Sự kiện

Chuỗi Sự Kiện Tháng 09/2022 - Máy Chủ Hà Nội 1

 

Sau đây là danh sách chuỗi sự kiện diễn ra tại Máy chủ Hà Nội 1 Tháng 09/2022 

 

 

 

 

 


 

 

► Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 01/09/2022

- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 30/09/2022

► Nội dung:

-  Thành viên nào có số tiền nạp thẻ như Bảng phần thưởng bên dưới trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận được các phần quà giá trị

- Chỉ tính số tiền nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.

 

 Phần thưởng : 

 

TOP NẠP

PHẦN THƯỞNG

1.000.000

KM 30% Gcoin khi Nạp Qua STK GM

 

 

.

Wing 2 + Luck + MNL + 11

Nâng cấp 01 Item lên + 10.

 

 

 

 2.000.000

 

KM 30% Gcoin khi Nạp Qua STK GM

 

.

Wing 2 + Luck + MNL + 13 Hoặc Nâng cấp 01 ITem bất kỳ lên +13

01 Viên đá hộ mệnh 

 

5.000.000

 

KM 30% Gcoin khi Nạp Qua STK GM

 

 

 ► Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên

 

 ► Nâng cấp 01 Set Item lên 02 Cấp độ ( Max Cấp 7 ) Hoặc Nâng cấp 01 Item bất kỳ lên 1+

( ví dụ cấp 4 lên cấp 5 .v.v..v Cấp 7 ..v..v.v) 

 

.

10.000.000

 

KM 30% Gcoin khi Nạp Qua STK GM

 

► 100 Điểm Master ( Max mỗi nv là 400đ )

 

► Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 1+ (hoặc +13)

.

►  Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên Hoặc nâng cấp 01 wing có sẵn lên 1 cấp 

( ví dụ : wing cấp 2 lên 2,5 , wing 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing SS 8 .v..v.v ) 

 

 

► Và được chọn 1 trong 3 phần thưởng sau : 

 • Nâng cấp 01 Set Item Exc + 02 Otion trở lên thành Set ITem Full 

 

 •  01 Item Exc tím 3 Otion + 03 dòng socket Và 03 Xiên/Ngọc Socket Level 3

 

• Nâng Cấp  03 Item bất kỳ  lên 1+ 

( Lưu ý : mỗi Event chỉ được nâng cấp tối đa 2+ vào 01 Item ).

 

 

15.000.000

 

KM 30% Gcoin khi Nạp Qua STK GM

 

 

 

►  Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên Hoặc nâng cấp 01 wing có sẵn lên 1 cấp  ( ví dụ : wing cấp 2 lên 2,5 , wing 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing SS 8 .v..v.v ) 

 

Và chọn 1 trong 3 phần thưởng sau  

 

 • 01 Set Item  Full Exc ( trừ exc tím ) + Luck ( Hỗ trợ chuyển + và Gia cường từ set Item cũ sang Set Item mới nhận ) 

 

• Nâng Cấp  06 Item bất kỳ  lên 1+ ( được phép nâng cấp vào Item đã nâng cấp ở top nạp ngày ) 

 

♦ Đổi 01 Set ITem 380 Full Exc  Sang Set Exc Tím + 03 Otion + 03 dòng SK và 15 Ngọc nguyên Tố ( tự chọn ) 

( Hỗ trợ chuyển + và Gia cường từ set Item cũ sang Set Item mới nhận )

 

 

 

17.000.000

 

KM 30% Gcoin khi Nạp Qua STK GM

 

► 100 Điểm Master ( Max mỗi nv là 400đ )

 

► Nâng cấp 05 Item bất kỳ lên 1+ ( hoặc +13 ) 

 

►  Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên Hoặc nâng cấp 01 wing có sẵn lên 1 cấp  ( ví dụ : wing cấp 2 lên 2,5 , wing 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing SS 8 .v..v.v ) 

 

Và chọn 1 trong 3 phần thưởng sau  

 

 •  01 Item Exc tím 3 Otion + 03 dòng socket (chưa khảm ) + 03 Ngọc Nguyên tố chưa khảm ( được Hỗ trợ chuyển +  từ Item cũ sang ) 

 

• Nâng Cấp  06 Item bất kỳ  lên 1+ ( được phép nâng cấp vào Item đã nâng cấp ở top nạp ngày ) 

 

♦ Đổi 01 Set ITem 380 Full Exc  Sang Set Exc Tím + 03 Otion + 03 dòng SK và 15 Ngọc nguyên Tố ( tự chọn )

( Hỗ trợ chuyển + và Gia cường từ set Item cũ sang Set Item mới nhận )

 

 

20.000.000

 

KM 30% Gcoin khi Nạp Qua STK GM

 

► 100đ Master ( Max mỗi nv là 400đ ) 

 

►  Nâng cấp 08 Item bất kỳ lên 1+ ( hoặc +13 ) 

 

   ► Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên Hoặc nâng cấp 01 wing có sẵn lên 1 cấp  ( ví dụ : wing cấp 2 lên 2,5 , wing 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing SS 8 .v..v.v ) 

 

► Và được chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

 

•  Nâng Cấp  8 Item bất kỳ  lên 1+ 

• 05 Item Exc tím 3 Otion + 03 dòng socket (chưa khảm ) + 15 viên Ngọc / Xiên nguyên tố Cấp 3 ( tự chọn ) 

 

 

.

30.000.000

 

KM 50% Gcoin khi Nạp Qua STK GM

 

 

► 100đ Master ( Max mỗi nv là 400đ ) 

 

► 20 Viên Đá hộ Mệnh ( Lưu ý : bạn có thể đổi 07 viên đá lấy 1+ ) 

 

 ►  Nâng Cấp 12 Item bất kỳ lên 1+ (hoặc +13 )

 

 ►  Thêm 01 Otion vào Wing 2.5 trở lên Hoặc nâng cấp 01 wing có sẵn lên 1 cấp ( ví dụ : wing cấp 2 lên 2,5 , wing 2,5 lên wing 3 , wing 3 lên wing SS 8 .v..v.v ) 

 

► Và được chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

 

♦ Nâng cấp 15 Item bất kỳ lên 1+ (hoặc +13 )

 ♦  06 Item Exc tím 3 Otion + 03 dòng socket (chưa khảm ) và 18 viên Ngọc nguyên tố Cấp 3 ( tự chọn ) 

( Hỗ trợ chuyển +  từ set Exc cũ sang set Socket mới nhận ) 

 

  


►Thời gian: Ngày : 17 / 09 / 2022
 

  • 17:00 : Bắt đầu đăng ký
  • 18:00 : Kết thúc đăng ký
  • 19:30 : Nộp Rena
  • 19:45 : Kết thúc nộp Rena
  • 20:00 : Công thành
  • 21:00 : Kết thúc công thành

► Nguyên tắc:

- Liên Minh thắng cuộc là Liên Minh giữ được phong ấn khi thời gian CTC kết thúc.

► Phần Thưởng :
 

 Event chỉ diễn ra khi có it nhất 2 LM (tổng 30 người trong map CTC ) tham gia đăng ký và công thành . và nếu 2 tháng liên tiếp không có 2 lm nào đăng ký cũng như ko đủ 30 người tham gia  . BTC sẽ tạm dừng event ở các tháng tiếp theo .

- Nghiêm cấm dùng LM ảo đăng ký nhằm qua mắt BQT . nếu bị phát hiện hủy CTC tháng đó đồng thời hủy event CTC vĩnh viễn .


 

BQT MU Hà Nội
Thông Báo