đất sẽ được 100% ring , pen Exc + 1 Otion ngẫu nhiên 

 

- Trường hợp tích lũy được 03 hộp quà ring , pen có thể đổi lấy 01 Ring hoặc Pen + 3%HP + 1 Otion ( tự chọn ) 

 

- Liên Hệ GM Hotline : 0815.661.166 hoặc Fanpage để đổi hộp quà .

 

2. EVENT ĐUA TOP ĐẠI GIA NẠP THÁNG 09

 

( Từ 12/09 đến hết ngày 15/09 Khuyến Mại 10% ATM cho các bạn đã từng là Top nạp trước đây và 20% ATM cho các bạn là Top nạp tháng 8  )

 

♦ Thời gian : Từ 12/09 đến 23:59 ngày 11/10

 

♦ Nội Dung : 

 

- Kết thúc Event chọn ra các Nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất và > 3.000.000 để trao thưởng 

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP 

PHẦN THƯỞNG

TOP NẠP 2.000.000

 

CÁNH CẤP 2 LUCK 

 

TOP NẠP 3.000.000

 

CÁNH CẤP 2 + MNL

 

TOP NẠP 5.000.000

 

CÁNH CẤP 2 + MNL + LUCK 

Hoặc 

Nâng cấp Wing Luck đang sử dụng lên Wing Luck + MNL  ( Wing các bạn phải có sẵn )

 

TOP NẠP 10.000.000

 

 Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

* Nâng cấp Wing 2 đang sử dụng lên wing 2.5 tương đương  

* Nâng Cấp Item đang sử dụng lên 02 cấp độ  ( Max là cấp 7 ) ( ví dụ cấp 4 lên cấp 6 ..v.v.v) 

 

TOP NẠP 15.000.000

 

Nâng cấp 01 Item bất kỳ lên 1+ ( Hoặc +13 )

 Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

Nâng cấp 01 Wing  đang sử dụng lên 1 cấp  ( Wing các bạn phải có sẵn )  ( ví dụ wing 2 lên 2,5 , 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing Season 8  )

 *  Nâng Cấp Item đang sử dụng lên 03 cấp độ  ( Max cấp 7 ) ( ví dụ cấp 3 lên cấp 6 ..v.v.v) 

 

TOP NẠP 20.000.000

 

► Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 1+ 

Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau :  

* Wing 2.5 Luck + MNL  ( Được chuyển + từ wing đang sử dụng sang Wing 2.5 mới nhận ) 

* Nâng cấp 01 Wing  đang sử dụng lên 1 cấp  

( ví dụ wing 2 lên 2,5 , 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing Season 8)

 

Và Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

*  Thêm 01 Otion vào 2 Item Exc ( Trừ wing và Exc Tìm ) 

* Nâng cấp 01 set Item lên 03 cấp độ ( max là cấp 8 )  Ví dụ : nâng cấp set cấp cấp 4 lên cấp 7 , cấp 5 lên cấp 8

 

TOP NẠP 25.000.000

 

► Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 1+ 

 

►  Thêm 01 Otion vào 3 Item Exc ( Trừ wing và Exc Tìm ) 

 

Chọn 1 trong 3 phần thưởng sau : 

 

* Wing 2.5 Luck + MNL  ( Được chuyển + từ wing đang sử dụng sang Wing 2.5 mới nhận )

 

* Nâng cấp 01 Wing  đang sử dụng lên 1 cấp  

( ví dụ wing 2 lên 2,5 , 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing Season 8)

 

* Thêm 01 Otion vào Wing 2,5 trở lên 

 

Và Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

 

• Nâng cấp 03 ITem lên 1+ ( hoặc +13 )

 

• Nâng cấp 01 set Item lên 03 cấp độ ( max là cấp 8 ) Ví dụ : nâng cấp set cấp cấp 3 lên cấp 6 , cấp 5 lên cấp 8

 

TOP NẠP 30.000.000

 

Nâng cấp 03 Item bất kỳ lên 1+ 

 

►   Thêm 01 Otion vào 5 Item Exc ( Trừ wing và Exc Tìm ) Hoặc Nâng cấp 02 ITem lên 1+ ( Hoặc +13 )

 

Và Chọn 1 trong 3 phần thưởng sau : 

* 01 Set Item cấp 7 + Luck + 02 Otion ( được quyền chuyển + , gia cường từ set exc đang mặc sang set mới nhận )

* Nâng cấp 01 Set  Item Exc đang sử dụng lên 1+ ( hoặc +13)( ví dụ : set +13 lên thành set + 14 .v.v.v..) 

• Nâng cấp 01 set Item lên 03 cấp độ ( max là cấp 8 ) Ví dụ : nâng cấp set cấp cấp 3 lên cấp 6 , cấp 5 lên cấp 8

 

Và Chọn 1 trong 4 phần thưởng sau : 

* Wing 3 Luck + MNL  ( Được chuyển + từ wing đang sử dụng sang Wing 2.5 mới nhận )

* Nâng cấp 01 Wing  đang sử dụng lên 1 cấp  ( ví dụ wing 2 lên 2,5 , 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing Season 8)

* Thêm 01 Otion vào Wing 2,5 trở lên 

 

 

 

5. EVENT CÔNG THÀNH ĐẠI CHIẾN - THÁNG 09 - Tạm Dừng cho tới khi có Thông báo mới từ BQT 

 

 

♦ Địa điểm :  Tại Sever 20 Map CTC

 

♦ Thời gian CTC :  Tạm dừng cho tới khi có thông báo mới 


♦ 17:00 : Bắt đầu đăng ký 

 

♦ 18:00 : Kết thúc đăng ký

 

♦ 19:30 : Nộp Rena

 

♦ 19:45 : Kết thúc nộp Rena

 

♦ 20:00 : Công thành

 

♦ 21:00 : Kết thúc công thành

 

 Nội Dung Sự Kiện:

 

- Liên Minh thắng cuộc là Liên Minh giữ được phong ấn khi thời gian CTC kết thúc. 

 

 Phần Thưởng : 

STT

Phần Thưởng  Lưu ý 
LM Dành Chiến Thắng

Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 1+ 

25 Hộp Quà Bạc 

25 Hộp Quà Vàng 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild LM 

 

Ngoài ra còn rất nhiều Event được GM tổ chức trong game . Mời các bạn tham gia và nhận về cho nhân vật của mình những phần thưởng giá trị . 

 

BQT Sự Kiện - MU Hà Nội

Thông Báo